Besluit aanwijzing zorgkantoren 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2020, kenmerk 1783045-214376-Z, houdende de aanwijzing van de zorgkantoren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Artikel 1

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 zijn in de hiernavolgende regio’s de daarachter genoemde Wlz-uitvoerders de zorgkantoren:

 • 1. Groningen: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 2. Friesland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 3. Drenthe: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 4. Zwolle: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 5. Twente: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 6. Apeldoorn, Zutphen, en omstreken: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 7. Arnhem: Stichting Zorgkantoor Menzis

 • 8. Nijmegen: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 9. Utrecht: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 10. Flevoland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 11. ’t Gooi: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 12. Noord-Holland Noord: VGZ Zorgkantoor B.V. .

 • 13. Kennemerland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 14. Zaanstreek/Waterland: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 15. Amsterdam: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 16. Amstelland en de Meerlanden: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

 • 17. Zuid-Holland Noord: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

 • 18. Haaglanden: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 19. Westland Schieland Delfland: Zorgkantoor DSW B.V.

 • 20. Midden-Holland: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 21. Rotterdam: Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

 • 22. Zuid-Hollandse Eilanden: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 23. Waardenland: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 24. Zeeland: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 25. West-Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 26. Midden-Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 27. Noordoost Brabant: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 28. Zuidoost Brabant: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 29. Noord- en Midden-Limburg: VGZ Zorgkantoor B.V.

 • 30. Zuid-Limburg: CZ Zorgkantoor B.V.

 • 31. Midden IJssel: Salland Zorgkantoor B.V.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina