Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 17 december 2020, nr 3146111, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de ondersteuning van de toezichts- en handhavingstaak door tijdelijke arbeidskrachten (Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving)

De Minister van Justitie en Veiligheid

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële Verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Justitie en Veiligheid.

Artikel 2. Specifieke uitkering

De minister kan op aanvraag aan een gemeente eenmalig een specifieke uitkering verstrekken ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden.

Artikel 3. Hoogte specifieke uitkering

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste het bedrag inclusief BTW, bij die gemeente opgenomen in de bijlage. Artikel 4:25, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag bevat in ieder geval:

  • a. de naam van de gemeente;

  • b. de hoogte van de aangevraagde specifieke uitkering;

  • c. het IBAN-nummer waarop het bedrag kan worden overgemaakt.

 • 2 De aanvraag ziet op de kosten die gemaakt zijn of gemaakt worden in de periode van 15 december 2020 tot en met 30 september 2021.

 • 3 De aanvraag wordt uiterlijk op 30 september 2021 ingediend, met gebruikmaking van door de minister ter beschikking gesteld digitaal aanvraagformulier.

Artikel 5. Verlening en bevoorschotting

 • 1 De minister besluit over de aanvraag binnen dertien weken na ontvangst ervan.

 • 2 De minister verstrekt een voorschot van 100% van de specifieke uitkering.

Artikel 6. Voor vergoeding in aanmerking komende kosten

 • 1 De uitkering wordt alleen verstrekt ter bekostiging van de over de periode van 15 december 2020 tot en met 30 september 2021:

  • a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten als bedoeld in artikel 2, tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon per arbeidskracht;

  • b. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a; en

  • c. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a en b;

 • 2 Op grond van deze regeling wordt geen uitkering verstrekt voor:

  • a. kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen bijdrage leveren aan het doel, bedoeld in artikel 2;

  • b. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • c. voor de kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds;

  • d. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 15 december 2020.

Artikel 7. Verantwoording

 • 2 De gemeente voert alleen daadwerkelijk gemaakte kosten op voor de financiële verantwoording.

 • 3 Indien de verantwoording, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van de minister onvoldoende informatie bevat over de gedane uitgaven, stelt de minister binnen acht weken na de ontvangst van die verantwoording de gemeente binnen een door hem gestelde termijn in de gelegenheid die verantwoording aan te vullen.

 • 4 De gemeenten nemen de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie in acht bij de besteding van de specifieke uitkering.

Artikel 8. Vaststelling en terugvordering

 • 1 De minister stelt de uitkering vast binnen zesentwintig weken na de ontvangst van de in artikel 7, eerste lid, genoemde verantwoording, respectievelijk van de in het derde lid van dat artikel genoemde aanvulling.

 • 2 De minister stelt de uitkering overeenkomstig de verstrekking vast, tenzij:

  • a. de uitkering niet of niet volledig is besteed aan de kosten, bedoeld in artikel 6, eerste lid;

  • b. de gemeente waaraan de uitkering is verleend niet heeft voldaan aan de aan de uitkering verbonden verplichtingen;

  • c. de gemeente onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot een specifieke uitkering zou hebben geleid, of

  • d. de verlening van de uitkering onjuist was en de gemeente waaraan de uitkering is verleend dit wist of behoorde te weten.

 • 3 De minister kan onverschuldigd betaalde bedragen terugvorderen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Bijlage behorend bij artikel 3

Gemeente

Aantal inwoners

Beschikkingsbedrag

Schiermonnikoog

947

€ 31.136,26

Vlieland

1.155

€ 31.732,64

Rozendaal

1.704

€ 33.306,71

Ameland

3.716

€ 39.075,46

Terschelling

4.888

€ 42.435,79

Renswoude

5.444

€ 44.029,93

Baarle-Nassau

6.859

€ 48.086,98

Noord-Beveland

7.392

€ 49.615,18

Mook en Middelaar

7.847

€ 50.919,75

Zoeterwoude

8.605

€ 53.093,06

Eemnes

9.247

€ 54.933,78

Loppersum

9.537

€ 55.765,26

Oostzaan

9.735

€ 56.332,96

Scherpenzeel

9.880

€ 56.748,70

Beemster

10.022

€ 57.155,84

Vaals

10.105

€ 57.393,82

Alphen-Chaam

10.203

€ 57.674,80

Oudewater

10.230

€ 57.752,21

Simpelveld

10.555

€ 58.684,04

Boekel

10.785

€ 59.343,49

Mill en Sint Hubert

10.939

€ 59.785,04

Doesburg

11.077

€ 60.180,71

Laren (NH.)

