Uitvoeringsregeling kansspelen

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 21 januari 2021, nr. 3181161, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet op de kansspelen (Uitvoeringsregeling kansspelen)

§ 2. Vergoedingen

Artikel 2.1. Vergoedingen voor de verlening en wijziging van vergunningen

 • 1 De vergoeding die is verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet, voor zover deze gericht is op het organiseren van:

  • a. een incidenteel kansspel, waarbij de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 4.500 en deze waarde niet groter is dan € 50.000, bedraagt € 500;

  • b. een incidenteel kansspel, waarbij de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 50.000 en deze waarde niet groter is dan € 500.000, bedraagt € 4.100;

  • c. een incidenteel kansspel, waarbij de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 500.000, bedraagt € 24.000;

  • d. een niet-incidenteel kansspel, bedraagt € 28.000.

 • 2 De vergoeding die is verschuldigd voor de behandeling van de aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 4, 9, 14b, 27b of 27h van de wet bedraagt € 28.000.

 • 3 De vergoeding die is verschuldigd voor de behandeling van de aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 16 en 24 van de wet bedraagt € 32.000.

 • 4 De vergoeding die is verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3, voor zover deze betrekking heeft op een niet-incidenteel kansspel, 4, 9, 14b, 16, 24, 27b of 27h van de wet bedraagt:

  • a. € 100, voor zover de aanvraag is gericht op de wijziging van de tenaamstelling van de vergunning of de vermelding van gegevens met betrekking tot de vestigingsplaats, de rechtsvorm of andere zakelijke gegevens met betrekking tot de houder van de vergunning;

  • b. € 100, voor zover de aanvraag is gericht op de wijziging van ter zake relevante vergunningsvoorschriften met als doel de beperking van het toegestane kansspelaanbod;

  • c. € 8.000, voor zover de aanvraag is gericht op de wijziging van ter zake relevante vergunningvoorschriften met als doel de vervanging dan wel verruiming van het toegestane kansspelaanbod.

§ 3. Weddenschappen

Artikel 3.1. Voor weddenschappen vereiste kennis en deskundigheid

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15 of 23 van de wet treft passende maatregelen die waarborgen dat de personen die bij het organiseren van die weddenschappen betrokken zijn, voor zover dat relevant is voor de uitoefening van hun taken:

 • a. bekend zijn met de indicatoren die kunnen duiden op risico’s op manipulatie van wedstrijden; en

 • b. bij ongebruikelijke feiten of omstandigheden die duiden op een verhoogd risico van manipulatie van een wedstrijd in staat zijn adequaat te handelen, naargelang de aard en de ernst van dat risico.

Artikel 3.2. Van voorafgaande analyse uitgezonderde wedstrijden

Als wedstrijden en competities, bedoeld in artikel 7, zesde lid, van het besluit, zijn aangewezen de wedstrijden en competities die zijn opgenomen in onderdeel 1 van bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3.3. Van weddenschappen uitgesloten wedstrijden en competities

De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 15 of 23 van de wet organiseert geen weddenschappen op wedstrijden en competities die zijn opgenomen in onderdeel 2 van bijlage 1 bij deze regeling.

§ 4. Handhaving

Artikel 4.1. De inbeslagneming van voorwerpen op onbekenden

De raad van bestuur doet in ieder geval binnen veertien dagen na de datum van inbeslagneming van voorwerpen op onbekenden als bedoeld in artikel 34i, derde lid, van de wet mededeling daarvan op diens website en in één of meer door de raad van bestuur aan te wijzen dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Die mededeling bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de inbeslaggenomen voorwerpen.

Artikel 4.2. De opslag van inbeslaggenomen voorwerpen

De voorwerpen die krachtens artikel 34i, eerste lid, van de wet inbeslaggenomen zijn, worden opgeslagen door een bedrijf dat daartoe opdracht heeft ontvangen van de raad van bestuur. Het bedrijf treft maatregelen tegen de beschadiging of ontvreemding van die voorwerpen gedurende de opslag daarvan.

Artikel 4.3. De vernietiging van inbeslaggenomen voorwerpen

De voorwerpen die krachtens artikel 34i, eerste lid, van de wet inbeslaggenomen zijn, worden vernietigd door een bedrijf dat daartoe opdracht heeft ontvangen van de raad van bestuur. De opdracht tot vernietiging wordt uitsluitend verleend nadat de voorwerpen krachtens artikel 34i, vierde lid, van de wet onherroepelijk aan de staat zijn vervallen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Bijlage 1. behorend bij de artikelen 3.2 en 3.3 van de Uitvoeringsregeling kansspelen

Onderdeel 1

Een voorafgaande identificatie en analyse als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van het Kansspelenbesluit, achterwege kan achterwege blijven met betrekking tot de volgende wedstrijden en competities:

Sport

Wedstrijden en competities

Draf- en rensport

Wedstrijden en competities in en buiten Nederland die worden georganiseerd onder auspiciën van:

a. de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR);

b. de Union Européenne du Trot (UET);

c. de World Trotting Association (WTA);

d. de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA);

e. de European and Mediterranean Horseracing Federation; of

f. andere overkoepelende internationale bonden.

Tennis

a. ATP toernooien;

b. WTA toernooien;

c. Grand slam toernooien;

d. Fed Cup;

e. Davis Cup.

Voetbal

a. Eredivisie mannen (Nederland);

b. Eredivisie vrouwen met uitzondering van wedstrijden waaraan een amateurteam deelneemt (Nederland);

c. Eerste Divisie mannen met uitzondering van wedstrijden waaraan een amateurteam deelneemt (Nederland);

d. play-offs promotie/degradatie Eredivisie (Nederland);

e. play-offs promotie/degradatie Eerste Divisie (Nederland);

f. Johan Cruijff Schaal (Nederland);

g. UEFA Champions League, hoofdtoernooi;

h. UEFA Europa League, hoofdtoernooi;

i. UEFA Super Cup;

j. eindronde Europees kampioenschap voor landen mannen en vrouwen (UEFA);

k. EK-kwalificatiewedstrijden mannen en vrouwen inclusief play-offs (UEFA);

l. eindronde Wereldkampioenschap voor landen mannen en vrouwen (FIFA);

m. WK-kwalificatiewedstrijden mannen en vrouwen in Europa (UEFA/FIFA); vriendschappelijke wedstrijden Nederlands elftal mannen en vrouwen.

Onderdeel 2

De vergunninghouder organiseert in ieder geval geen weddenschappen op de volgende wedstrijden en competities:

Sport

Wedstrijden en competities

Draf- en rensport

Duo sulky koersen.

Voetbal

a. vriendschappelijke wedstrijden die niet zijn georganiseerd onder auspiciën van de FIFA of één van haar confederaties of van een nationale bond;

b. wedstrijden van de derde divisie en lagere divisies (Nederland);

c. wedstrijden voor deelnemers onder de 21 jaar en alle andere wedstrijden in iedere lagere leeftijdscategorie.

Naar boven