Besluit aanwijzing Stichting Milieukeur als bevoegde instantie betreffende de EU-milieukeur

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 13 oktober 2021, nr. IENW/BSK-2021/252197, houdende aanwijzing van Stichting Milieukeur als bevoegde instantie betreffende de EU-milieukeur

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 2.51, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Naar boven