Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Geraadpleegd op 03-07-2022.
Geldend van 26-11-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 juni 2021, nr. POR/202106/000038, houdende vaststelling van de elementcodetabel, elementcodetabel BES eilanden, elementcodetabel Staatsexamens, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2021–2022 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022)

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO en VSO schooljaar 2021–2022

  • 1 Voor de telling van 1 oktober 2021 van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2021–2022 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage Ia bij deze regeling.

  • 2 Voor de telling van 1 oktober 2021 van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voor het schooljaar 2021–2022 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage Ib bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling elementcodetabel Staatsexamens VO en Staatsexamens VO BES

  • 1 Voor de kandidaten die het Staatsexamen VO doen geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage Ia bij deze regeling.

  • 2 Voor de kandidaten die het Staatsexamen VO doen zonder profiel geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage IIIa bij deze regeling.

  • 3 Voor de kandidaten die het Staatsexamen VO doen op grond van de regelgeving zoals die gold op 31 juli 2016en in aanmerking komen voor een sectordiploma, geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage IIIb bij deze regeling.

  • 4 Voor de kandidaten in Caribisch Nederland die het Staatsexamen VO BES doen geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage IIIc bij deze regeling.

Artikel 7. Vaststelling generieke examenonderdelencodetabel MBO studiejaar 2021–2022 en vakcodes Staatsexamens Nederlands als tweede taal

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Bijlage Ia. behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Elementcodetabel VO schooljaar 2021–2022

Registratie code

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0011

vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj

1

2

       

0012

vmbo-gl voorbereid. lj

1

2

       

0013

vmbo-gl/tl voorbereid. lj

1

2

       

0015

havo/vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0016

vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj

1

2

       

0017

vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0022

vmbo/havo voorbereid. lj

1

2

       

0023

vmbo voorbereid. lj

1

2

       

0024

vmbo/havo/vwo voorbereid. lj

1

2

       

0031

vmbo-bb voorbereid. lj

1

2

       

0032

vmbo-kb onderbouw

1

2

       

0033

vmbo-bb/kb voorbereid. lj

1

2

       

0041

vmbo-bb voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0042

vmbo-gl voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0043

vmbo-kb voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0044

vmbo-gl/tl voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0045

vmbo-bb/kb onderbouw lwoo

1

2

       

0046

vmbo voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

vwo-atheneum

1

2

3

     

0170

vwo-atheneum natuur/techniek

     

4

5

6

0171

vwo-atheneum natuur/gezond

     

4

5

6

0172

vwo-atheneum economie/maat

     

4

5

6

0173

vwo-atheneum cultuur/maat

     

4

5

6

0200

vwo-gymnasium

1

2

3

     

0270

vwo-gymnasium natuur/techniek

     

4

5

6

0271

vwo-gymnasium natuur/gezond

     

4

5

6

0272

vwo-gymnasium economie/maat

     

4

5

6

0273

vwo-gymnasium cultuur/maat

     

4

5

6

0300

havo

1

2

3

     

0370

havo natuur/techniek

     

4

5

 

0371

havo natuur/gezondheid

     

4

5

 

0372

havo economie/maatschappij

     

4

5

 

0373

havo cultuur/maatschappij

     

4

5

 

0400

vmbo-tl/mavo

1

2

       

0470

vmbo-tl/mavo techniek

   

3

4

   

0471

vmbo-tl/mavo zorg/welzijn

   

3

4

   

0472

vmbo-tl/mavo economie

   

3

4

   

0473

vmbo-tl/mavo groen

   

3

4

   

0474

vmbo-tl/mavo z/prof. lj3

   

3

     

0700

IB middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

IB diploma programme

       

5

6

0801

IB diploma programme Dutch Res

       

5

6

0802

ESS 1-5

1

2

3

4

5

 

0803

ESS 6-7

       

5

6

0804

IB career-related programme

       

5

6

0805

IB career-related programme Dutch Res

       

5

6

1394

vmbo onderbouw MTE lwoo

1

2

       

1916

vmbo onderbouw MTE

1

2

       

2210

vmbo-tl/mavo onderbouw lwoo

1

2

       

2211

vmbo-tl/mavo techniek lwoo

   

3

4

   

2212

vmbo-tl/mavo zorg/welzijn lwoo

   

3

4

   

2213

vmbo-tl/mavo economie lwoo

   

3

4

   

2214

vmbo-tl/mavo groen lwoo

   

3

4

   

2215

vmbo-tl/mavo z/prof. lwoo lj3

   

