Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 13-01-2022.
Geldend van 13-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 13-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-01-2022 tot 01-01-2020 Nieuwe-regeling 05-08-2020 Stcrt. 2022, 488 BS/2020014417 05-08-2020 Stcrt. 2022, 488 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding in de publicatie ligt voor de datum van uitgifte.1)
Naar boven