Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte en zware (bedrijfs)voertuigen en landbouwvoertuigen

Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Regeling voorwaarden deelname examen keurmeester lichte, zware (bedrijfs)voertuigen en landbouwvoertuigen, 11 november 2020, JBZ 20-4998

De Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),

Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

§ 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Aanvraag

Artikel 2. Melden deelname examen

Degenen die in het bezit zijn van de in artikel 3, artikel 5 of artikel 7 genoemde documenten kunnen zich voor deelname aan het betreffende examen rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (IBKI).

§ 2. Voorwaarden deelname examen keurmeester lichte voertuigen

Artikel 3. Examen keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen

 • 1 Voorwaarde voor deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen is het bezit van:

  • a. een resultatenlijst waarop is vermeld dat men geslaagd is voor het examen leerlingwezen voortgezette opleiding onderstellen personenautomobielen, die ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • b. het diploma Leerlingwezen voortgezette opleiding (eerste Monteur) personenautomobielen, dat ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • c. het diploma eerste monteur automobielen, afgegeven door de Stichting VAM vóór 1971, of

  • d. het diploma eerste autotechnicus dan wel het diploma eerste bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • e. het diploma Voertuigen en mobiele werktuigen minimaal mbo-niveau 3. Op het diploma, dan wel de bijlage bij dit diploma moet vanaf 01-08-2021 de beroepscontext waarin de kandidaat is afgestudeerd vermeld staan. Voor het examen keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen dient de beroepscontext ‘autotechniek’ of ‘bedrijfsautotechniek’ te zijn vermeld, of

  • f. het nog geldige diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen, afgegeven door de Stichting VAM dan wel de daarbij behorende nog geldige bevoegdheidspas, of

  • g. het diploma technisch specialist personenauto’s dan wel het diploma technisch specialist bedrijfsauto’s afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • h. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • i. diploma HTS werktuigbouwkunde, of

  • j. diploma MTS werktuigbouwkunde, of

  • k. diploma HTS autotechniek, of

  • l. diploma MTS autotechniek, of

  • m. diploma commercieel bedrijfsleider / ondernemer kleinbedrijf (niveau 4), met differentiatie Personenautotechniek of Bedrijfsautotechniek, of

  • n. diploma keurmeester lichte voertuigen of het diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of

  • o. een EVC-rapport welk voldoet aan de EVC beroepsstandaard APK-keurmeester Lichte voertuigen, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder, of

  • p. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring examen keurmeester lichte voertuigen.

 • 2 Bij aanmelding voor het examen keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen overlegt de deelnemer aan de Stichting VAM (IBKI) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door de Dienst Justis namens de Minister van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat er geen belemmering is voor het uitvoeren van de taken als APK keurmeester. Deze verklaring is niet ouder dan zes maanden.

Artikel 4. Eisen verklaring examen keurmeester lichte voertuigen

 • 1 De in artikel 3, eerste lid, onder p genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

 • 2 Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde theoretische kennis door het overleggen van een in Nederland dan wel daarbuiten afgegeven diploma waarvan is aangetoond dat het tenminste gelijkwaardig is aan één van de in artikel 3 onder a tot en met n genoemde diploma’s.

§ 3. Voorwaarden deelname examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen

Artikel 5. Examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs)voertuigen

 • 1 Voorwaarden voor deelname aan het examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs-) voertuigen is het bezit van:

  • a. een resultatenlijst waarop is vermeld dat men geslaagd is voor het examen leerlingwezen voortgezette opleiding onderstellen bedrijfsautomobielen, die ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • b. het diploma Leerlingwezen voortgezette opleiding (eerste Monteur) bedrijfsautomobielen, dat ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) is afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • c. het diploma technisch specialist bedrijfsauto’s afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • d. het diploma eerste bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

  • e. het diploma Voertuigen en mobiele werktuigen minimaal mbo-niveau 3. Op het diploma, dan wel de bijlage bij dit diploma moet vanaf 01-08-2021 de beroepscontext waarin de kandidaat is afgestudeerd vermeld staan. Voor het examen keurmeester periodieke keuring zware voertuigen dient de beroepscontext ‘bedrijfsautotechniek’ te zijn vermeld, of

