Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 23, eerste en tweede lid, Wet toezicht [...] beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2022 Nieuwe-regeling 10-02-2022 Stcrt. 2022, 4383 3827949 10-02-2022 Stcrt. 2022, 4383
Naar boven