Derde tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2021

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-08-2023.]
Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 13-04-2021 t/m heden

Derde tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van de biociden in verband met de uitbraak COVID-19 (Derde tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2021)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

In aanmerking genomen de toegenomen vraag naar desinfectiemiddelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19, in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;

BESLUIT:

Artikel 1

Ten behoeve van de bestrijding van infecties ten tijde van de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 en in verband met de bij deze bestrijding dreigende tekorten van handdesinfectiemiddelen die de werkzaamheden in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving compromitteren ten tijde van deze uitbraak, wordt op grond van:

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 maart 2021. Indien de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de in de eerste volzin bedoelde datum, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met de in de eerste volzin bedoelde datum.

Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Bijlage bedoeld in artikel 2

De vrijgestelde handdesinfectiemiddelen en het bijgeleverde etiket moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het etiket moet voldoen aan de CLP-verordening (Verordening EG 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

  • Het etiket vermeldt de volgende instructies: Wrijf uw handen tenminste 30 seconden met dit middel. Zorg dat de handen gedurende de gehele tijd vochtig blijven. Let op: dit middel is alleen optimaal effectief op schone handen.

  • Het etiket vermeldt duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de in het product aanwezige werkzame stoffen en de concentraties van de werkzame stoffen in het product in % v/v.

  • Het product mag niet de volgende (EU)H-zinnen hebben: H314, H315, H317, H318, EUH208 of EUH066.

  • De formulering moet voldoen aan de voorwaarden voor producten die op de huid toegepast worden zoals vermeld in artikel 19, negende lid van de Biocidenverordening (Verordening EG 528/2012).

De volgende handdesinfectiemiddelen mogen alleen worden aangeprezen en verkocht aan professionele gebruikers en worden gebruikt door professionele en niet-professionele gebruikers in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving (professionele gebruikers zijn bijvoorbeeld winkeliers, niet professionele gebruikers zijn bijvoorbeeld de klanten van de winkelier, beiden mogen deze middelen in de winkel of bij de ingang gebruiken).

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatings-nummer

Acticid

Veip B.V.

14021N

Alcohol dentior 70%

Reymerink B.V.

14081N

Alcohol dentior 80%

Reymerink B.V.

14366N

Alcohol Podior 70%

Reymerink B.V.

14061N

Alcohol Podior 80%

Reymerink B.V.

14331N

Apesin swift

Werner & Mertz Benelux N.V. S.A.

15790N

Alcoolgel

Seifar

n.v.t.

Cien Hygiënische antibacteriële handspray

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Clean Co

Nova Trade LTD

n.v.t.

CMT Handsfree Disinfection Liquid

Cemex Trescon B.V.

14334N

Corpusan Skindisinfection E

IVN Nettetal GmbH

n.v.t.

Corpusan Skindisinfection E Gel

IVN Nettetal GmbH

n.v.t.

Dermal Med S.31

Hygeniq

n.v.t.

Dermal Med S.33

Hygeniq

n.v.t.

Domily+ desinfect handgel

Max Brands Marketing B.V.

n.v.t.

Epicare DES

Ecolab B.V.

14336N

Ethades

Spectro B.V.

14065N

Foam Alcohol Hand Rub

Newell Europe Sàrl

n.v.t.

Grain Naturals Handalcohol 80%.

Kalkwijck C.V.

n.v.t.

Green Nature Desinfecterende vloeistof-spray

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Green Nature desinfecterende handgel

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Hand Sanitizer Sendil

Vipack B.V.

n.v.t.

HANDGEL OP ALCOHOLBASIS

INEOS Solvents Germany GmbH

n.v.t.

Handsanitizer 80%

Koninklijke de Kuyper B.V.

n.v.t.

Hegron Disinfecting Hand Gel

Hegron Cosmetics B.V.

n.v.t.

Konix Alcohol Based Hand & Skin Antiseptic

Multa Group B.V.

n.v.t.

Konix Antibacterial Gel

Multa Group B.V.

n.v.t.

Manodes GP

Ecolab B.V.

n.v.t.

Manus Alcohol

Selden Europe B.V.

n.v.t.

NEODES CMT HANDDISINFECTION GEL

Neomix Columbus B.V.

14623N

P3-manodes LI

Ecolab B.V.

14484N

Phago'Gel SPS

Christeyns N.V.

n.v.t.

Phago'Solution

Christeyns N.V.

n.v.t.

Podilon

Reymerink B.V.

14028N

Sanitoor HD-80-VK

Toorank Productions B.V

n.v.t.

Santé Hygiënische Alcohol Handgel

Santé Group

n.v.t.

Sence desinfect handgel

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Skinman Soft Protect FF

Ecolab B.V.

16076N

Soft Care Des E

Diversey B.V.

14400N

Soft Care Des E Spray

Diversey B.V.

15533N

Spirigel Complete

Ecolab B.V.

13900N

TORK Alcohol Gel Hand Sanitizer

Essity Netherlands B.V.

14711N

TS Trisept

Tristar Industries Nederland B.V.

n.v.t.

TS Trisept Gel

Tristar Industries Nederland B.V.

n.v.t.

UTB Hand & Surface Cleaner

UTB B.V.

n.v.t.

De volgende handdesinfectiemiddelen mogen alleen worden aangeprezen, verkocht aan en gebruikt door professionele gebruikers (deze middelen mogen dus niet aangeprezen of verkocht worden aan particulieren en ook niet door de winkelier voor gebruik bij de ingang van de winkel worden gezet voor gebruik door klanten).

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatings-nummer

Instant Hand Sanitizer

Zep Industries B.V.

n.v.t.

Skinman Soft Protect

Ecolab B.V.

13899N

Softa-Man ViscoRub

B. Braun Medical AG

n.v.t.

Naar boven