11.280

€ 60.762,74

Landsmeer

11.491

€ 61.367,72

Blaricum

11.540

€ 61.508,21

Appingedam

11.642

€ 61.800,66

Sint Anthonis

11.664

€ 61.863,74

Opmeer

11.836

€ 62.356,89

Pekela

12.196

€ 63.389,07

Hattem

12.209

€ 63.426,35

Grave

12.436

€ 64.077,19

Voerendaal

12.475

€ 64.189,01

Kapelle

12.695

€ 64.819,79

Bergen (L.)

13.085

€ 65.937,99

Reusel-De Mierden

13.112

€ 66.015,40

Woudenberg

13.362

€ 66.732,19

Beesel

13.482

€ 67.076,25

Texel

13.575

€ 67.342,90

Uitgeest

13.666

€ 67.603,81

Montfoort

13.917

€ 68.323,47

Ouder-Amstel

14.026

€ 68.636,00

Gulpen-Wittem

14.171

€ 69.051,74

Haaren

14.370

€ 69.622,30

Lopik

14.467

€ 69.900,42

Westvoorne

14.731

€ 70.657,35

Westervoort

14.971

€ 71.345,47

Bunnik

15.191

€ 71.976,25

Hilvarenbeek

15.518

€ 72.913,82

Harlingen

15.722

€ 73.498,72

Landerd

15.730

€ 73.521,66

Beek (L.)

