Wet open overheid

Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2023.
Geldend van 01-04-2023 t/m 18-06-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3

Informatie geldend op 01-04-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Gezondheidswet
  Artikel: 23
 2. Wet milieubeheer
  Artikel: 19.1c
 3. Wet open overheid
  Artikelen: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid, 3.3a, 3.3b, 8.8, 10.2, 10.2a, 10.2b, 10.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 500 35112
Aanhangig 36481
01-05-2022 Nieuwe-regeling 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 499
samen met
Stb. 2021, 500
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 500 35112 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 499
samen met
Stb. 2021, 500
Naar boven