3

     

4011

vwo-atheneum vavo

1

2

3

4

5

6

4016

vwo-atheneum vavo na gezakt

         

6

4017

vwo-ath naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

         

6

4021

vwo-gymnasium vavo

1

2

3

4

5

6

4026

vwo-gymnasium vavo na gezakt

         

6

4027

vwo-gym naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

         

6

4031

havo vavo

1

2

3

4

5

 

4036

havo vavo na gezakt

       

5

 

4037

havo naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

       

5

 

4040

vmbo-tl vavo

1

2

3

4

   

4045

vmbo-tl vavo na gezakt

     

4

   

4046

Vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17jaar)

     

4

   

4050

vmbo-tl vavo lwoo

1

2

3

4

   

4055

vmbo-tl vavo lwoo na gezakt

     

4

   

4056

lwoo vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

     

4

   

4411

vmbo-bb v-route TE nv2 lwoo

     

4

   

4412

vmbo-kb v-route TE lwoo nv2

     

4

   

4413

vmbo-kb v-route TE lwoo nv3

     

4

   

4431

vmbo-bb v-route ZW nv2 lwoo

     

4

   

4432

vmbo-kb v-route ZW lwoo nv2

     

4

   

4433

vmbo-kb v-route ZW lwoo nv3

     

4

   

4451

vmbo-bb v-route EC nv2 lwoo

     

4

   

4452

vmbo-kb v-route EC lwoo nv2

     

4

   

4453

vmbo-kb v-route EC lwoo nv3

     

4

   

4471

vmbo-bb v-route GR nv2 lwoo

     

4

   

4472

vmbo-kb v-route GR lwoo nv2

     

4

   

4473

vmbo-kb v-route GR lwoo nv3

     

4

   

4491

vmbo-bb v-route INT nv2 lwoo

     

4

   

4492

vmbo-kb v-route INT lwoo nv2

     

4

   

4493

vmbo-kb v-route INT lwoo nv3

     

4

   

4511

vmbo-bb v-route TE nv2

     

4

   

4512

vmbo-kb v-route TE nv2

     

4

   

4513

vmbo-kb v-route TE nv3

     

4

   

4531

vmbo-bb v-route ZW nv2

     

4

   

4532

vmbo-kb v-route ZW nv2

     

4

   

4533

vmbo-kb v-route ZW nv3

     

4

   

4551

vmbo-bb v-route EC nv2

     

4

   

4552

vmbo-kb v-route EC nv2

     

4

   

4553

vmbo-kb v-route EC nv3

     

4

   

4571

vmbo-bb v-route GR nv2

     

4

   

4572

vmbo-kb v-route GR nv2

     

4

   

4573

vmbo-kb v-route GR nv3

     

4

   

4591

vmbo-bb v-route ISP nv2

     

4

   

4592

vmbo-kb v-route INT nv2

     

4

   

4593

vmbo-kb v-route INT nv3

     

4

   

4611

vmbo-gl b-route TE lwoo nv4

     

4

   

4612

vmbo-tl/mavo b-route TE lwoo 4

     

4

   

4613

vmbo-kb b-route TE lwoo nv4

     

4

   

4631

vmbo-gl b-route ZW lwoo nv4

     

4

   

4632

vmbo-tl/mavo b-route ZW lwoo 4

     

4

   

4633

vmbo-kb b-route ZW lwoo nv4

     

4

   

4651

vmbo-gl b-route EC lwoo nv4

     

4

   

4652

vmbo-tl/mavo b-route EC lwoo 4

     

4

   

4653

vmbo-kb b-route EC lwoo nv4

     

4

   

4671

vmbo-gl b-route GR lwoo nv4

     

4

   

4672

vmbo-tl/mavo b-route GR lwoo 4

     

4

   

4673

vmbo-kb b-route GR lwoo nv4

     

4

   

4691

vmbo-gl b-route ISP lwoo nv4

     

4

   

4692

vmbo-tl/mavo b-route INT lwoo 4

     

4

   

4693

vmbo-kb b-route ISP lwoo nv4

     

4

   

4711

vmbo-gl b-route TE nv4

     

4

   

4712

vmbo-tl/mavo b-route TE nv4

     

4

   

4713

vmbo-kb b-route TE nv4

     

4

   

4731

vmbo-gl b-route ZW nv4

     

4

   

4732

vmbo-tl/mavo b-route ZW nv4

     

4

   

4733

vmbo-kb b-route ZW nv4

     

4

   

4751

vmbo-gl b-route EC nv4

     

4

   