15.865

€ 73.908,72

Heeze-Leende

16.152

€ 74.731,60

Wormerland

16.270

€ 75.069,93

Valkenburg aan de Geul

16.367

€ 75.348,04

Heumen

16.454

€ 75.597,49

Asten

16.721

€ 76.363,02

Gennep

16.921

€ 76.936,46

Nederweert

17.019

€ 77.217,44

Zandvoort

17.116

€ 77.495,55

Staphorst

17.145

€ 77.578,70

Brielle

17.271

€ 77.939,97

Son en Breugel

17.322

€ 78.086,19

Waterland

17.424

€ 78.378,64

Waalre

17.456

€ 78.470,39

Ommen

18.009

€ 80.055,94

Olst-Wijhe

18.252

€ 80.752,66

Hardinxveld-Giessendam

18.295

€ 80.875,95

Heerde

18.589

€ 81.718,90

Enkhuizen

18.591

€ 81.724,63

Bergeijk

18.635

€ 81.850,79

Oirschot

18.714

€ 82.077,29

Meerssen

18.828

€ 82.404,15

Dantumadiel

18.922

€ 82.673,67

Druten

18.926

€ 82.685,13

Eersel

19.313

€ 83.794,73

West Maas en Waal

19.324

€ 83.826,27

Midden-Delfland

19.341

€ 83.875,01

Someren

19.368

€ 83.952,42

Westerveld

19.460

€ 84.216,20

Drechterland

19.719

€ 84.958,80

Weesp

19.738

€ 85.013,28

Rhenen

20.119

€ 86.105,67

Alblasserdam

20.165

€ 86.237,56

Bladel

20.390

€ 86.882,67

Roerdalen

20.574

€ 87.410,23

Brummen

20.726

€ 87.846,04

Urk

21.031

€ 88.720,53

Cranendonck

21.138

€ 89.027,32

Tubbergen

21.275

€ 89.420,12

Geertruidenberg

21.544

€ 90.191,39

Stede Broec

21.726

€ 90.713,21

Zundert

21.829

€ 91.008,53

Bunschoten

21.866

€ 91.114,62

Woensdrecht

21.876

€ 91.143,29

Veere

21.880

€ 91.154,76

Hillegom

22.209

€ 92.098,06

Laarbeek

22.523

€ 92.998,35

Zeewolde

22.653

€ 93.371,08

Losser

22.683

€ 93.457,10

Zwartewaterland

22.685

€ 93.462,83

Reimerswaal

22.730

€ 93.591,85

Borsele

22.739

€ 93.617,66

Koggenland

22.749

€ 93.646,33

Rucphen

22.878

€ 94.016,20

Lisse

22.955

€ 94.236,97

Elburg

23.161

€ 94.827,60

Sluis

23.210

€ 94.968,10

Borne

23.312

€ 95.260,55

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

23.383

€ 95.464,12

Loon op Zand

23.408

€ 95.535,80

Bloemendaal

23.571

€ 96.003,14

Oldebroek

23.646

€ 96.218,18

Goirle

23.904

€ 96.957,91

Wijk bij Duurstede

23.914

€ 96.986,58

Maasgouw

23.965

€ 97.132,81

Heiloo

23.968

€ 97.141,41

Putten

24.112

€ 97.554,28

Haaksbergen

24.311

€ 98.124,85

De Wolden

24.330

€ 98.179,33

Neder-Betuwe

24.339

€ 98.205,13

Wijdemeren

24.358

€ 98.259,61

Steenbergen

24.416

€ 98.425,90

Wierden

24.446

€ 98.511,92

Voorst

24.552

€ 98.815,84

Delfzijl

24.678

€ 99.177,10

Oegstgeest

24.840

€ 99.641,59

Baarn

24.868

€ 99.721,87

Stein (L.)

25.007

€ 100.120,40

Maasdriel

25.030

€ 100.186,35

Duiven

25.126

€ 100.461,60

Cuijk

25.130

€ 100.473,06

Sliedrecht

25.220

€ 100.731,11

Aa en Hunze

25.445

€ 101.376,22

Ooststellingwerf

25.469

€ 101.445,04

Borger-Odoorn

25.559

€ 101.703,08

Albrandswaard

25.590

€ 101.791,96

Voorschoten

25.596

€ 101.809,17

Westerwolde

25.733

€ 102.201,97

Tholen

25.757

€ 102.270,78

Eijsden-Margraten

25.768

€ 102.302,32

Beuningen

25.890

€ 102.652,11

Weststellingwerf

25.914

€ 102.720,93

Dongen

26.222

€ 103.604,02

Oisterwijk

26.245

€ 103.669,96

Wassenaar

26.305

€ 103.841,99

Gilze en Rijen

26.431

€ 104.203,25

Dinkelland

26.461

€ 104.289,27

Vught

26.558

€ 104.567,39

Buren

26.749

€ 105.115,01

Ermelo

27.008

€ 105.857,61

Leiderdorp

27.056

€ 105.995,24

Aalten

27.121

€ 106.181,60

Heemstede

27.234

€ 106.505,59

Drimmelen

27.272

€ 106.614,55

Kaag en Braassem

27.297

€ 106.686,22

Veendam

27.384

€ 106.935,67

Hulst

27.556

€ 107.428,82

Brunssum

27.821

€ 108.188,62

Achtkarspelen

27.843

€ 108.251,70

Nunspeet

27.851

€ 108.274,64

Langedijk

28.163

€ 109.169,20

Dalfsen

28.587

€ 110.384,88

Nieuwkoop

28.811

€ 111.027,12

Winterswijk

28.854

€ 111.150,41

Zaltbommel

28.881

€ 111.227,82

Culemborg

28.955

€ 111.439,99

Sint-Michielsgestel

29.208

€ 112.165,39

Waddinxveen

29.291

€ 112.403,36

Boxmeer

29.365

€ 112.615,53

Uithoorn

29.478

€ 112.939,53

Krimpen aan den IJssel

29.526

€ 113.077,15

Oost Gelre

29.627

€ 113.366,73

Opsterland

29.733

€ 113.670,65

Bergen (NH.)

