Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 10-11-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/236627, houdende de vaststelling van regels met betrekking tot het afbakenen en aanwijzen van geografische zones voor onbemande luchtvaartuigen (Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 9 van het Besluit vluchtuitvoering;

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a) basisverordening: Verordening (EU) nr. 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad;

 • b) onbemand luchtvaartuig: onbemand luchtvaartuig als bedoeld in artikel 3 van de basisverordening;

 • c) open categorie: ‘open’ categorie als bedoeld in artikel 3 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947;

 • d) uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019, L 152);

 • e) zone: geografische UAS-zone als bedoeld in artikel 2 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947.

Artikel 2. Laagvliegroutes en -gebieden voor civiele en militaire luchtvaartuigen

 • 1 Het is verboden in de open categorie een vlucht uit te voeren hoger dan 30 meter boven het dichtstbijzijnde punt van het aardoppervlak in de volgende geografische zones waarin laag mag worden gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen:

  • a. Laagvliegroute 10 (vliegrichting Zuid-Noord)

   de zone, begrensd door 1 NM aan weerszijde van de lijn die achtereenvolgens door de volgende posities loopt:

   52°04'30.00"N 006°44'00.00"E;

   52°14'40.00"N 006°39'30.00"E;

   52°17'30.00"N 006°38'30.00"E;

   52°25'00.00"N 006°36'30.00"E;

   52°36'40.00"N 006°33'00.00"E;

   53°03'00.00"N 007°13'30.00"E;

  • b. GLV I (Noord-Drenthe)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°03'45.00"N 006°43'30.35"E;

   52°59'14.96"N 006°39'00.31"E;

   53°01'00.20"N 006°38'00.54"E;

   53°03'45.00"N 006°40'30.40"E;

   53°03'45.00"N 006°43'30.35"E;

   terug naar beginpunt;

  • c. GLV II (Midden-Drenthe)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°46'00.11"N 006°39'59.22"E;

   52°45'59.86"N 006°20'12.82"E;

   52°53'01.08"N 006°22'50.90"E;

   52°59'14.56"N 006°30'00.41"E;

   52°58'14.58"N 006°32'53.64"E;

   52°58'01.59"N 006°34'17.35"E;

   52°58'15.07"N 006°38'17.05"E;

   52°58'32.97"N 006°39'30.41"E;

   52°58'02.98"N 006°48'33.99"E;

   52°46'00.11"N 006°39'59.22"E;

   terug naar beginpunt;

  • d. GLV III (West-Drenthe)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°54'00.00"N 006°21'00.00"E;

   52°46'00.00"N 006°14'00.00"E;

   52°47'00.00"N 006°13'00.00"E;

   52°53'00.00"N 006°13'00.00"E;

   52°54'00.00"N 006°21'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

  • e. GLV IV (Ginkelse Heide)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°04'15.32"N 005°44'30.12"E;

   52°01'30.31"N 005°44'45.28"E;

   52°01'50.52"N 005°43'00.03"E;

   52°04'30.26"N 005°41'30.16"E;

   52°04'15.32"N 005°44'30.12"E;

   terug naar beginpunt;

  • f. GLV V (Oirschot)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°28'17.71"N 005°23'24.59"E;

   51°27'49.49"N 005°22'45.43"E;

   51°28'08.87"N 005°20'42.34"E;

   51°27'55.93"N 005°18'44.14"E;

   51°29'32.96"N 005°18'43.34"E;

   51°29'30.65"N 005°21'14.63"E;

   51°29'29.75"N 005°21'31.83"E;

   51°29'09.05"N 005°23'08.00"E;

   51°28'57.63"N 005°23'17.45"E;

   51°28'17.71"N 005°23'24.59"E;

   terug naar beginpunt;

  • g. GLV VI (Salland)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°18'00.40"N 006°28'00.03"E;

   52°16'59.97"N 006°16'59.97"E;

   52°23'00.54"N 006°15'00.44"E;

   52°19'59.93"N 006°30'00.44"E;

   52°18'00.40"N 006°28'00.03"E;

   terug naar beginpunt;

  • h. GLV VII (Veluwe/Randmeren)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°30'00.44"N 005°58'00.03"E;

   52°26'52.81"N 005°59'09.33"E;

   52°24'25.42"N 006°00'56.49"E;

   52°22'55.39"N 005°56'31.60"E;

   52°06'00.35"N 005°53'00.54"E;

   52°08'00.54"N 005°40'00.07"E;

   52°13'00.03"N 005°34'00.16"E;

   52°13'59.79"N 005°38'00.54"E;

   52°25'00.07"N 005°40'59.84"E;

   52°34'59.93"N 005°49'59.93"E;

   52°30'00.44"N 005°58'00.03"E;

   terug naar beginpunt;

  • i. GLV VIII (De Peel)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°16'59.97"N 006°02'30.07"E;

   51°16'59.97"N 005°48'00.40"E;

   51°25'59.84"N 005°48'00.40"E;

   51°25'59.84"N 006°02'30.07"E;

   51°24'00.31"N 006°06'29.79"E;

   51°22'00.12"N 006°06'29.79"E;

   51°19'59.93"N 006°04'00.16"E;

   51°18'00.40"N 006°06'00.35"E;

   51°16'59.97"N 006°02'30.07"E;

   terug naar beginpunt;

  • j. GLV IX (Maas/Waal)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°52'19.76"N 005°37'16.51"E;

   51°48'00.40"N 005°39'00.31"E;

   51°46'59.97"N 005°34'59.93"E;

   51°47'30.07"N 005°32'30.07"E;

   51°46'59.97"N 005°28'59.79"E;

   51°45'00.44"N 005°28'59.79"E;

   51°45'00.41"N 005°20'13.29"E;

   51°44'47.75"N 005°19'29.50"E;

   51°44'37.65"N 005°19'02.93"E;

   51°44'18.74"N 005°18'21.24"E;

   51°44'09.90"N 005°17'53.45"E;

   51°44'10.07"N 005°17'36.94"E;

   51°44'19.66"N 005°17'06.45"E;

   51°44'21.74"N 005°16'46.05"E;

   51°44'19.14"N 005°15'56.79"E;

   51°44'02.09"N 005°15'23.33"E;

   51°43'59.29"N 005°15'06.15"E;

   51°43'59.80"N 005°14'42.65"E;

   51°44'26.16"N 005°13'49.49"E;

   51°44'34.72"N 005°13'12.56"E;

   51°44'32.32"N 005°12'52.42"E;

   51°44'26.54"N 005°12'26.74"E;

   51°44'22.22"N 005°11'59.54"E;

   51°44'22.91"N 005°11'32.97"E;

   51°44'29.07"N 005°11'03.87"E;

   51°44'32.32"N 005°10'36.45"E;

   51°44'31.98"N 005°09'53.09"E;

   51°44'20.51"N 005°08'27.76"E;

   51°44'06.48"N 005°07'09.98"E;

   51°43'53.30"N 005°06'18.79"E;

   51°43'26.90"N 005°05'15.36"E;

   51°43'15.48"N 005°05'01.07"E;

   51°42'51.42"N 005°04'31.87"E;

   51°42'39.65"N 005°04'00.40"E;

   51°42'34.52"N 005°03'43.79"E;

   51°42'29.17"N 005°03'18.78"E;

   51°42'25.96"N 005°02'45.38"E;

   51°42'24.78"N 005°02'18.63"E;

   51°42'25.32"N 005°01'54.85"E;

   51°42'26.92"N 005°01'23.03"E;

   51°42'31.52"N 005°00'40.71"E;

   51°42'33.88"N 005°00'26.55"E;

   51°42'36.01"N 004°59'50.01"E;

   51°42'40.40"N 004°59'15.73"E;

   51°42'32.60"N 004°58'71.75"E;

   51°42'23.18"N 004°57'33.44"E;

   51°42'24.04"N 004°56'56.37"E;

   51°42'31.14"N 004°55'53.44"E;

   51°42'44.78"N 004°54'58.17"E;

   51°42'49.94"N 004°54'24.60"E;

   51°42'55.27"N 004°54'06.77"E;

   51°43'01.04"N 004°53'54.53"E;

   51°43'31.85"N 004°53'57.32"E;

   51°43'51.74"N 004°54'42.44"E;

   51°44'31.10"N 004°55'26.15"E;

   51°45'16.77"N 004°55'59.02"E;

   51°45'50.89"N 004°56'04.62"E;

   51°46'15.70"N 004°56'06.37"E;

   51°47'20.52"N 004°56'23.50"E;

   51°47'45.97"N 004°56'19.83"E;

   51°48'40.73"N 004°57'53.03"E;

   51°49'03.94"N 004°59'35.49"E;

   51°49'10.93"N 005°00'24.83"E;

   51°48'52.25"N 005°02'14.91"E;

   51°49'29.60"N 005°04'49.16"E;

   51°49'28.94"N 005°05'35.96"E;

   51°48'46.54"N 005°07'34.61"E;

   51°48'43.46"N 005°08'28.01"E;

   51°48'55.11"N 005°09'55.90"E;

   51°48'48.52"N 005°10'59.84"E;

   51°48'30.50"N 005°13'10.14"E;

   51°48'55.77"N 005°14'52.53"E;

   51°49'19.50"N 005°18'14.68"E;

   51°49'15.32"N 005°18'51.37"E;

   51°48'57.30"N 005°19'27.41"E;

   51°48'37.75"N 005°19'47.62"E;

   51°48'20.61"N 005°20'07.18"E;

   51°48'07.65"N 005°20'55.30"E;

   51°48'13.40"N 005°21'47.81"E;

   51°49'13.12"N 005°22'49.12"E;

   51°50'39.48"N 005°24'46.45"E;

   51°52'09.56"N 005°25'39.62"E;

   51°52'59.88"N 005°26'39.39"E;

   51°53'15.70"N 005°27'45.09"E;

   51°53'17.90"N 005°30'39.99"E;

   51°53'58.99"N 005°33'26.32"E;

   51°52'31.87"N 005°34'47.79"E;

   terug naar beginpunt;

  • k. GLV X (Voorne-Putten/Hoeksewaard)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°53'19.26"N 004°01'49.06"E;

   51°54'22.26"N 004°03'07.37"E;

   51°55'27.71"N 004°04'23.35"E;

   51°55'37.17"N 004°04'48.75"E;

   51°55'46.29"N 004°08'37.98"E;

   51°55'31.90"N 004°08'53.24"E;

   51°54'59.87"N 004°09'56.00"E;

   cirkelboog naar links (straal 1 NM, met middelpunt 51°54'00.00"N 004°10'00.00"E) naar

   51°54'09.20"N 004°11'35.72"E;

   51°54'04.85"N 004°12'09.30"E;

   51°53'27.73"N 004°12'57.32"E;

   51°53'06.75"N 004°13'37.72"E;

   51°52'20.54"N 004°14'13.03"E;

   51°51'52.79"N 004°15'33.83"E;

   51°51'47.93"N 004°16'07.17"E;

   51°51'49.01"N 004°17'03.38"E;

   cirkelboog naar links (straal 1 NM, met middelpunt 51°51'00.00"N 004°20'00.00"E) naar

   51°50'27.52"N 004°23'06.25"E;

   51°50'29.90"N 004°24'52.34"E;

   51°49'50.70"N 004°26'59.47"E;

   51°49'47.76"N 004°28'12.64"E;

   51°49'59.03"N 004°29'45.30"E;

   51°49'56.43"N 004°30'17.23"E;

   51°49'39.95"N 004°31'14.01"E;

   51°49'50.53"N 004°32'43.85"E;

   51°49'48.10"N 004°33'02.21"E;

   51°48'40.47"N 004°34'00.12"E;

   51°48'19.31"N 004°34'56.63"E;

   51°48'22.18"N 004°35'21.77"E;

   51°48'01.19"N 004°36'57.25"E;

   51°47'48.97"N 004°37'11.66"E;

   51°46'46.80"N 004°37'34.83"E;

   51°45'33.09"N 004°37'27.20"E;

   51°45'02.05"N 004°37'46.13"E;

   51°44'10.03"N 004°37'40.48"E;

   51°43'21.47"N 004°37'07.14"E;

   51°43'01.35"N 004°36'24.77"E;

   51°42'15.92"N 004°33'28.48"E;

   51°42'02.22"N 004°31'52.15"E;

   51°42'53.38"N 004°28'08.69"E;

   51°42'59.10"N 004°26'08.06"E;

   51°43'18.61"N 004°24'35.68"E;

   51°44'24.77"N 004°21'21.34"E;

   51°45'09.68"N 004°18'48.48"E;

   51°45'40.90"N 004°15'57.56"E;

   51°45'57.55"N 004°14'55.69"E;

   51°48'14.80"N 004°10'58.67"E;

   51°49'08.44"N 004°09'49.27"E;

   cirkelboog naar links (straal 1 NM, met middelpunt 51°50'00.00"N 004°09'00.00"E) naar

   51°49'11.53"N 004°08'03.14"E;

   51°49'40.39"N 004°05'41.22"E;

   51°53'19.26"N 004°01'49.06"E;

   terug naar beginpunt;

  • l. GLV XI (Wieringermeerpolder)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°56'15.66"N 005°01'51.18"E;

   52°56'00.50"N 005°02'17.11"E;

   52°55'24.68"N 005°02'20.84"E;

   52°55'26.66"N 005°02'56.00"E;

   52°53'36.58"N 005°04'31.80"E;

   52°53'20.76"N 005°04'46.96"E;

   52°50'46.07"N 005°06'51.55"E;

   52°46'30.31"N 005°06'15.51"E;

   52°45'30.54"N 004°57'25.53"E;

   52°52'20.33"N 004°56'16.54"E;

   52°52'49.12"N 004°56'05.55"E;

   52°52'57.69"N 004°55'56.32"E;

   52°53'04.94"N 004°56'06.43"E;

   52°53'12.85"N 004°55'59.18"E;

   52°53'02.74"N 004°55'38.31"E;

   52°53'02.08"N 004°55'23.80"E;

   52°53'02.74"N 004°55'07.98"E;

   52°53'11.31"N 004°54'57.88"E;

   52°53'20.10"N 004°54'47.11"E;

   52°53'25.15"N 004°54'35.02"E;

   52°53'35.92"N 004°54'27.77"E;

   52°53'45.15"N 004°54'41.40"E;

   52°53'48.88"N 004°54'54.36"E;

   52°53'56.13"N 004°55'06.66"E;

   52°54'16.13"N 004°56'19.39"E;

   52°55'00.07"N 004°57'16.96"E;

   52°55'17.43"N 004°57'26.19"E;

   52°55'28.86"N 004°57'29.93"E;

   52°55'46.87"N 004°58'00.91"E;

   52°55'50.61"N 004°58'11.67"E;

   52°55'52.59"N 004°58'33.87"E;

   52°55'54.13"N 004°58'47.71"E;

   52°55'55.66"N 004°59'14.30"E;

   52°56'05.55"N 004°59'53.19"E;

   52°56'07.75"N 005°00'08.35"E;

   52°56'08.63"N 005°00'19.12"E;

   52°56'04.23"N 005°00'32.74"E;

   52°56'02.04"N 005°00'44.38"E;

   52°56'05.55"N 005°01'12.29"E;

   52°56'13.46"N 005°01'34.04"E;

   terug naar beginpunt;

  • m. GLV XII (Noordzee)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°35'00.00"N 004°40'00.00"E;

   53°35'00.00"N 005°00'00.00"E;

   53°22'46.98"N 005°00'00.00"E;

   cirkelboog naar links (straal 8 NM, met middelpunt 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E) naar

   53°15'00.00"N 004°43'40.92"E;

   53°15'00.00"N 004°37'01.38"E;

   53°06'10.00"N 004°30'56.00"E;

   53°05'00.00"N 004°21'00.00"E;

   53°05'00.00"N 004°10'00.00"E;

   53°12'14.60"N 004°10'00.00"E;

   cirkelboog naar links (straal 5 NM, met middelpunt 53°17'00.28"N 004°12'30.13"E) naar

   53°14'27.45"N 004°19'39.78"E;

   53°35'00.00"N 004°40'00.00"E;

   terug naar beginpunt;

  • n. Oefengebied externe blusinstallatie helikopters, Lek West

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°00'08.23"N 005°07'13.20"E;

   52°00'00.22"N 005°06'59.75"E;

   51°59'48.56"N 005°07'29.02"E;

   51°59'33.27"N 005°07'50.38"E;

   51°58'44.47"N 005°08'38.63"E;

   51°58'27.96"N 005°08'45.75"E;

   51°58'15.34"N 005°09'12.25"E;

   51°58'10.48"N 005°09'36.37"E;

   51°58'05.02"N 005°10'27.39"E;

   51°57'55.31"N 005°10'52.71"E;

   51°57'38.07"N 005°11'29.88"E;

   51°57'30.54"N 005°12'13.00"E;

   51°57'32.24"N 005°12'41.87"E;

   51°57'38.31"N 005°12'54.92"E;

   51°57'45.35"N 005°12'51.75"E;

   51°57'37.83"N 005°12'28.02"E;

   51°57'41.71"N 005°11'49.26"E;

   51°57'52.64"N 005°11'20.39"E;

   51°58'06.23"N 005°10'55.08"E;

   51°58'12.67"N 005°10'35.70"E;

   51°58'16.06"N 005°10'09.20"E;

   51°58'19.95"N 005°09'19.37"E;

   51°58'30.39"N 005°08'59.99"E;

   51°58'43.50"N 005°08'48.91"E;

   51°59'06.08"N 005°08'42.98"E;

   51°59'22.59"N 005°08'44.56"E;

   51°59'39.58"N 005°08'29.93"E;

   51°59'49.53"N 005°08'11.34"E;

   52°00'08.23"N 005°07'13.20"E;

   terug naar beginpunt;

  • o. Oefengebied externe blusinstallatie helikopters, Lek Oost

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°10'57.70"N 005°19'29.95"E;

   52°10'55.23"N 005°19'26.08"E;

   52°10'53.33"N 005°19'35.01"E;

   52°10'54.69"N 005°19'48.62"E;

   52°10'55.23"N 005°19'53.68"E;

   52°10'57.94"N 005°19'59.06"E;

   52°10'58.23"N 005°20'04.84"E;

   52°10'55.81"N 005°20'13.62"E;

   52°10'41.31"N 005°20'25.25"E;

   52°10'42.48"N 005°20'28.25"E;

   52°10'57.53"N 005°20'16.54"E;

   52°10'59.45"N 005°20'10.22"E;

   52°11'00.42"N 005°20'00.48"E;

   52°10'56.54"N 005°19'48.07"E;

   52°10'55.52"N 005°19'36.04"E;

   52°10'57.70"N 005°19'29.95"E;

   terug naar beginpunt;

  • p. Oefengebied externe blusinstallatie helikopters, Bergse Maas: Bergse Maas 1

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°43'11.09"N 004°58'20.24"E;

   51°43'16.96"N 004°57'41.09"E;

   51°43'19.39"N 004°57'07.08"E;

   51°43'17.94"N 004°56'21.59"E;

   51°43'06.87"N 004°54'57.59"E;

   51°43'14.54"N 004°54'55.37"E;

   51°43'24.73"N 004°56'12.89"E;

   51°43'26.68"N 004°56'50.07"E;

   51°43'24.97"N 004°57'33.58"E;

   51°43'17.33"N 004°58'24.60"E;

   51°43'11.09"N 004°58'20.24"E;

   terug naar beginpunt;

  • q. Oefengebied externe blusinstallatie helikopters, Bergse Maas: Bergse Maas 2

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°42'36.28"N 005°02'39.54"E;

   51°42'36.18"N 005°01'47.89"E;

   51°42'40.06"N 005°00'56.08"E;

   51°42'48.32"N 004°59'59.52"E;

   51°42'54.87"N 005°00'02.29"E;

   51°42'46.86"N 005°00'52.12"E;

   51°42'42.73"N 005°01'46.30"E;

   51°42'42.79"N 005°02'38.99"E;

   51°42'36.28"N 005°02'39.54"E;

   terug naar beginpunt;

  • r. Oefengebied externe blusinstallatie helikopters, Bergse Maas: Bergse Maas 3

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°43'22.31"N 005°04'51.88"E;

   51°43'43.23"N 005°05'33.33"E;

   51°43'57.63"N 005°06'13.27"E;

   51°43'52.94"N 005°06'18.33"E;

   51°43'37.72"N 005°05'36.49"E;

   51°43'18.18"N 005°04'57.41"E;

   51°43'22.31"N 005°04'51.88"E;

   terug naar beginpunt;

  • s. Route VO

   de zone, begrensd door 1 NM aan weerszijde van de lijn die achtereenvolgens door de volgende posities loopt:

   51°27'00.00"N 004°20'12.00"E (Woensdrecht);

   51°37'16.00"N 004°30'47.00"E (Standdaarbuiten);

   51°41'35.00"N 004°56'53.00"E (Waspik);

   51°49'38.00"N 005°40'56.00"E (Hernen);

   51°50'58.00"N 005°33'38.00"E (Altforst);

   51°50'53.00"N 005°15'25.00"E (Waardenburg);

   51°52'11.00"N 005°03'04.00"E (Kedichem);

   51°51'50.00"N 004°56'17.00"E (Hoornaar);

   51°45'53.00"N 004°38'56.00"E (Dordrecht);

   51°42'55.00"N 004°37'31.00"E (Moerdijk);

   51°42'34.00"N 004°25'23.00"E (as Hollands Diep);

   51°39'24.00"N 004°20'35.00"E (as Volkerak);

   51°27'00.00"N 004°20'12.00"E (Woensdrecht);

  • t. Low Flying area Deventer

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°14'46.88"N 006°08'35.91"E;

   52°14'58.54"N 006°09'32.41"E;

   52°13'37.07"N 006°11'31.40"E;

   52°12'00.46"N 006°11'45.46"E;

   52°10'15.82"N 006°13'34.60"E;

   52°08'51.63"N 006°12'12.01"E;

   52°08'33.33"N 006°11'02.78"E;

   52°09'18.35"N 006°08'28.92"E;

   52°10'24.04"N 006°08'29.24"E;

   52°11'30.33"N 006°07'44.30"E;

   52°13'06.34"N 006°08'48.85"E;

   52°14'46.88"N 006°08'35.91"E;

   terug naar beginpunt;

  • u. Low Flying area Flevopolder

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°20'30.00"N 005°19'44.00"E;

   52°21'09.00"N 005°21'15.00"E;

   52°19'29.00"N 005°23'05.00"E;

   52°18'54.00"N 005°21'34.00"E;

   52°20'30.00"N 005°19'44.00"E;

   terug naar beginpunt;

  • v. Low Flying area Gouda

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52°00'24.35"N 004°43'14.93"E;

   51°59'27.33"N 004°44'59.19"E;

   51°58'18.66"N 004°46'05.55"E;

   51°57'09.38"N 004°46'48.45"E;

   51°55'49.47"N 004°46'46.23"E;

   51°55'07.78"N 004°46'56.21"E;

   51°55'04.65"N 004°46'01.10"E;

   51°53'56.12"N 004°43'16.23"E;

   51°53'30.32"N 004°40'18.54"E;

   51°53'29.99"N 004°37'17.33"E;

   51°54'25.17"N 004°33'44.51"E;

   51°56'10.13"N 004°38'02.24"E;

   51°57'14.22"N 004°38'56.42"E;

   51°58'09.01"N 004°37'55.79"E;

   51°58'44.81"N 004°40'11.69"E;

   51°59'31.83"N 004°40'55.49"E;

   52°00'24.35"N 004°43'14.93"E;

   terug naar beginpunt;

  • w. Low Flying area Groningen

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°21'56.81"N 006°16'38.16"E;

   53°22'58.77"N 006°17'06.49"E;

   53°23'30.60"N 006°18'14.80"E;

   53°24'59.93"N 006°22'42.02"E;

   53°26'23.52"N 006°34'33.07"E;

   53°27'35.65"N 006°39'53.02"E;

   53°27'59.38"N 006°44'35.08"E;

   53°27'17.08"N 006°47'46.42"E;

   53°27'47.16"N 006°48'49.74"E;

   53°26'23.85"N 006°52'56.20"E;

   53°26'35.01"N 006°53'57.53"E;

   53°23'56.00"N 006°56'58.00"E;

   53°20'44.65"N 006°59'13.25"E;

   53°20'04.24"N 006°55'51.67"E;

   53°19'33.99"N 006°51'51.29"E;

   53°20'08.11"N 006°44'10.40"E;

   53°17'48.11"N 006°32'32.21"E;

   53°20'09.92"N 006°31'08.78"E;

   53°21'48.52"N 006°23'48.62"E;

   53°21'42.54"N 006°19'37.61"E;

   53°22'00.27"N 006°17'34.15"E;

   53°21'56.81"N 006°16'38.16"E;

   terug naar beginpunt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het verboden een vlucht in subcategorie A3 als bedoeld in Bijlage deel A van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 uit te voeren in geografische zones waarin laag mag worden gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen.

Artikel 3. Ongecontroleerde luchthavens en helihavens

 • 1 Het is verboden een vlucht in de open categorie uit te voeren in de volgende geografische zones:

  • a. Arnhemse Heide

   als middelpunt van een cirkel met een straal van 1200 meter:

   52°02'49"N 005°54'18"E;

  • b. ASK Oldebroek

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°23'29"N 005°55'06"E;

  • c. Assen

   als middelpunt van een cirkel met een straal van 1200 meter:

   52°59'32"N 006°31'57"E;

  • d. Beekhuizerzand

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°20'12"N 005°40'59"E;

  • e. Eder- en Ginkelse Heide

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°03'37"N 005°54'42"E;

  • f. Ermelose Heide

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°17'28"N 005°40'51"E;

  • g. Garderense Veld

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°14'36"N 005°43' 41"E;

  • h. Leusderheide

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°07'21" N 005°21'29"E;

  • i. Marnewaard

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°21'50"N 006°15'44"E;

  • j. Oirschot

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°28'31"N 005°21'55"E;

  • k. Oost Vlieland

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°17'48"N 005°05'08"E;

  • l. Rijen

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°35'07"N 004°53'33"E;

  • m. Stroese Zans

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°11'45"N 005°42'13"E;

  • n. Vlasakkers

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°35'07"N 004°53'33"E;

  • o. Vliehorst

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°14'24"N 004°55'15"E;

  • p. Waalsdorpervlakte

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°06'44"N 004°19'40"E;

  • q. Amsterdam/VU Medisch Centrum

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°20'04"N 004°51'33"E;

  • r. Beverwijk/Rode Kruis Ziekenhuis

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°28'45"N 004°39'06"E;

  • s. Den Haag/Haga Ziekenhuis, Locatie Leyweg

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°03'21"N 004°15'45"E;

  • t. Den Haag/MC Haaglanden, Locatie Westeinde

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°04'26"N 004°18'01"E;

  • u. Dordrecht/Albert Schweitzer Ziekenhuis, Locatie Amstelwijck

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°46'35"N 004°39'04"E;

  • v. Enschede/Medisch Spectrum Twente

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°12'56"N 006°53'29"E;

  • w. Goes/Adrz

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°29'05"N 003°54'38"E;

  • x. Groningen/Universitair Medisch Centrum

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°13'18"N 006°34'34"E;

  • y. Leeuwarden/Medisch Centrum Leeuwarden, Locatie Zuid

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°11'19"N 005°48'10"E;

  • z. Leiden/Leids Universitair Medisch Centrum

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°09'59"N 004°28'41"E;

  • aa. Maastricht/Maastricht Universitair Medisch Centrum

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   50°50'04"N 005°42'45"E;

  • bb. Nijmegen/UMC St. Radboud

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°49'24"N 005°51'47"E;

  • cc. Rotterdam/Erasmus Medisch Centrum

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°54'36"N 004°28'15"E;

  • dd. Sneek/Antonius Ziekenhuis

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°02'05"N 005°38'24"E;

  • ee. Terneuzen/Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Locatie De Honte

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°18'30"N 003°51'45"E;

  • ff. Tilburg/St. Elisabeth Ziekenhuis

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°32'20"N 005°06'17"E;

  • gg. Utrecht/Universitair Medisch Centrum Utrecht

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°05'12"N 005°10'53"E;

  • hh. Zwolle/Isala Klinieken, Locatie Sophia

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°30'49"N 006°07'21"E;

  • ii. EHTP

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   51°57'33.7"N 004°05'23.7"E;

  • jj. EHAD

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°27'06"N 005°40'38"E;

  • kk. EHVD

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°17'48.72"N 005°05'08.25"E;

  • ll. EHTS

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°23’ 2.9”N 005°16’41”E;

  • mm. EHSO

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°28’23.34"N 006°11'40.96”E;

  • nn. EHHA

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°24'48"N004°48'15"O;

  • oo. EHHE

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   53°27'39"N 6°48'52"E;

  • pp. EHYP

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 1200 meter:

   52°28'11.6"N 004°35'36.1"E;

  • qq. EHAL

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   53°27'06"N 005°40'38"E;

  • rr. EHBD

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   51°15'16"N 005°36'03"E;

  • ss. EHDR

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   53°07'05"N 006°07'45"E;

  • tt. EHHO

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   52°43'51"N 006°30'58"E;

  • uu. EHHV

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   52°11'31"N 005°08'49"E;

  • vv. EHMZ

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   51°30'44"N 003°43'52"E;

  • ww. EHOW

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   53°12'31"N 007°01'58"E;

  • xx. EHSE

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   51°33'17"N 004°33'09"E;

  • yy. EHST

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   52°59'55"N 007°01'22"E

  • zz. EHTE

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   52°14'41"N 006°02'48"E;

  • aaa. EHTL

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   52°03'26"N 005°55'28"E;

  • bbb. EHTW

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   52°16'33"N 006°53'21"E;

  • ccc. EHTX

   als middelpunt van een cirkel met een straal van‘ 3000 meter:

   53°06'55"N 004°50'01"E.