4752

vmbo-tl/mavo b-route EC nv4

     

4

   

4753

vmbo-kb b-route EC nv4

     

4

   

4771

vmbo-gl b-route GR nv4

     

4

   

4772

vmbo-tl/mavo b-route GR nv4

     

4

   

4773

vmbo-kb b-route GR nv4

     

4

   

4791

vmbo-gl b-route ISP nv4

     

4

   

4792

vmbo-tl/mavo b-route INT nv4

     

4

   

4793

vmbo-kb b-route ISP nv4

     

4

   

6011

vmbo-bb BWI

   

3

4

   

6021

vmbo-kb BWI

   

3

4

   

6031

vmbo-gl BWI

   

3

4

   

6055

vmbo-bb BWI lwoo

   

3

4

   

6065

vmbo-kb BWI lwoo

   

3

4

   

6075

vmbo-gl BWI lwoo

   

3

4

   

6111

vmbo-bb PIE

   

3

4

   

6121

vmbo-kb PIE

   

3

4

   

6131

vmbo-gl PIE

   

3

4

   

6155

vmbo-bb PIE lwoo

   

3

4

   

6165

vmbo-kb PIE lwoo

   

3

4

   

6175

vmbo-gl PIE lwoo

   

3

4

   

6211

vmbo-bb MTR

   

3

4

   

6221

vmbo-kb MTR

   

3

4

   

6231

vmbo-gl MTR

   

3

4

   

6255

vmbo-bb MTR lwoo

   

3

4

   

6265

vmbo-kb MTR lwoo

   

3

4

   

6275

vmbo-gl MTR lwoo

   

3

4

   

6311

vmbo-bb MVI

   

3

4

   

6321

vmbo-kb MVI

   

3

4

   

6331

vmbo-gl MVI

   

3

4

   

6355

vmbo-bb MVI lwoo

   

3

4

   

6365

vmbo-kb MVI lwoo

   

3

4

   

6375

vmbo-gl MVI lwoo

   

3

4

   

6411

vmbo-bb EO

   

3

4

   

6421

vmbo-kb EO

   

3

4

   

6431

vmbo-gl EO

   

3

4

   

6455

vmbo-bb EO lwoo

   

3

4

   

6465

vmbo-kb EO lwoo

   

3

4

   

6475

vmbo-gl EO lwoo

   

3

4

   

6511

vmbo-bb HBR

   

3

4

   

6521

vmbo-kb HBR

   

3

4

   

6531

vmbo-gl HBR

   

3

4

   

6555

vmbo-bb HBR lwoo

   

3

4

   

6565

vmbo-kb HBR lwoo

   

3

4

   

6575

vmbo-gl HBR lwoo

   

3

4

   

6611

vmbo-bb ZW

   

3

4

   

6621

vmbo-kb ZW

   

3

4

   

6631

vmbo-gl ZW

   

3

4

   

6655

vmbo-bb ZW lwoo

   

3

4

   

6665

vmbo-kb ZW lwoo

   

3

4

   

6675

vmbo-gl ZW lwoo

   

3

4

   

6711

vmbo-bb groen

   

3

4

   

6721

vmbo-kb groen

   

3

4

   

6731

vmbo-gl groen

   

3

4

   

6755

vmbo-bb groen lwoo

   

3

4

   

6765

vmbo-kb groen lwoo

   

3

4

   

6775

vmbo-gl groen lwoo

   

3

4

   

6811

vmbo-bb MTE

   

3

4

   

6821

vmbo-kb MTE

   

3

4

   

6831

vmbo-gl MTE

   

3

4

   

6855

vmbo-bb MTE lwoo

   

3

4

   

6865

vmbo-kb MTE lwoo

   

3

4

   

6875

vmbo-gl MTE lwoo

   

3

4

   

6911

vmbo-bb DP

   

3

4

   

6921

vmbo-kb DP

   

3

4

   

6931

vmbo-gl DP

   

3

4

   

6955

vmbo-bb DP lwoo

   

3

4

   

6965

vmbo-kb DP lwoo

   

3

4

   

6975

vmbo-gl DP lwoo

   

3

4

   

7011

vmbo-bb BWI leerwerktraj.

   

3

4

   

7021

vmbo-bb BWI entree-opl.

   

3

4

   

7055

vmbo-bb BWI leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7065

vmbo-bb BWI entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7111

vmbo-bb PIE leerwerktraj.

   

3

4

   

7121

vmbo-bb PIE entree-opl.