29.839

€ 113.974,57

Best

29.988

€ 114.401,78

Halderberge

30.284

€ 115.250,47

Leusden

30.401

€ 115.585,92

Gemert-Bakel

30.723

€ 116.509,15

Diemen

30.780

€ 116.672,58

Boxtel

30.801

€ 116.732,79

Valkenswaard

31.193

€ 117.856,72

Hendrik-Ido-Ambacht

31.202

€ 117.882,53

Bernheze

31.240

€ 117.991,48

Noordenveld

31.253

€ 118.028,75

Renkum

31.419

€ 118.504,70

Echt-Susteren

31.610

€ 119.052,33

Stadskanaal

31.686

€ 119.270,24

Oldenzaal

31.836

€ 119.700,31

Aalsmeer

31.859

€ 119.766,26

Tytsjerksteradiel

32.052

€ 120.319,62

Papendrecht

32.136

€ 120.560,47

Deurne

32.471

€ 121.520,97

Epe

33.178

€ 123.548,06

Midden-Drenthe

33.185

€ 123.568,13

Maassluis

33.213

€ 123.648,41

Lochem

33.729

€ 125.127,87

Twenterand

33.743

€ 125.168,01

Schouwen-Duiveland

33.839

€ 125.443,26

Tynaarlo

33.887

€ 125.580,88

Meppel

33.920

€ 125.675,50

IJsselstein

34.109

€ 126.217,39

Bodegraven-Reeuwijk

34.872

€ 128.405,05

Berg en Dal

34.992

€ 128.749,11

Hof van Twente

35.017

€ 128.820,79

Coevorden

35.297

€ 129.623,59

Leudal

35.879

€ 131.292,29

Hellendoorn

35.916

€ 131.398,37

Beekdaelen

35.938

€ 131.461,45

Castricum

35.986

€ 131.599,08

Montferland

36.011

€ 131.670,75

Bronckhorst

36.055

€ 131.796,91

Edam-Volendam

36.197

€ 132.204,05

Gorinchem

37.022

€ 134.569,46

Moerdijk

37.129

€ 134.876,25

Teylingen

37.440

€ 135.767,94

Landgraaf

37.445

€ 135.782,28

Raalte

37.712

€ 136.547,81

Goes

38.082

€ 137.608,67

Rijssen-Holten

38.177

€ 137.881,05

Oldambt

38.209

€ 137.972,80

Heemskerk

39.182

€ 140.762,55

Oude IJsselstreek

39.388

€ 141.353,19

Wageningen

39.664

€ 142.144,53

Geldrop-Mierlo

39.726

€ 142.322,30

Hellevoetsluis

40.142

€ 143.515,04

Wijchen

41.110

€ 146.290,46

Huizen

41.273

€ 146.757,81

Dronten

41.555

€ 147.566,35

Beverwijk

41.626

€ 147.769,92

Uden

42.119

€ 149.183,44

Tiel

42.159

€ 149.298,12

Horst aan de Maas

42.429

€ 150.072,26

De Bilt

43.137

€ 152.102,22

Nijkerk

43.171

€ 152.199,70

Peel en Maas

43.425

€ 152.927,96

Noordwijk

43.508

€ 153.165,94

Venray

43.614

€ 153.469,86

Berkelland

43.747

€ 153.851,19

Zevenaar

43.750

€ 153.859,79

Rheden

43.761

€ 153.891,33

Etten-Leur

43.878

€ 154.226,79

Zuidplas

43.885

€ 154.246,86

Molenlanden

43.909

€ 154.315,67

Steenwijkerland

44.126

€ 154.937,85

Vlissingen

44.360

€ 155.608,77

De Ronde Venen

44.456

€ 155.884,02

Heusden

44.692

€ 156.560,67

Zwijndrecht

44.737

€ 156.689,69

Medemblik

45.101

€ 157.733,34

Noardeast-Fryslân

45.228

€ 158.097,47

Veldhoven

45.466

€ 158.779,86

Kerkrade

45.749

€ 159.591,27

Waadhoeke

46.090

€ 160.568,97

Ridderkerk

46.189

€ 160.852,82

Schagen

46.483

€ 161.695,77

Lingewaard

46.601

€ 162.034,10

Soest

46.606

€ 162.048,43

Noordoostpolder

47.291

€ 164.012,45

Het Hogeland

47.801

€ 165.474,70

Overbetuwe

47.906

€ 165.775,76

Zutphen

47.934

€ 165.856,04

Harderwijk

48.414

€ 167.232,28

Hollands Kroon

48.432

€ 167.283,89

Waalwijk

48.637

€ 167.871,66

Barendrecht

48.714

€ 168.092,43

Middelburg (Z.)

48.822

€ 168.402,08

Utrechtse Heuvelrug

49.580

€ 170.575,40

Goeree-Overflakkee

50.049

€ 171.920,10

Weert

50.105

€ 172.080,67

Houten

50.146

€ 172.198,22

Heerenveen

50.493

€ 173.193,13

West Betuwe

51.128

€ 175.013,78

De Fryske Marren

51.564

€ 176.263,87

Woerden

52.299

€ 178.371,24

Kampen

54.319

€ 184.162,92

Terneuzen

54.426

€ 184.469,71

Rijswijk (ZH.)