  • f. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

  • g. diploma HTS werktuigbouwkunde, of

  • h. diploma MTS werktuigbouwkunde, of

  • i. diploma HTS autotechniek, of

  • j. diploma MTS autotechniek, of

  • k. diploma commercieel bedrijfsleider /ondernemer kleinbedrijf (niveau 4), met differentiatie Bedrijfsautotechniek, of

  • l. diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of

  • m. het nog geldige diploma keurmeester landbouwvoertuigen, afgegeven door de Stichting VAM dan wel de daarbij behorende nog geldige bevoegdheidspas, of

  • n. een EVC-rapport dat voldoet aan de EVC beroepsstandaard APK-keurmeester zware voertuigen, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder, of

  • o. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring voor deelname aan het examen keurmeester zware bedrijfsvoertuigen.

 • 2 Bij aanmelding voor het examen keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs-) voertuigen overlegt de deelnemer aan de Stichting VAM (IBKI) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door de Dienst Justis namens de Minister van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat er geen belemmering is voor het uitvoeren van de taken als APK keurmeester. Deze verklaring is niet ouder dan zes maanden.

Artikel 6. Eisen verklaring examen keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen

 • 1 De in artikel 5, eerste lid, onder o genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

 • 2 Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van theoretische kennis door het overleggen van een in Nederland dan wel daarbuiten afgegeven diploma waarvan is aangetoond dat het ten minste gelijkwaardig is aan één van de in artikel 5 onder a tot en met m genoemde diploma’s.

§ 4. Voorwaarden deelname examen keurmeester landbouwvoertuigen

Artikel 7. Examen keurmeester periodieke keuring landbouwvoertuigen

 • 1 Voorwaarden voor deelname aan het examen periodieke keuring landbouwvoertuigen is het bezit van:

  • a. diploma eerste monteur landbouwmechanisatie, of

  • b. diploma eerste monteur tractoren, of

  • c. diploma voortgezette opleiding voor onderhoudsmonteur landbouwwerktuigen en landbouwtrekkers, of

  • d. diploma eerste monteur Landbouwmechanisatietechniek, of

  • e. diploma allround monteur mobiele werktuigen, of

  • f. het diploma Voertuigen en mobiele werktuigen minimaal mbo-niveau 3. Op het diploma, dan wel de bijlage bij dit diploma moet vanaf 01-08-2021 de beroepscontext waarin de kandidaat is afgestudeerd vermeld staan. Voor het examen keurmeester periodieke keuring landbouwvoertuigen dient de beroepscontext ‘mobiele werktuigen’ te zijn vermeld, of

  • g. diploma MTS landbouwtechniek, of

  • h. diploma technicus landbouwmechanisatie, of

  • i. diploma technicus mobiele werktuigen, of

  • j. diploma’s vermeld in artikel 5, eerste lid, onder a tot en met k, of

  • k. het nog geldige diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen, afgegeven door de Stichting VAM dan wel de daarbij behorende nog geldige bevoegdheidspas, of

  • l. diploma keurmeester zware (bedrijfs)voertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of

  • m. diploma keurmeester landbouwvoertuigen of de daarbij behorende bevoegdheidspas die door het verstrijken van de tijd hun geldigheid hebben verloren, of

  • n. een EVC-rapport dat voldoet aan de EVC beroepsstandaard APK-keurmeester landbouwvoertuigen, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder, of

  • o. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring voor deelname aan het examen keurmeester landbouwvoertuigen.

 • 2 Bij aanmelding voor het examen keurmeester periodieke keuring landbouw- en bosbouwtrekkers overlegt de deelnemer aan de Stichting VAM (IBKI) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door de Dienst Justis namens de Minister van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat er geen belemmering is voor het uitvoeren van de taken als APK keurmeester. Deze verklaring is niet ouder dan zes maanden.

Artikel 8. Eisen verklaring examen keurmeester landbouwvoertuigen

 • 1 De in artikel 7, eerste lid, onder o genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

 • 2 Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van theoretische kennis door het overleggen van een in Nederland dan wel daarbuiten afgegeven diploma waarvan is aangetoond dat het ten minste gelijkwaardig is aan één van de in artikel 7 onder a tot en met m genoemde diploma’s.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Algemeen Directeur,

A. van Ravestein

Naar boven