   

3

4

   

7155

vmbo-bb PIE leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7165

vmbo-bb PIE entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7211

vmbo-bb MTR leerwerktraj.

   

3

4

   

7221

vmbo-bb MTR entree-opl.

   

3

4

   

7255

vmbo-bb MTR leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7265

vmbo-bb MTR entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7311

vmbo-bb MVI leerwerktraj.

   

3

4

   

7321

vmbo-bb MVI entree-opl.

   

3

4

   

7355

vmbo-bb MVI leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7365

vmbo-bb MVI entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7411

vmbo-bb EO leerwerktraj.

   

3

4

   

7421

vmbo-bb EO entree-opl.

   

3

4

   

7455

vmbo-bb EO leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7465

vmbo-bb EO entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7511

vmbo-bb HBR leerwerktraj.

   

3

4

   

7521

vmbo-bb HBR entree-opl.

   

3

4

   

7555

vmbo-bb HBR leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7565

vmbo-bb HBR entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7611

vmbo-bb ZW leerwerktraj.

   

3

4

   

7621

vmbo-bb ZW entree-opl.

   

3

4

   

7655

vmbo-bb ZW leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7665

vmbo-bb ZW entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7711

vmbo-bb groen leerwerktraj.

   

3

4

   

7721

vmbo-bb groen entreeopl.

   

3

4

   

7755

vmbo-bb groen leerwerktraj. lw

   

3

4

   

7765

vmbo-bb groen entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7811

vmbo-bb MTE leerwerktraj.

   

3

4

   

7821

vmbo-bb MTE entree-opl.

   

3

4

   

7855

vmbo-bb MTE leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7865

vmbo-bb MTE entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7911

vmbo-bb DP leerwerktraj.

   

3

4

   

7921

vmbo-bb DP entree-opl.

   

3

4

   

7955

vmbo-bb DP leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7965

vmbo-bb DP entree-opl. lwoo

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage Ia

Per 1 augustus 2020 is het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs in werking getreden. Vanaf dat moment mochten geen nieuwe deelnemers meer worden ingeschreven op de codes voor het experiment doorlopende leerlijnen (vakmanschaproute en beroepsroute code 4411 tot en met 4793). Alleen leerlingen die al deelnamen aan het experiment (doublerende leerlingen) mochten vorig jaar nog in leerjaar 3 worden ingeschreven. Met ingang van het schooljaar 2021–2022 kunnen alleen nog doublerende leerlingen worden ingeschreven in leerjaar 4.

Conform de WVO is in de tabel de naamgeving Landbouw vervangen door Groen.

Er is een code voor IGVO toegevoegd, namelijk de code 0805, voor het International Baccalaureate Career-related programme Dutch Residents. Deze code is bedoeld voor Nederlandse leerlingen die wel het International Baccaluareate Career-related programme volgen, maar niet voor aanvullende bekostiging in aanmerking komen.

Gediplomeerde vmbo-gl’ers, vmbo-tl’ers, havisten en vwo’ers die op 1 oktober 16 of 17 jaar zijn, kunnen op grond van dit besluit door hun school voor voortgezet onderwijs (hierna: vo-school) aansluitend aan het behalen van hun diploma eenmalig worden uitbesteed aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (hierna: vavo-instelling) om aan het vavo de deficiënte vakken te volgen en daarin examen af te leggen. Leerlingen van de gemengde leerweg kunnen hiervan gebruik maken voor wat betreft een algemeen vormend vak (aan het vavo worden geen beroepsgerichte vakken verzorgd). Deze leerlingen dienen te worden ingeschreven in de theoretische leerweg, waarna ze uitbesteed kunnen worden.

Bijlage Ib. behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Elementcodetabel VSO schooljaar 2021–2022

Registratie code

NAAM BRA

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0011

vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj

1

2

       

0012

vmbo-gl voorbereid. lj

1

2

       

0013

vmbo-gl/tl voorbereid. lj

1

2

       

0015

havo/vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0016

vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj

1

2

       

0017

vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0022

vmbo/havo voorbereid. lj

1

2

       

0023

vmbo voorbereid. lj

1

2

       

0024

vmbo/havo/vwo voorbereid. lj

1

2

       

0031

vmbo-bb voorbereid. lj

1

2

       

0032

vmbo-kb onderbouw

1

2

       

0033

vmbo-bb/kb voorbereid. lj

1

2

       

0100

vwo-atheneum

1

2

3

     

0170

vwo-atheneum natuur/techniek

     

4

5

6

0171

vwo-atheneum natuur/gezond

     

