Wet open overheid

Geraadpleegd op 04-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Besluit maximumtarieven open overheid
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2022 Nieuwe-regeling 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Naar boven