54.450

€ 184.538,52

Pijnacker-Nootdorp

55.308

€ 186.998,56

Hoogeveen

55.699

€ 188.119,62

Altena

55.967

€ 188.888,02

Oosterhout

55.982

€ 188.931,03

Smallingerland

56.150

€ 189.412,72

Den Helder

56.296

€ 189.831,32

Krimpenerwaard

56.319

€ 189.897,27

Vijfheerenlanden

56.811

€ 191.307,92

Heerhugowaard

57.587

€ 193.532,84

Doetinchem

58.001

€ 194.719,85

Gooise Meren

58.055

€ 194.874,68

Roermond

58.260

€ 195.462,45

Barneveld

59.082

€ 197.819,26

Midden-Groningen

60.797

€ 202.736,46

Hardenberg

60.948

€ 203.169,40

Lansingerland

62.384

€ 207.286,66

Westerkwartier

63.329

€ 209.996,14

Nieuwegein

63.462

€ 210.377,47

Zeist

64.905

€ 214.514,80

Stichtse Vecht

64.931

€ 214.589,35

Katwijk

65.753

€ 216.946,16

Veenendaal

66.493

€ 219.067,87

Capelle aan den IJssel

67.122

€ 220.871,32

Bergen op Zoom

67.496

€ 221.943,64

Assen

68.599

€ 225.106,13

Velsen

68.648

€ 225.246,62

Almelo

73.107

€ 238.031,34

Hoorn

73.261

€ 238.472,88

Vlaardingen

73.397

€ 238.862,82

Gouda

73.427

€ 238.948,83

Leidschendam-Voorburg

76.534

€ 247.857,13

Roosendaal

77.251

€ 249.912,89

Lelystad

78.598

€ 253.774,97

Schiedam

78.730

€ 254.153,44

Hengelo (O.)

81.140

€ 261.063,32

Meierijstad

81.194

€ 261.218,15

Purmerend

81.249

€ 261.375,85

Nissewaard

85.219

€ 272.758,51

Heerlen

87.086

€ 278.111,52

Hoeksche Waard

87.401

€ 279.014,68

Súdwest-Fryslân

89.987

€ 286.429,19

Hilversum

90.831

€ 288.849,08

Amstelveen

91.675

€ 291.268,97

Oss

91.915

€ 291.957,09

Helmond

92.423

€ 293.413,62

Sittard-Geleen

92.429

€ 293.430,82

Deventer

100.719

€ 317.199,67

Venlo

101.802

€ 320.304,81

Delft

103.595

€ 325.445,65

Emmen

107.048

€ 335.345,99

Alkmaar

109.436

€ 342.192,80

Westland

110.375

€ 344.885,07

Alphen aan den Rijn

111.897

€ 349.248,91

Ede

117.165

€ 364.353,17

Dordrecht

119.284

€ 370.428,70

Maastricht

121.575

€ 376.997,39

Leeuwarden

124.084

€ 384.191,12

Leiden

125.099

€ 387.101,30

Zoetermeer

125.285

€ 387.634,60

Zwolle

128.840

€ 397.827,39

's-Hertogenbosch

155.111

€ 473.150,84

Haarlemmermeer

156.002

€ 475.705,49

Zaanstad

156.794

€ 477.976,29

Amersfoort

157.276

€ 479.358,27

Enschede

159.640

€ 486.136,26

Arnhem

161.348

€ 491.033,39

Haarlem

162.902

€ 495.488,97

Apeldoorn

163.818

€ 498.115,30

Nijmegen

177.659

€ 537.799,82

Breda

184.069

€ 556.178,39

Almere

211.893

€ 635.954,56

Tilburg

219.789

€ 658.593,74

Groningen (gemeente)

232.874

€ 696.110,68

Eindhoven

234.394

€ 700.468,78

Utrecht (gemeente)

357.597

€ 1.053.712,87

's-Gravenhage (gemeente)

545.838

€ 1.593.432,04

Rotterdam

651.157

€ 1.895.399,65

Amsterdam

872.757

€ 2.530.764,78

Naar boven