Artikel 4. Havens

 • 1 Het is verboden een vlucht in de open categorie uit te voeren in de volgende geografische zones:

  • a. Westpoort

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   52° 25' 57,932" N 4° 44' 14,674" E;

   52° 25' 44,614" N 4° 45' 55,916" E;

   52° 25' 47,301" N 4° 46' 5,077" E;

   52° 25' 9,811" N 4° 50' 54,539" E;

   52° 24' 46,757" N 4° 52' 9,259" E;

   52° 23' 57,453" N 4° 53' 20,113" E;

   52° 23' 35,843" N 4° 52' 38,014" E;

   52° 23' 34,312" N 4° 52' 11,066" E;

   52° 23' 29,511" N 4° 51' 49,850" E;

   52° 23' 37,418" N 4° 51' 33,997" E;

   52° 23' 27,990" N 4° 51' 40,003" E;

   52° 23' 15,314" N 4° 51' 40,518" E;

   52° 23' 15,265" N 4° 50' 49,021" E;

   52° 23' 1,529" N 4° 50' 49,695" E;

   52° 23' 0,434" N 4° 49' 46,532" E;

   52° 23' 10,232" N 4° 49' 45,654" E;

   52° 23' 10,547" N 4° 49' 5,964" E;

   52° 23' 15,665" N 4° 49' 1,436" E;

   52° 23' 16,072" N 4° 46' 16,913" E;

   52° 23' 13,054" N 4° 45' 24,485" E;

   52° 23' 45,064" N 4° 45' 20,457" E;

   52° 23' 58,872" N 4° 43' 33,692" E;

   52° 25' 57,932" N 4° 44' 14,674" E;

   terug naar begin punt;

  • b. Eemshaven

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt: 53°27´50.79"N 006°49´56.11"E;

   53°27´38.05"N 006°50´47.05"E;

   53°27´24.22"N 006°50´50.87"E;

   53°27´03.99"N 006°51´57.80"E;

   53°26´26.78"N 006°53´33.53"E;

   53°24´34.35"N 006°52´34.61"E;

   53°24´38.89"N 006°51´51.28"E;

   53°25´05.61"N 006°50´59.75"E;

   53°25´55.83"N 006°51´50.48"E;

   53°26´14.46"N 006°51´04.54"E;

   53°26´38.85"N 006°47´52.31"E;

   53°26´38.07"N 006°47´04.63"E;

   53°27´18.02"N 006°47´49.47"E;

   53°27´49.45"N 006°48´49.88"E;

   53°27´36.47"N 006°49´45.21"E;

   53°27´50.79"N 006°49´56.11"E;

   terug naar beginpunt;

  • c. Delfzijl

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°20´01.14"N 006°55´47.70"E;

   53°20´06.08"N 006°56´06.76"E;

   53°19´45.76"N 006°56´44.72"E;

   53°18´53.39"N 007°01´03.20"E;

   53°17´17.53"N 006°59´37.75"E;

   53°17´46.33"N 006°57´14.63"E;

   53°18´17.18"N 006°57´11.63"E;

   53°18´49.85"N 006°56´32.00"E;

   53°18´51.90"N 006°56´08.74"E;

   53°18´41.87"N 006°55´33.40"E;

   53°18´47.37"N 006°53´52.40"E;

   53°19´13.12"N 006°54´59.52"E;

   53°19´11.24"N 006°55´10.26"E;

   53°18´58.74"N 006°55´07.84"E;

   53°18´55.91"N 006°56´04.43"E;

   53°19´10.15"N 006°56´19.09"E;

   53°19´27.73"N 006°55´45.84"E;

   53°19´45.69"N 006°55´31.39"E;

   53°19´48.65"N 006°55´44.45"E;

   53°20´01.14"N 006°55´47.70"E;

   terug naar beginpunt;

  • d. Fivelpoort

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   53°18´22.04"N 006°51´17.27"E;

   53°18´23.68"N 006°51´29.76"E;

   53°18´18.57"N 006°51´29.72"E;

   53°18´22.59"N 006°52´19.20"E;

   53°18´10.04"N 006°52´16.28"E;

   53°18´04.19"N 006°51´17.01"E;

   53°18´08.00"N 006°51´12.34"E;

   53°18´22.04"N 006°51´17.27"E;

   terug naar beginpunt;

  • e. Rotterdam

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°54’25.68209400”N 004°32’23.96169960”E;

   51°54’29.53329120”N 004°32’53.21664240”E;

   51°54’29.16656280”N 004°33’35.63277840”E;

   51°54’24.37266960”N 004°34’14.33449560”E;

   51°54’18.56103480”N 004°34’18.36492960”E;

   51°54’05.60149200”N 004°34’13.50874200”E;

   51°53’59.67934080”N 004°34’11.07079680”E;

   51°54’01.87811280”N 004°33’48.83645880”E;

   51°54’08.21140200”N 004°33’28.65718440”E;

   51°54’08.63397360”N 004°33’19.68468120”E;

   51°54’05.49910440”N 004°32’55.46145840”E;

   51°53’56.88622680”N 004°32’45.76556760”E;

   51°54’04.85925480”N 004°32’39.01635960”E;

   51°53’52.01378880”N 004°31’48.61914600”E;

   51°53’50.34657120”N 004°31’49.91965680”E;

   51°53’42.80489160”N 004°31’49.01082240”E;

   51°53’42.86527440”N 004°31’45.31361880”E;

   51°53’55.16404080”N 004°30’50.88510360”E;

   51°54’07.73925480”N 004°30’37.30568040”E;

   51°54’26.80620840”N 004°30’35.48198160”E;

   51°54’40.03758360”N 004°30’33.77182320”E;

   51°54’44.81501400”N 004°30’12.26321640”E;

   51°54’31.18424400”N 004°29’50.75483640”E;

   51°53’56.24747520”N 004°29’56.33271960”E;

   51°53’43.70726040”N 004°29’46.08791520”E;

   51°53’31.33404600”N 004°28’36.18131160”E;

   51°53’34.08755640”N 004°28’17.08370400”E;

   51°53’39.40458360”N 004°28’06.29262840”E;

   51°53’39.62259240”N 004°27’57.55324680”E;

   51°52’38.40298320”N 004°27’21.95546040”E;

   51°52’12.53659080”N 004°27’24.27214320”E;

   51°52’04.25424360”N 004°27’11.78714160”E;

   51°51’59.62103280”N 004°26’37.22367120”E;

   51°51’54.44698680”N 004°25’17.05972800”E;

   51°51’53.66466000”N 004°24’31.61048400”E;

   51°51’58.85431920”N 004°24’27.56023560”E;

   51°52’17.46314760”N 004°24’25.25226480”E;

   51°52’12.68558760”N 004°23’29.65596360”E;

   51°52’12.00387360”N 004°23’00.19635000”E;

   51°52’25.36407840”N 004°22’09.99588720”E;

   51°52’26.87901960”N 004°21’07.57848600”E;

   51°52’10.87247280”N 004°20’05.05011480”E;

   51°51’51.75241200”N 004°19’47.62656120”E;

   51°51’52.51924440”N 004°18’19.74977280”E;

   51°51’52.31212200”N 004°17’38.21166240”E;

   51°51’51.92430840”N 004°16’01.98608160”E;

   51°51’54.16658640”N 004°15’42.90676920”E;

   51°52’25.33017000”N 004°14’12.30762840”E;

   51°52’43.83587280”N 004°13’51.96531720”E;

   51°53’14.66827800”N 004°13’41.34333720”E;

   51°53’49.04906280”N 004°13’08.57447760”E;

   51°54’19.95153480”N 004°12’07.55140680”E;

   51°54’43.68855960”N 004°11’09.85086960”E;

   51°54’56.76739200”N 004°10’43.59966960”E;

   51°55’13.65491640”N 004°10’12.92370600”E;

   51°55’37.62203160”N 004°09’38.68960680”E;

   51°55’43.26160080”N 004°09’10.70724960”E;

   51°55’56.58026880”N 004°08’11.80067280”E;

   51°56’10.26042360”N 004°06’24.88551120”E;

   51°55’53.71665960”N 004°06’15.16491000”E;

   51°55’52.60904040”N 004°05’58.90229880”E;

   51°55’56.98111440”N 004°05’32.49708360”E;

   51°56’01.25836080”N 004°04’55.90895160”E;

   51°56’00.86168400”N 004°04’26.14760040”E;

   51°55’58.55480400”N 004°04’04.59474600”E;

   51°55’32.07921960”N 004°02’08.53522800”E;

   51°55’08.11218720”N 004°00’16.08473520”E;

   51°55’04.93944600”N 003°59’59.39328120”E;

   51°55’07.19176440”N 003°59’39.45488280”E;