4

5

6

0172

vwo-atheneum economie/maat

     

4

5

6

0173

vwo-atheneum cultuur/maat

     

4

5

6

0200

vwo-gymnasium

1

2

3

     

0270

vwo-gymnasium natuur/techniek

     

4

5

6

0271

vwo-gymnasium natuur/gezond

     

4

5

6

0272

vwo-gymnasium economie/maat

     

4

5

6

0273

vwo-gymnasium cultuur/maat

     

4

5

6

0300

havo

1

2

3

     

0370

havo natuur/techniek

     

4

5

 

0371

havo natuur/gezondheid

     

4

5

 

0372

havo economie/maatschappij

     

4

5

 

0373

havo cultuur/maatschappij

     

4

5

 

0400

vmbo-tl/mavo

1

2

       

0470

vmbo-tl/mavo techniek

   

3

4

   

0471

vmbo-tl/mavo zorg/welzijn

   

3

4

   

0472

vmbo-tl/mavo economie

   

3

4

   

0473

vmbo-tl/mavo groen

   

3

4

   

0474

vmbo-tl/mavo z/prof. lj3

   

3

     

1916

vmbo onderbouw MTE

1

2

       

3510

Dagbesteding

1

2

3

4

5

6

3520

Arbeidsmarkt

1

2

3

4

5

6

4011

vwo-atheneum vavo

1

2

3

4

5

6

4021

vwo-gymnasium vavo

1

2

3

4

5

6

4031

havo vavo

1

2

3

4

5

 

4040

vmbo-tl vavo

1

2

3

4

   

4511

vmbo-bb v-route TE nv2

     

4

   

4512

vmbo-kb v-route TE nv2

     

4

   

4513

vmbo-kb v-route TE nv3

     

4

   

4531

vmbo-bb v-route ZW nv2

     

4

   

4532

vmbo-kb v-route ZW nv2

     

4

   

4533

vmbo-kb v-route ZW nv3

     

4

   

4551

vmbo-bb v-route EC nv2

     

4

   

4552

vmbo-kb v-route EC nv2

     

4

   

4553

vmbo-kb v-route EC nv3

     

4

   

4571

vmbo-bb v-route GR nv2

     

4

   

4572

vmbo-kb v-route GR nv2

     

4

   

4573

vmbo-kb v-route GR nv3

     

4

   

4591

vmbo-bb v-route ISP nv2

     

4

   

4592

vmbo-kb v-route INT nv2

     

4

   

4593

vmbo-kb v-route INT nv3

     

4

   

4711

vmbo-gl b-route TE nv4

     

4

   

4712

vmbo-tl/mavo b-route TE nv4

     

4

   

4713

vmbo-kb b-route TE nv4

     

4

   

4731

vmbo-gl b-route ZW nv4

     

4

   

4732

vmbo-tl/mavo b-route ZW nv4

     

4

   

4733

vmbo-kb b-route ZW nv4

     

4

   

4751

vmbo-gl b-route EC nv4

     

4

   

4752

vmbo-tl/mavo b-route EC nv4

     

4

   

4753

vmbo-kb b-route EC nv4

     

4

   

4771

vmbo-gl b-route GR nv4

     

4

   

4772

vmbo-tl/mavo b-route GR nv4

     

4

   

4773

vmbo-kb b-route GR nv4

     

4

   

4791

vmbo-gl b-route ISP nv4

     

4

   

4792

vmbo-tl/mavo b-route INT nv4

     

4

   

4793

vmbo-kb b-route ISP nv4

     

4

   

6011

vmbo-bb BWI

   

3

4

   

6021

vmbo-kb BWI

   

3

4

   

6031

vmbo-gl BWI

   

3

4

   

6111

vmbo-bb PIE

   

3

4

   

6121

vmbo-kb PIE

   

3

4

   

6131

vmbo-gl PIE

   

3

4

   

6211

vmbo-bb MTR

   

3

4

   

6221

vmbo-kb MTR

   

3

4

   

6231

vmbo-gl MTR

   

3

4

   

6311

vmbo-bb MVI

   

3

4

   

6321

vmbo-kb MVI

   

3

4

   

6331

vmbo-gl MVI

   

3

4

   

6411

vmbo-bb EO

   

3

4

   

6421

vmbo-kb EO

   

3

4

   

6431

vmbo-gl EO

   

3

4

   

6511

vmbo-bb HBR

   

3

4

   

6521

vmbo-kb HBR

   

3

4

   

6531

vmbo-gl HBR

   

3

4

   

6611

vmbo-bb ZW

   

