Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie

Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie

Artikel 3. Ondertekening

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

voor deze

DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

Handtekening van de betrokken gemandateerde

Naam van de gemandateerde

Naar boven