   51°55’20.13496680”N 003°59’06.59675760”E;

   51°56’01.18406400”N 003°58’41.00148840”E;

   51°56’16.88691840”N 003°58’21.27351720”E;

   51°57’17.68679640”N 003°57’44.11684800”E;

   51°57’37.52149320”N 003°57’40.88652840”E;

   51°58’03.98154000”N 003°57’49.90434840”E;

   51°58’59.59553160”N 003°58’49.93286880”E;

   51°59’08.31817320”N 003°59’11.28006960”E;

   51°59’18.85402320”N 003°59’59.68157640”E;

   51°59’18.30929280”N 004°00’38.10183840”E;

   51°59’10.91801400”N 004°01’10.59898440”E;

   51°59’13.69026240”N 004°01’34.87892160”E;

   51°59’15.80348040”N 004°01’45.15512520”E;

   51°59’16.37926800”N 004°01’54.31650960”E;

   51°59’16.20670560”N 004°02’06.54604080”E;

   51°59’14.48373480”N 004°02’15.69209280”E;

   51°59’40.27605360”N 004°02’51.81234720”E;

   51°59’12.86122200”N 004°05’02.01398280”E;

   51°59’08.63011320”N 004°05’22.14878640”E;

   51°59’05.52947640”N 004°05’57.82171560”E;

   51°58’58.68354720”N 004°06’33.79992480”E;

   51°58’21.93376800”N 004°08’15.97116840”E;

   51°56’47.84681400”N 004°11’24.44097480”E;

   51°56’07.18079280”N 004°13’15.33072720”E;

   51°55’48.35806680”N 004°13’46.30374840”E;

   51°55’08.90365800”N 004°14’41.82516600”E;

   51°54’26.81120520”N 004°16’34.95155880”E;

   51°54’02.37232440”N 004°18’28.67099760”E;

   51°54’16.53438240”N 004°20’51.12561120”E;

   51°54’37.62980280”N 004°21’44.81174160”E;

   51°54’38.43420480”N 004°22’40.29518280”E;

   51°54’24.53616360”N 004°23’52.15428960”E;

   51°54’07.95694680”N 004°24’11.79104760”E;

   51°54’11.16357480”N 004°24’24.60565800”E;

   51°54’46.35275040”N 004°24’23.12208360”E;

   51°54’53.14827600”N 004°24’41.58997560”E;

   51°54’53.12437200”N 004°25’44.96469960”E;

   51°54’37.71991440”N 004°26’11.05911960”E;

   51°54’16.82358480”N 004°26’55.52549880”E;

   51°54’30.37617720”N 004°27’57.52611360”E;

   51°54’32.40096120”N 004°28’30.05859720”E;

   51°54’47.05469280”N 004°28’52.95060120”E;

   51°55’09.05572920”N 004°29’30.82058880”E;

   51°55’17.11184160”N 004°29’55.92771240”E;

   51°55’16.30241040”N 004°30’08.84963880”E;

   51°55’10.28909280”N 004°30’38.25625320”E;

   51°55’03.69513120”N 004°30’53.92944360”E;

   51°54’49.10984640”N 004°31’20.45994240”E;

   51°54’20.61897840”N 004°31’30.53769600”E;

   51°54’10.67767920”N 004°31’36.36777360”E;

   51°54’21.07599840”N 004°32’02.23255320”E;

   51°54’25.68209400”N 004°32’23.96169960”E;

  • f. Dordrecht/Zwijdrecht

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°48’18.83669040”N 004°35’38.14449360”E;

   51°48’30.28207320”N 004°35’57.94143360”E;

   51°48’34.54585200”N 004°36’09.86621040”E;

   51°48’45.85467240”N 004°36’32.66966520”E;

   51°48’45.79235640”N 004°36’46.67080320”E;

   51°48’41.92490160”N 004°37’11.23669560”E;

   51°48’37.85400720”N 004°37’28.55516160”E;

   51°48’33.24638880”N 004°37’34.88258640”E;

   51°48’20.56398120”N 004°37’38.59593600”E;

   51°48’20.01046680”N 004°37’48.85365720”E;

   51°48’22.26489840”N 004°38’02.06394360”E;

   51°48’30.47518800”N 004°38’25.92461760”E;

   51°48’36.28574640”N 004°38’38.07773880”E;

   51°48’42.85803960”N 004°38’48.21926280”E;

   51°48’39.19144320”N 004°38’56.52911760”E;

   51°48’34.12708560”N 004°39’04.36143240”E;

   51°48’23.94327600”N 004°39’11.27666160”E;

   51°47’52.93785480”N 004°39’09.03197520”E;

   51°47’23.96378760”N 004°39’09.50365800”E;

   51°47’02.60214000”N 004°39’13.09924800”E;

   51°46’59.08367280”N 004°38’55.66792920”E;

   51°47’01.17751560”N 004°37’31.18793880”E;

   51°47’23.88719760”N 004°37’20.55968400”E;

   51°47’56.63822640”N 004°37’05.25893520”E;

   51°48’01.05924240”N 004°36’54.18656640”E;

   51°48’13.33584000”N 004°36’12.73451760”E;

   51°48’18.83669040”N 004°35’38.14449360”E;

   terug naar beginpunt;

  • g. Dordrecht/Papendrecht

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°51’18.02023560”N 004°38’31.90662960”E;

   51°51’20.21291280”N 004°39’00.14724360”E;

   51°51’28.76367600”N 004°39’54.56193840”E;

   51°51’27.32164200”N 004°40’12.10240560”E;

   51°51’20.43625320”N 004°40’26.47553520”E;

   51°51’10.23453720”N 004°40’30.64057320”E;

   51°50’54.26360160”N 004°40’28.89138000”E;

   51°50’42.67917600”N 004°40’09.56057880”E;

   51°50’25.57237200”N 004°40’24.84222240”E;

   51°50’06.67879440”N 004°40’26.64207120”E;

   51°49’51.45814200”N 004°40’20.88042960”E;

   51°49’36.58234080”N 004°40’20.86615560”E;

   51°49’25.03471440”N 004°40’33.05204760”E;

   51°49’21.14054040”N 004°40’55.36823520”E;

   51°49’25.87968840”N 004°41’36.55411440”E;

   51°49’28.47064080”N 004°41’55.51914480”E;

   51°49’28.57002600”N 004°42’12.52199520”E;

   51°49’55.53714360”N 004°42’40.12482600”E;

   51°49’58.23868080”N 004°42’51.83946360”E;

   51°49’56.59129200”N 004°43’29.13000240”E;

   51°49’51.83758200”N 004°44’05.71439400”E;

   51°49’48.01809720”N 004°44’15.52330680”E;

   51°49’35.38042680”N 004°44’27.95902080”E;

   51°49’35.37597000”N 004°44’55.46721120”E;

   51°49’35.05310400”N 004°45’21.72948480”E;

   51°49’32.79380160”N 004°46’03.02260800”E;

   51°49’12.90729360”N 004°46’22.54891440”E;

   51°48’46.93055400”N 004°46’03.65279520”E;

   51°48’54.05484600”N 004°45’33.80374800”E;

   51°48’48.20235480”N 004°45’11.63512440”E;

   51°48’36.84413880”N 004°45’03.04534080”E;

   51°48’42.52426920”N 004°44’24.96633360”E;

   51°48’41.15873160”N 004°44’02.23677240”E;

   51°48’46.66002840”N 004°43’20.90722080”E;

   51°48’51.13159920”N 004°42’49.84052760”E;

   51°48’52.66714680”N 004°42’20.56656240”E;

   51°49’04.32212880”N 004°41’33.38534760”E;

   51°49’08.64728400”N 004°41’05.06488200”E;

   51°49’08.49690120”N 004°40’40.06382520”E;

   51°49’09.17762160”N 004°40’24.55093560”E;

   51°49’12.62834040”N 004°40’05.99331360”E;

   51°49’22.24652160”N 004°39’42.58481760”E;

   51°49’33.33406800”N 004°39’31.40326080”E;

   51°49’54.35147640”N 004°39’22.30998840”E;

   51°50’16.17301320”N 004°39’17.95389840”E;

   51°50’30.07537800”N 004°39’10.97372520”E;

   51°50’37.29796440”N 004°39’01.34955360”E;

   51°50’44.66580360”N 004°38’50.22104280”E;

   51°51’01.69014960”N 004°38’46.93898400”E;

   51°51’18.02023560”N 004°38’31.90662960”E;

  • h. Buitenhaven Vlissingen

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51° 26' 40.48940006" N 003° 35' 45.69262964" E;

   51° 27' 15.66856591" N 003° 35' 38.15794146" E;

   51° 27' 17.19173074" N 003° 36' 11.21787167" E;

   51° 26' 28.74079898" N 003° 36' 23.49990527" E;

   51° 26' 40.48940006" N 003° 35' 45.69262964" E;

   terug naar beginpunt;

  • i. Sloegebied (Vlissingen-Oost)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51° 27' 02.09310363" N 003° 44' 49.37949611" E;

   51° 26' 42.66946075" N 003° 44' 49.30352728" E;

   51° 26' 21.82211845" N 003° 44' 30.67890168" E;

   51° 25' 53.00216641" N 003° 43' 56.38553793" E;

   51° 25' 38.03184438" N 003° 43' 02.98971035" E;

   51° 26' 50.11622332" N 003° 40' 52.83874591" E;

   51° 26' 48.74364859" N 003° 40' 31.46677727" E;

   51° 26' 52.73986465" N 003° 40' 04.58238512" E;

   51° 27' 49.47948738" N 003° 39' 06.22654197" E;

   51° 28' 07.45288349" N 003° 39' 33.94859599" E;

   51° 28' 57.98708130" N 003° 41' 58.46440129" E;

   51° 28' 49.12063910" N 003° 43' 09.01163574" E;

