Wet open overheid

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2023.
Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.2

Informatie geldend op 01-04-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet open overheid
    Artikelen: 7.3, 10.2f

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 500 35112 Inwtr. 1
Aanhangig 36481
01-05-2022 Nieuw 25-10-2021 Stb. 2021, 500 35112 25-10-2021 Stb. 2021, 499

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk 6 vervalt.1)
Naar boven