Besluit ex art. 13, vierde lid, Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Geraadpleegd op 30-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-12-1953.
Geldend van 20-12-1953 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0044717
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  Geen

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  Geen

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 20-12-1953

    Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
  20-12-1953 Nieuwe-regeling 25-11-1953 Stb. 1953, 555 25-11-1953 Stb. 1953, 555
  Naar boven