   51° 27' 02.09310363" N 003° 44' 49.37949611" E;

   terug naar beginpunt;

  • j. Zeesteiger Zeeland Refinery (Vlissingen-Oost)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51° 24' 31.34397735" N 003° 43' 50.08557221" E;

   51° 24' 43.82973390" N 003° 43' 22.46160011" E;

   51° 24' 58.93969960" N 003° 43' 48.63451755" E;

   51° 24' 54.89664058" N 003° 43' 59.44747137" E;

   51° 24' 31.34397735" N 003° 43' 50.08557221" E;

   terug naar beginpunt;

  • k. Gebied Braakmanhaven (Terneuzen)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51° 19' 44.18125695" N 003° 47' 27.26568051" E;

   51° 19' 55.26936666" N 003° 46' 20.04158700" E;

   51° 20' 10.10344926" N 003° 45' 43.53757506" E;

   51° 19' 56.48554721" N 003° 45' 22.98590063" E;

   51° 20' 02.92274609" N 003° 44' 51.69359560" E;

   51° 20' 20.57171182" N 003° 44' 53.43289554" E;

   51° 20' 22.72843589" N 003° 44' 06.72426733" E;

   51° 20' 53.77364993" N 003° 43' 55.39464422" E;

   51° 20' 55.22163257" N 003° 45' 19.91442612" E;

   51° 21' 08.03259568" N 003° 45' 26.62549326" E;

   51° 21' 04.75199842" N 003° 47' 21.84530794" E;

   51° 20' 40.89672866" N 003° 48' 03.76245641" E;

   51° 20' 06.47436243" N 003° 48' 13.91968997" E;

   51° 19' 44.18125695" N 003° 47' 27.26568051" E;

   terug naar beginpunt;

  • l. Kanaalhavens (Terneuzen)

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°17' 38.77397411" N 003° 50' 12.06116761" E;

   51°17' 01.03348230" N 003° 50' 26.47444237" E;

   51°17' 16.91139362" N 003° 50' 48.60817049" E;

   51°16' 57.91984602" N 003° 51' 06.54752967" E;

   51°16' 39.74457258" N 003° 51' 54.67327254" E;

   51°15' 59.63425316" N 003° 52' 32.24205734" E;

   51°15' 56.34216357" N 003° 51' 30.56730325" E;

   51°15' 24.60336199" N 003° 51' 07.75466861" E;

   51°15' 19.05432795" N 003° 50' 27.55859645" E;

   51°15' 30.97697605" N 003° 49' 53.52030902" E;

   51°14' 18.31786698" N 003° 48' 40.97324999" E;

   51°12' 55.17050036" N 003° 48' 17.91122628" E;

   51°12' 56.11587599" N 003° 47' 52.80553901" E;

   51°13' 23.77222034" N 003° 47' 52.64189374" E;

   51°13' 24.25674244" N 003° 48' 15.02611931" E;

   51°13' 55.59281468" N 003° 48' 25.93696532" E;

   51°14' 06.65110743" N 003° 48' 29.43362145" E;

   51°14' 07.53215047" N 003° 48' 23.30566231" E;

   51°13' 57.76892509" N 003° 48' 15.64948327" E;

   51°14' 05.26743338" N 003° 47' 40.18927344" E;

   51°14' 37.76830738" N 003° 47' 54.96413745" E;

   51°14' 41.08671400" N 003° 48' 54.07485711" E;

   51°15' 21.42794635" N 003° 49' 33.48184756" E;

   51°16' 43.68976199" N 003° 50' 22.53658855" E;

   51°18' 37.76106277" N 003° 49' 43.60784502" E;

   51°19' 57.16049965" N 003° 49' 14.75694590" E;

   51°20' 02.34584174" N 003° 49' 35.11815558" E;

   51°20' 00.76091358" N 003° 49' 36.04290436" E;

   51°19' 56.61827109" N 003° 49' 29.97468135" E;

   51°19' 34.39432422" N 003° 49' 37.72350384" E;

   51°19' 06.05394449" N 003° 49' 52.62824116" E;

   51°18' 49.07747277" N 003° 50' 25.99957899" E;

   51°18' 12.28309416" N 003° 50' 42.10718642" E;

   51°17' 50.88443286" N 003° 50' 43.27406355" E;

   51°17' 38.77397411" N 003° 50' 12.06116761" E;

  • m. Moerdijk

   de zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

   51°41'19.50"N 004°31'33.93"E;

   51°41'25.68"N 004°32'39.43"E;

   51°41'41.90"N 004°34'11.97"E;

   51°41'50.97"N 004°35'24.52"E;

   51°41'54.22"N 004°35'42.67"E;

   51°42'5.48"N 004°36'13.9"E;

   51°42'17.2"N 004°36'38.83"E;

   51°42'24.73"N 004°36'56.1"E;

   51°42'18.82"N 004°37'10.94"E;

   51°42'9.22"N 004°37'21.99"E;

   51°41'55.42"N 004°37'23.8"E;

   51°41'52.13"N 004°37'33.32"E;

   51°41'45.54"N 004°37'35.94"E;

   51°41'38.62"N 004°37'32.71"E;

   51°41'28.14"N 004°37'24.68"E;

   51°41'19.78"N 004°37'39.54"E;

   51°41'12.98"N 004°37'50.17"E;

   51°41'22.19"N 004°38'3.89"E;

   51°41'26.38"N 004°38'10.13"E;

   51°41'28.34"N 004°38'13.6"E;

   51°41'31.69"N 004°38'18.5"E;

   51°41'34.34"N 004°38'21.100"E;

   51°41'37.87"N 004°38'15.87"E;

   51°41'40.2"N 004°38'12.13"E;

   51°41'46.45"N 004°38'21.70"E;

   51°41'41.40"N 004°38'31.54"E;

   51°41'42.28"N 004°38'38.39"E;

   51°41'39.7"N 004°38'46.37"E;

   51°41'44.25"N 004°39'11.38"E;

   51°41'15.7"N 004°39'36.30"E;

   51°41'10.85"N 004°39'39.91"E;

   51°41'8.20"N 004°39'42.17"E;

   51°41'12.29"N 004°39'54.58"E;

   51°41'4.35"N 004°40'1.36"E;

   51°40'55.30"N 004°39'31.21"E;

   51°40'54.11"N 004°39'27.87"E;

   51°40'47.68"N 004°39'22.24"E;

   51°40'47.32"N 004°39'8.77"E;

   51°40'43.37"N 004°38'25.97"E;

   51°40'41.44"N 004°38'6.42"E;

   51°40'51.69"N 004°37'40.9"E;

   51°40'34.41"N 004°37'18.62"E;

   51°40'7.35"N 004°36'59.40"E;

   51°40'0.81"N 004°36'45.11"E;

   51°39'52.100"N 004°36'41.38"E;

   51°39'43.53"N 004°36'16.28"E;

   51°39'42.92"N 004°36'4.64"E;

   51°38'57.41"N 004°34'27.24"E;

   51°39'5.20"N 004°33'2.50"E;

   51°39'13.63"N 004°32'55.67"E;

   51°39'32.58"N 004°32'55.44"E;

   51°39'54.27"N 004°32'50.82"E;

   51°40'25.62"N 004°32'11.15"E;

   51°40'35.86"N 004°31'58.19"E;

   51°40'31.92"N 004°31'42.50"E;

   51°40'39.85"N 004°31'37.6"E;

   51°40'51.8"N 004°31'40.91"E;

   51°41'14.70"N 004°31'35.10"E;

   51°41'19.50"N 004°31'33.93"E.

Artikel 5. Industriegebieden en locaties

Het is verboden een vlucht uit te voeren met onbemande luchtvaartuigen in de open categorie in de geografische zones zoals bedoeld in bijlage 1.

Artikel 6. Vitale infrastructuur en beveiligde gebieden

 • 1) Het is verboden een vlucht in de open categorie uit te voeren in de geografische zones van een beveiligd gebied of een locatie met vitale processen.

 • 2) Het verbod geldt voor de volgende cirkelvormige geografische zones met een straal van 500 meter, waarbij het coördinaat als middelpunt wordt gehanteerd:

  • a. 52°20'31''N 06°41'10''E;

  • b. 52°07'56''N 04°38'02''E;

  • c. 52°08'03''N 04°37'53''E;

  • d. 51°57'38''N 05°55'35''E;

  • e. 52°19'17''N 04°45'10''E;

  • f. 51°49'08''N 04°42'41''E;

  • g. 51°24'24''N 05°57'35''E;

  • h. 51°45'06''N 05°44'04''E;

  • i. 52°41'29''N 04°50'16''E;

  • j. 51°51'53''N 04°22'47''E;

  • k. 51°54'37''N 04°34'19''E;

  • l. 53°11'34''N 05°49'51''E;

  • m. 52°29'32''N 05°28'13''E;

  • n. 51°29'25''N 03°38'10''E;

  • o. 52°03'19''N 05°06'44''E;

  • p. 52°11'43''N 05°00'31''E;

  • q. 51°10'04''N 06°02'27''E;

  • r. 51°55'32''N 04°26'03''E;

  • s. 51°57'10''N 04°26'34''E;

  • t. 52°06'35''N 04°18'10''E;

  • u. 52°06'43''N 05°18'04''E;

  • v. 51°00'05''N 05°51'05''E;

  • w. 52°53'09''N 07°01'41''E;

  • x. 53°02'25''N 06°23'39''E;

  • y. 53°01'08''N 06°25'32''E;

  • z. 51°39'52.42"N 05°15'24.42"E;

  • aa. 52°25'57''N 04°46'20''E;

  • bb. 52°07'09''N 06°13'20''E;

  • cc. 52°29'48''N 06°06'52''E;

  • dd. 51°33'21''N 04°46'55''E;