3

4

   

6621

vmbo-kb ZW

   

3

4

   

6631

vmbo-gl ZW

   

3

4

   

6711

vmbo-bb groen

   

3

4

   

6721

vmbo-kb groen

   

3

4

   

6731

vmbo-gl groen

   

3

4

   

6811

vmbo-bb MTE

   

3

4

   

6821

vmbo-kb MTE

   

3

4

   

6831

vmbo-gl MTE

   

3

4

   

6911

vmbo-bb DP

   

3

4

   

6921

vmbo-kb DP

   

3

4

   

6931

vmbo-gl DP

   

3

4

   

7011

vmbo-bb BWI leerwerktraj.

   

3

4

   

7021

vmbo-bb BWI entree-opl.

   

3

4

   

7111

vmbo-bb PIE leerwerktraj.

   

3

4

   

7121

vmbo-bb PIE entree-opl.

   

3

4

   

7211

vmbo-bb MTR leerwerktraj.

   

3

4

   

7221

vmbo-bb MTR entree-opl.

   

3

4

   

7311

vmbo-bb MVI leerwerktraj.

   

3

4

   

7321

vmbo-bb MVI entree-opl.

   

3

4

   

7411

vmbo-bb EO leerwerktraj.

   

3

4

   

7421

vmbo-bb EO entree-opl.

   

3

4

   

7511

vmbo-bb HBR leerwerktraj.

   

3

4

   

7521

vmbo-bb HBR entree-opl.

   

3

4

   

7611

vmbo-bb ZW leerwerktraj.

   

3

4

   

7621

vmbo-bb ZW entree-opl.

   

3

4

   

7711

vmbo-bb groen leerwerktraj.

   

3

4

   

7721

vmbo-bb groen entreeopl.

   

3

4

   

7811

vmbo-bb MTE leerwerktraj.

   

3

4

   

7821

vmbo-bb MTE entree-opl.

   

3

4

   

7911

vmbo-bb DP leerwerktraj.

   

3

4

   

7921

vmbo-bb DP entree-opl.

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage Ib

Tabel Ib is nieuw. Deze tabel bevat alle elementcodes die gebruikt kunnen worden binnen het VSO, inclusief codes voor dagbesteding (3510) en arbeidsmarkt (3520).

Tot en met de regelnig zoals deze gold voor het school/studiejaar 2020–2021 werd door het VSO gebruik gemaakt van tabel 1a. Deze tabel bevat echter ook codes die niet gebruikt mogen worden in het VSO. De codes voor dagbesteding en arbeidsmarkt stonden daar niet in.

Net als bij tabel Ia is het, door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwjjs per 1 augustus 2020 niet meer mogelijk om nieuwe deelnemers in te schrijven op de codes voor het experiment doorlopende leerlijnen (vakmanschaproute en beroepsroute code 4511 tot en met 4793). Alleen leerlingen die al deelnamen aan het experiment (doublerende leerlingen) mochten vorig jaar nog in leerjaar 3 worden ingeschreven. Met ingang van het schooljaar 2021–2022 kunnen alleen nog doublerende leerlingen worden ingeschreven in leerjaar 4.

De gegevens ‘dagbesteding’ en ‘arbeidsmarkt’ worden al sinds 1 augustus 2014 in BRON gebruikt naar aanleiding van de invoering van passend onderwijs. Sinds de invoering van passend onderwijs wordt daarnaast bijlage Ia gebruikt ten behoeve van het uitstroomprofiel ‘Vervolgonderwijs’. Hierbij werden echter fouten gemaakt, omdat in de tabel ook opleidingscodes genoemd staan die niet gebruikt mogen worden binnen het VSO, maar wel in het VO. In verband hiermee is er een aparte bijlage ten behoeve van het VSO ingevoerd zodat fouten voorkomen worden.

Samen met de vernieuwing van het Register onderwijsdeelnemers is het wenselijk om de invoering van de elementcodes voor arbeidsmarkt en dagbesteding op een eerder moment vast te stellen Er worden geen nieuwe of extra gegevens opgenomen. De uitstroomprofielen ‘dagbesteding’ en ‘arbeidsmarkt’ werden al op een andere manier vastgelegd.

