Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 1 februari 2021, nr. WJZ/18620404(6660), houdende intrekking van regelingen op het gebied van cultuur en media en enkele andere regelingen in verband met het feit dat zij hun betekenis hebben verloren (Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media)

Artikel I. Cultuur

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

Artikel II. Media

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

Artikel IV. Overgangsbepaling

  • 1 Voor zover er ter zake, na het vervallen van de betreffende regeling, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met III, plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met III blijven in stand.

Artikel VI. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Naar boven