  • ee. 51°51'42''N 04°17'42''E;

  • ff. 51°50'08''N 05°53'21''E;

  • gg. 52°24'12''N 05°19'37''E;

  • hh. 52°35'43''N 06°23'26''E;

  • ii. 53°00'49''N 06°34'14''E;

  • jj. 52°39'15''N 04°47'27''E;

  • kk. 52°24'11''N 05°16'08''E;

  • ll. 52°04'46''N 04°19'18''E;

  • mm. 51°45'07''N 05°44'04''E;

  • nn. 52°59'31''N 06°32'18''E;

  • oo. 52°03'20''N 05°06'52''E;

  • pp. 53°00'19''N 06°35'57''E;

  • qq. 51°56'40''N 04°24'15''E;

  • rr. 52°19'17''N 04°45'10''E;

  • ss. 50°59'58''N 05°50'28''E;

  • tt. 52°06'43''N 05°18'04''E;

  • uu. 52°53'11''N 07°01'48''E;

  • vv. 51°32'38''N 05°04'16''E;

  • ww. 52°26'00''N 04°49'39''E;

  • xx. 52°02'05''N 04°30'03''E;

  • yy. 52°29'16''N 06°07'53''E;

  • zz. 52°06'59''N 06°13'22''E;

  • aaa. 51°25'52''N 03°43'03''E;

  • bbb. 51°26'24''N 03°42'49''E;

  • ccc. 51°53'59''N 05°41'13''E;

  • ddd. 51°59'27''N 04°22'54''E;

  • eee. 52°47'02''N 04°40'26''E;

  • fff. 52°20'07''N 06°41'31''E;

  • ggg. 52°20'18''N 06°41'27''E;

  • hhh. 51°25'51''N 04°20'51''E;

  • iii. 52°12'43.77"N 5°42'29.99"E;

  • jjj. 52°57'27''N 04°48'04''E;

  • kkk. 53°21'42''N 06°15'42''E;

  • lll. 52°07'26''N 05°15'32''E;

  • mmm. 52°21'42''N 05°27'23''E;

  • nnn. 51°48'26.50"N 3°53'35.56"E;

  • ooo. 52°55'8.99"N 4°44'36.93"E;

  • ppp. 52°15'27''N 05°16'52''E;

  • qqq. 53°20'9.14"N 6°51'33.49"E;

  • rrr. 52°15'37''N 06°16'13''E;

  • sss. 52°57'05''N 04°47'25''E;

  • ttt. 52°56'47''N 04°47'23''E;

  • uuu. 52°38'32''N 06°43'21''E;

  • vvv. 53°01'49''N 06°25'02''E;

  • www. 52°45'40''N 06°24'44''E;

  • xxx. 51°29'46''N 04°55'37''E;

  • yyy. 52°38'14''N 06°15'34''E;

  • zzz. 50°56'24''N 05°59'10''E;

  • aaaa. 53°17'04''N 06°12'58''E;

  • bbbb. 52°05'50''N 04°19'31''E;

  • cccc. 52°06'34''N 04°19'28''E;

  • dddd. 52°04'49''N 05°08'50''E;

  • eeee. 53°15'27''N 05°37'12''E;

  • ffff. 51°31'32''N 04°34'08''E;

  • gggg. 51°37'02''N 04°56'32''E;

  • hhhh. 52°57'27''N 04°48'04''E;

  • iiii. 52°57'42''N 04°43'57''E;

  • jjjj. 52°22'22''N 04°55'04''E;

  • kkkk. 51°54'34''N 04°31'38''E;

  • llll. 52°02'45''N 05°19'37''E;

  • mmmm. 52°55'25''N 04°47'17''E;

  • nnnn. 52°07'36''N 05°19'06''E;

  • oooo. 53°21'42''N 06°15'42''E;

  • pppp. 52°08'52''N 05°21'11''E;

  • qqqq. 52°06'08''N 04°18'45''E;

  • rrrr. 52°07'29''N 05°45'48''E;

  • ssss. 52°24'15''N 05°53'52''E;

  • tttt. 51°32'04''N 05°51'16''E;

  • uuuu. 52°04'45''N 04°18'57''E;

  • vvvv. 52°01'38''N 05°52'18''E;

  • wwww. 52°18'09''N 05°39'19''E;

  • xxxx. 52°26'36''N 05°59'49''E;

  • yyyy. 51°39'33''N 05°15'34''E;

  • zzzz. 51°28'38''N 05°22'30''E;

  • aaaaa. 52°04'39''N 06°40'16''E;

  • bbbbb. 51°31'44''N 04°28'42''E;

  • ccccc. 52°03'49.1"N 4°29'08.5"E;

  • ddddd. 52°03'50.7"N 4°29'18.4"E;

  • eeeee. 52°14'13.5"N 5°56'57.1"E;

  • fffff. 52°14'07.2"N 5°56'32.8"E;

  • ggggg. 52°12'15.3"N 5°55'36.9"E;

  • hhhhh. 52°05'58.2"N 4°15'47.5"E;

  • iiiii. 51°48'05.4"N 4°38'19.3"E;

  • jjjjj. 52°29'55.2"N 5°25'13.7"E;

  • kkkkk. 51°40'30.1"N 4°36'25.2"E;

  • lllll. 52°03'47.5"N 4°29'17.8"E.

 • 3) Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt voor de volgende cirkelvormige geografische zones met een straal van 400 meter, waarbij het coördinaat als middelpunt wordt gehanteerd:

  • a. 52°07'31.1"N 5°19'15.4"E.

 • 4) Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt voor de volgende cirkelvormige geografische zones met een straal van 200 meter, waarbij het coördinaat als middelpunt wordt gehanteerd:

  • a. 51°56'32.1"N 6°04'24.9"E.

 • 5) Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt voor de volgende cirkelvormige geografische zones met een straal van 150 meter, waarbij het coördinaat als middelpunt wordt gehanteerd:

  • a. 52° 13’ 0.07033"N 4° 25’ 40.26296"E.

 • 6) Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt voor de volgende cirkelvormige geografische zones met een straal van 100 meter, waarbij het coördinaat als middelpunt wordt gehanteerd:

  • a. 52°39'18.5"N 6°44'42.3"E;

  • b. 53°19'38.8"N 6°54'50.3"E;

  • c. 52°13'48.5"N 5°56'58.8"E;

  • d. 52°23'01.0"N 4°39'51.4"E.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2020.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage 1. Behorende bij artikel 5 van de Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen

Het verbod, bedoeld in artikel 5, geldt voor de volgende cirkelvormige geografische zones met een straal van 500 meter, waarbij het coördinaat als middelpunt wordt gehanteerd:

 • 1. 51°56'48''N 05°45'47''E;

 • 2. 51°07'14''N 05°53'11''E;

 • 3. 52°42'15''N 05°08'40''E;

 • 4. 51°39'16''N 04°23'02''E;

 • 5. 51°54'48''N 05°27'20''E;

 • 6. 51°25'53''N 05°26'17''E;

 • 7. 52°22'52''N 04°41'44''E;

 • 8. 52°17'54''N 04°46'23''E;

 • 9. 52°12'22''N 04°29'16''E;

 • 10. 52°14'44''N 06°47'31''E;

 • 11. 52°23'09''N 04°56'22''E;

 • 12. 51°41'55''N 05°10'52''E;

 • 13. 51°30'22''N 04°16'10''E;

 • 14. 51°46'58''N 05°33'21''E;

 • 15. 51°45'50''N 05°31'56''E;

 • 16. 53°10'13''N 06°42'57''E;

 • 17. 52°55'10''N 07°02'41''E;

 • 18. 53°10'45''N 06°10'36''E;

 • 19. 52°13'56''N 06°50'37''E;

 • 20. 51°58'19''N 05°32'26''E;

 • 21. 52°04'18''N 05°03'13''E;

 • 22. 52°58'08''N 05°53'24''E;

 • 23. 52°15'57''N 05°34'31''E;

 • 24. 50°51'13''N 06°02'10''E;

 • 25. 51°37'38''N 04°38'20''E;

 • 26. 51°29'14''N 03°53'08''E;

 • 27. 52°58'25''N 05°53'11''E;

 • 28. 51°14'35''N 05°39'22''E;

 • 29. 51°48'42''N 04°38'46''E;

 • 30. 52°32'22''N 05°43'01''E;

 • 31. 51°23'31''N 06°08'36''E;

 • 32. 52°16'03''N 04°38'50''E;

 • 33. 53°09'53''N 06°43'23''E;

 • 34. 51°51'20''N 04°17'24''E;

 • 35. 51°36'31''N 04°46'06''E;

 • 36. 50°57'12''N 05°47'52''E;

 • 37. 51°14'33''N 05°39'19''E;

 • 38. 50°59'04''N 05°47'16''E;

 • 39. 50°58'01''N 05°48'08''E;

 • 40. 50°59'21''N 05°46'42''E;

 • 41. 50°59'06''N 05°47'32''E;

 • 42. 50°57'20''N 05°47'22''E;

 • 43. 50°59'20''N 05°47'12''E;

 • 44. 50°58'32''N 05°49'17''E;

 • 45. 50°58'03''N 05°49'31''E;

 • 46. 50°59'50''N 05°51'03''E;

 • 47. 51°10'10''N 06°02'59''E;

 • 48. 51°50'39''N 04°59'11''E;

 • 49. 53°12'53''N 06°29'53''E;

 • 50. 51°30'15''N 04°15'24''E;

 • 51. 51°38'39''N 04°23'18''E;

 • 52. 51°35'15''N 05°01'34''E;

 • 53. 50°54'34''N 05°56'29''E;

 • 54. 51°51'29''N 04°17'33''E;

 • 55. 53°01'17''N 05°41'12''E;

 • 56. 52°10'04''N 05°36'22''E;