Om de verwerking in de gemoderniseerde systemen goed te ondersteunen is de ingangsdatum van de elementcodes arbeidsmarkt en dagbesteding gesteld op 1 augustus 2014, de datum dat de Wet passend onderwijs in werking is getreden.1

Bijlage II. behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen schooljaar 2021–2022

Elementcodetabel VO BES eilanden schooljaar 2021–2022

Registratiecode

Korte omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

Bonaire

             

0901

VMBO BBL

1

2

3

4

   

0902

VMBO KBL

1

2

3

4

   

0903

VMBO GL

1

2

3

4

   

0904

VMBO TL

1

2

3

4

   

0905

HAVO

1

2

3

4

5

 

0906

VWO

1

2

3

4

5

6

0907*

Praktijkonderwijs

alle verblijfsjaren

         

0908

Internationale schakelklas

1

         

0909

specifieke onderwijsbehoefte

alle jaren

         

Sint Eustatius en Saba

             

0907

Praktijkonderwijs

Alle verblijfsjaren

         

0910

Lower forms

1

2

3

     

0911

Carribean vocational qualification 1

     

4

5

 

0912

Commercial Food Preparation (Cookery) level 1

     

4

5

 

0913

Welding level 1

     

4

5

 

0914

Crop Production level 1

     

4

5

 

0915

Food Preparation and Cookery level 1

     

4

5

 

0930

Carribean vocational qualification 2

     

4

5

 

0931

General Construction level 2

     

4

5

 

0932

Early Childhood Development level 2

     

4

5

 

0933

Youth Work Development level 2

     

4

5

 

0934

Community Hosting Services level 2

     

4

5

 

0935

Seamanship level 2

     

4

5

 

0936

Welding level 2

     

4

5

 

0937

Metal Work Engineering level 2

     

4

5

 

0938

Food Preparation and Cookery level 2

     

4

5

 

0950

Carribean secundary education certificate

     

4

5

 

0951

Carribean Advanced Proficiency Examination

         

6en7

Technische toelichting bijlage II

Met ‘specifieke onderwijsbehoefte’ bedoelen we leerlingen die op Europees Nederland op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) zitten.

*De codes voor Praktijkonderwijs voor Bonaire, St.Eustatius en Saba zijn gelijk omdat er onderwijskundig geen verschillen zijn.

Voor Saba en St. Eustatius zijn nieuwe codes voor cvq1 en cvq2 toegevoegd (0912 tot en met 0938). Deze codes zijn verbijzonderingen van de codes 0911 en 0930 en worden gebruikt voor nadere details over de ingeschreven opleiding, maar worden (nog) niet gebruikt voor de bekostiging. Voor de bekostiging van cvq1 en cvq2 zijn de codes 0911 en 0930 relevant.

Bijlage IIIa. behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Elementcodetabel Staatsexamens VO zonder profiel

RegistratieCode

Omschrjving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0081

Atheneum zonder profiel

         

6

0082

Gymnasium zonder profiel

         

6

0083

Havo zonder profiel

       

5

 

0084

MAVO zonder profiel

     

4

   

0085

VMBO GL zonder profiel

     

4

   

0086

VMBO KB zonder profiel

     

4

   

0087

VMBO BB zonder profiel

     

4

   

Technische toelichting bijlage IIIa

Er is niets gewijzigd.

Bijlage IIIb. behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Elementcodetabel Staatsexamens VO Sectorstelsel

Registratiecode

Naam

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

5011

VMBO BB Techniek

     

4

   

5012

VMBO BB Zorg en Welzijn

     

4

   

5013

VMBO BB Economie

     

4

   

5014

VMBO BB Landbouw

     

4

   

5021

VMBO KB Techniek

     

4

   

5022

VMBO KB Zorg en Welzijn

     

4

   

5023

VMBO KB Economie

     

4

   

5024

VMBO KB Landbouw

     

4

   

5031

VMBO GL Techniek

     

4

   

5032

VMBO GL Zorg en Welzijn

     

4

   

5033

VMBO GL Economie

     

4

   

5034

VMBO GL Landbouw

     

4

   

5041

VMBO TL Techniek

     

4

   

5042

VMBO TL Zorg en Welzijn

     

4

   

5043

VMBO TL Economie

     

4

   

5044

VMBO TL Landbouw

     

4

   

Technische toelichting bijlage IIIb

Reguliere scholen voor voortgezet onderwijs kunnen in tegenstelling tot het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geen sectordiploma’s uitgegeven. Dit hangt samen met de invoering van de profielenstructuur in het voorgezet onderwijs.

Artikel 118z, lid 6, WVO, schrijft voor dat er in het jaar 2020 voor het laatst de mogelijkheid geboden mag worden tot het afleggen van het Staatsexamen VO volgens het oude Sectorenstelsel. Op grond van het Staatsexamenbesluit mogen kandidaten eerder behaalde resultaten betrekken bij de vaststelling van de uitslag en daarmee bij het behalen van een staatsexamendiploma (Artikel 3 lid 3 en artikelen 10 en 11 Staatsexamenbesluit VO), mits deze resultaten niet ouder zijn dan 10 jaar. Dit geldt ook voor eerder behaalde resultaten onder het Sectorenstelsel. Voor de betreffende kandidaten geldt dat zij deze resultaten mogen betrekken bij het vaststellen van de uitslag en dit brengt met zich mee dat er ook na het jaar 2020 sectordiploma’s uitgegeven kunnen worden door het CvTE.

Omdat dit de oude Sectorenstelsel betreft, staat hier nog landbouw in plaats van groen.

Bijlage IIIc. behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen schooljaar 2021–2022

Elementcodetabel staatsexamens VO BES eilanden

Registratiecode

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0081

VWO profielloos

         

6

0083

HAVO profielloos

       

5

 

0084

VMBO-TL profielloos

     

4

   

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Groen

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage IIIc

Deze elementcodes zijn bedoeld voor het verstrekken en correct vastleggen van de diploma’s en certificaten behaald door leerlingen die het staatsexamen VO doen in Caribisch Nederland. Er zijn codes opgenomen voor de deelname aan de staatsexamens met en zonder profiel.

De ingangsdatum van deze elementcodes is gesteld op 1 januari 2012, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36, tweede lid, Staatsexamenbesluit VO BES.

Bijlage IV. behorende bij artikel 4 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Elementcodetabel Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2)

elementcode

naam

0088

Nederlands als 2e taal B1

0089

Nederlands als 2e taal B2

Technische toelichting bijlage IV

Voor de verwerking van behaalde examenresultaten en waarde-documenten van het Staatsexamen Nt2 in het Register onderwijsdeelnemers, geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage IV. Omdat de Staatsexamens Nt2 al sinds 1994 afgenomen worden, worden deze codes met terugwerkende kracht opgevoerd.

Bijlage V. behorende bij artikel 5 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie schooljaar 2021–2022

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5121

VAVO ATH zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5221

VAVO GYM zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5321

VAVO HAVO zonder profiel

5370

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5421

VAVO MAVO/Theor Lw zonder profiel

5450

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

5451

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

5452

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

5453

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Groen

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

Technische toelichting bijlage V

In tabel V zijn in de codes 5421 en 5450 schrijffouten hersteld. Verder is bij code 5453 landbouw vervangen door groen.

Bijlage VI. behorende bij artikel 6 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2021–2022

Vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2021–2022 Vakcodetabel HAVO/VWO 2021/2022
 

HAVO

VWO

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

Examenjaar vanaf

Examenjaar t/m

Bezemklas in

Examenjaar vanaf

Examenjaar t/m

Bezemklas in

algemene natuurwetenschappen

anw

anw

0301

0301

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

           

filosofie

filosofie

fi

0311

0311

           

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

 

2019

2020

 

2020

2021

informatica

Informatica

in

0161

0161

           

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

       

2017

2018

muziek

muziek

mu

0260

0260

           

tekenen

tekenen

te

0270

0270

           

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

           

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

           

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

           

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

           

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

           

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

           

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

           

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

           

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

           

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

           

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

           

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e

s-e

1012

1012

           

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Italiaans-e

i-e

1013

1013

           

Russische taal en literatuur (elementair)

Russisch-e

r-e

1014

1014

           

Turkse taal en literatuur (elementair)

Turks-e

t-e

1015

1015

           

Arabische taal en literatuur (elementair)

Arabisch-e

a-e

1016

1016

           

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

1017

1017

           

biologie

biologie

biol

1018

1018

           

maatschappijleer

mijleer

maat

1019

1019

           

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

ckv

1020

1020

           

geschiedenis

geschiedenis

ges

1021

1021

           

economie

economie

econ

1022

1022

           

natuurkunde

natuurkunde

nat

1023

1023

           

wiskunde A

wiskunde A

wisA

1024

1024

           

wiskunde B

wiskunde B

wisB

1025

1025

           

wiskunde C

wiskunde C

wisC

 

1026

           

wiskunde D

wiskunde D

wisD

1027

1027

           

scheikunde

scheikunde

schk

1028

1028

           

kunst (algemeen)

kunst algemeen

kua

1029

1029

           

kunst (beeldende vormgeving)

kunst beeldend

kubv

1030

1030

           

kunst (muziek)

kunst muziek

kumu

1031

1031