Algemene wet inzake rijksbelastingen, inkomstenbelasting, tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 07-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 13-05-2021.
Geldend van 13-05-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor 2

Informatie geldend op 13-05-2021

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 13-05-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Intrekking-regeling 04-05-2021 Stcrt. 2021, 24144 2021-9389 04-05-2021 Stcrt. 2021, 24144
13-05-2021 t/m 01-05-2021 Nieuwe-regeling 04-05-2021 Stcrt. 2021, 24144 2021-9389 04-05-2021 Stcrt. 2021, 24144
Naar boven