 • 57. 51°21'33''N 05°16'25''E;

 • 58. 51°52'25''N 06°17'22''E;

 • 59. 52°13'14''N 06°51'39''E;

 • 60. 52°11'44''N 04°36'45''E;

 • 61. 51°26'04''N 04°51'51''E;

 • 62. 52°17'37''N 04°34'36''E;

 • 63. 51°41'42''N 05°03'14''E;

 • 64. 52°00'57''N 04°20'22''E;

 • 65. 51°57'54''N 04°09'12''E;

 • 66. 50°51'07''N 05°59'38''E;

 • 67. 51°29'34''N 03°38'46''E;

 • 68. 52°01'44''N 05°05'21''E;

 • 69. 51°28'09''N 05°43'28''E;

 • 70. 52°34'30''N 05°51'57''E;

 • 71. 53°04'54''N 06°56'11''E;

 • 72. 52°16'42''N 05°01'24''E;

 • 73. 51°39'08''N 05°38'48''E;

 • 74. 52°25'44''N 04°48'29''E;

 • 75. 50°51'13''N 05°59'55''E;

 • 76. 50°46'05''N 05°42'50''E;

 • 77. 53°10'59''N 05°25'30''E;

 • 78. 52°56'29''N 04°47'01''E;

 • 79. 53°14'23''N 06°33'45''E;

 • 80. 51°39'33''N 05°39'52''E;

 • 81. 51°49'28''N 04°40'46''E;

 • 82. 51°36'57''N 05°31'12''E;

 • 83. 51°35'42''N 05°01'01''E;

 • 84. 53°05'32''N 05°49'17''E;

 • 85. 52°35'33''N 04°43'45''E;

 • 86. 53°10'18''N 06°56'02''E;

 • 87. 53°03'27''N 05°53'41''E;

 • 88. 53°16'31''N 06°18'17''E;

 • 89. 52°00'15''N 05°34'38''E;

 • 90. 51°23'54''N 06°05'41''E;

 • 91. 52°10'24''N 05°21'12''E;

 • 92. 52°08'06''N 04°32'05''E;

 • 93. 52°24'42''N 05°14'44''E;

 • 94. 51°39'50''N 04°50'23''E;

 • 95. 52°44'06''N 06°29'29''E;

 • 96. 51°54'24''N 04°34'25''E;

 • 97. 51°30'12''N 05°27'33''E;

 • 98. 51°33'19''N 04°27'52''E;

 • 99. 51°33'07''N 04°27'36''E;

 • 100. 51°35'08''N 05°02'54''E;

 • 101. 53°10'02''N 06°43'45''E;

 • 102. 51°41'55''N 05°10'34''E;

 • 103. 51°32'24''N 06°05'02''E;

 • 104. 50°52'47''N 05°43'05''E;

 • 105. 52°41'57''N 06°10'51''E;

 • 106. 53°08'08''N 07°03'26''E;

 • 107. 52°12'05''N 04°26'20''E;

 • 108. 52°03'42''N 05°36'21''E;

 • 109. 53°06'44''N 06°53'38''E;

 • 110. 52°15'31''N 06°40'47''E;

 • 111. 52°18'39''N 04°48'45''E;

 • 112. 51°41'20''N 05°11'25''E;

 • 113. 51°50'48''N 05°49'08''E;

 • 114. 51°54'34''N 05°28'13''E;

 • 115. 51°59'42''N 06°35'23''E;

 • 116. 52°28'26''N 04°37'14''E;

 • 117. 52°03'08''N 06°06'34''E;

 • 118. 51°28'07''N 05°24'40''E;

 • 119. 51°30'04''N 04°44'54''E;

 • 120. 50°53'12''N 05°42'41''E;

 • 121. 51°52'30''N 06°15'58''E;

 • 122. 51°47'49''N 05°16'37''E;

 • 123. 51°30'20''N 05°44'25''E;

 • 124. 51°29'52''N 04°15'51''E;

 • 125. 51°30'03''N 04°15'04''E;

 • 126. 51°26'55''N 05°48'06''E;

 • 127. 50°53'13''N 05°42'50''E;

 • 128. 50°50'49''N 05°59'53''E;

 • 129. 51°58'12''N 05°56'08''E;

 • 130. 52°53'03''N 05°59'15''E;

 • 131. 52°22'58''N 06°36'44''E;

 • 132. 51°51'08''N 04°44'09''E;

 • 133. 52°52'25''N 04°46'16''E;

 • 134. 52°29'13''N 04°41'52''E;

 • 135. 52°45'24''N 05°03'01''E;

 • 136. 53°16'59''N 06°18'17''E;

 • 137. 53°05'24''N 06°25'51''E;

 • 138. 51°30'49''N 04°58'04''E;

 • 139. 51°46'58''N 05°39'39''E;

 • 140. 51°57'51''N 06°05'04''E;

 • 141. 51°54'56''N 05°26'15''E;

 • 142. 51°51'19''N 04°18'03''E;

 • 143. 51°58'06''N 05°56'39''E;

 • 144. 52°14'25''N 06°10'26''E;

 • 145. 51°09'26''N 06°03'49''E;

 • 146. 52°29'53''N 06°21'23''E;

 • 147. 53°12'04''N 06°33'03''E;

 • 148. 51°49'29''N 05°49'02''E;

 • 149. 51°14'11''N 05°35'52''E;

 • 150. 51°45'04''N 05°51'04''E;

 • 151. 51°42'12''N 05°16'58''E;

 • 152. 51°39'48''N 04°50'17''E;

 • 153. 52°22'07''N 06°36'51''E;

 • 154. 53°10'20''N 06°42'59''E;

 • 155. 51°42'42''N 05°15'44''E;

 • 156. 51°52'57''N 05°24'39''E;

 • 157. 52°13'08''N 06°50'28''E;

 • 158. 51°33'11''N 05°59'09''E;

 • 159. 52°41'40''N 05°45'02''E;

 • 160. 51°55'57''N 05°35'17''E;

 • 161. 51°27'58''N 05°40'06''E;

 • 162. 51°30'20''N 05°26'52''E;

 • 163. 53°06'50''N 06°03'26''E;

 • 164. 52°14'04''N 05°28'47''E;

 • 165. 51°22'45''N 06°12'54''E;

 • 166. 51°51'59''N 04°59'22''E;

 • 167. 51°30'31''N 04°15'13''E;

 • 168. 51°47'45''N 05°15'39''E;

 • 169. 52°12'42''N 04°52'51''E;

 • 170. 52°08'31''N 04°38'35''E;

 • 171. 51°35'34''N 05°03'08''E;

 • 172. 51°58'18''N 05°56'22''E;

 • 173. 52°21'49''N 06°37'02''E;

 • 174. 51°35'24''N 05°03'18''E;

 • 175. 51°09'54''N 05°57'23''E;

 • 176. 51°38'20''N 05°56'33''E;

 • 177. 51°41'41''N 05°03'15''E;

 • 178. 53°05'53''N 06°53'27''E;

 • 179. 53°00'12''N 06°34'22''E;

 • 180. 51°23'46''N 06°07'55''E;

 • 181. 51°57'47''N 06°00'29''E;

 • 182. 51°46'40''N 05°32'52''E;

 • 183. 51°36'36''N 04°45'53''E;

 • 184. 51°45'34''N 04°11'19''E;

 • 185. 52°01'43''N 05°38'47''E;

 • 186. 52°36'02''N 04°44'59''E;

 • 187. 52°36'26''N 04°45'37''E;

 • 188. 52°29'55''N 05°26'43''E;

 • 189. 52°13'58''N 05°28'55''E;

 • 190. 52°46'29''N 06°54'25''E;

 • 191. 51°21'45''N 04°01'13''E;

 • 192. 52°21'04''N 04°50'10''E;

 • 193. 53°10'25''N 06°44'08''E;

 • 194. 51°14'29''N 05°39'02''E;

 • 195. 52°16'02''N 05°34'55''E;

 • 196. 51°46'56''N 05°33'02''E;

 • 197. 51°51'46''N 04°28'16''E;

 • 198. 50°52'48''N 05°42'28''E;

 • 199. 52°04'57''N 05°27'06''E;

 • 200. 51°46'58''N 04°26'23''E;

 • 201. 51°42'04''N 04°12'37''E;

 • 202. 52°03'16''N 05°06'23''E;

 • 203. 51°12'09''N 05°59'37''E;

 • 204. 52°14'56''N 06°48'00''E;

 • 205. 51°57'36''N 05°39'07''E;

 • 206. 52°31'10''N 06°04'26''E;

 • 207. 51°41'29''N 04°50'27''E;

 • 208. 52°28'16''N 04°38'04''E;

 • 209. 52°12'04''N 06°01'56''E;

 • 210. 52°05'35''N 06°02'51''E;

 • 211. 51°35'52''N 05°01'27''E;

 • 212. 52°19'13''N 06°39'26''E;

 • 213. 51°34'47''N 05°03'36''E;

 • 214. 51°35'03''N 05°02'14''E;

 • 215. 51°56'29''N 05°45'40''E;

 • 216. 52°13'25''N 06°04'59''E;

 • 217. 52°15'00''N 06°06'50''E;

 • 218. 52°13'24''N 05°08'38''E;

 • 219. 53°11'49''N 05°46'37''E;

 • 220. 51°58'07''N 05°56'21''E;

 • 221. 50°53'50''N 06°04'10''E;

 • 222. 51°37'08''N 04°25'53''E;

 • 223. 50°48'29''N 05°43'11''E;

 • 224. 52°58'17''N 05°53'39''E;

 • 225. 52°22'39''N 04°55'02''E;

 • 226. 51°51'18''N 05°43'52''E;

 • 227. 51°52'32''N 06°16'36''E;

 • 228. 51°29'54''N 04°16'11''E.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven