Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 14-07-2022 t/m 31-12-2022

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2020, nr. WJZ/ 20290091, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten en tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met een technische aanpassing (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, de artikelen 5, 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies;

Besluiten:

Artikel 1. Openstelling Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/

  programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.2: brongerichte verduurzaming van stallen

  2.2.2, eerste lid, onderdeel a

  § 2.2.2. Investering in niet-bewezen innovaties

  Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 11.141.064

       

  Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 1.840.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel b

   

  Melkgeitenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 3.058.936

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel c

   

  Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 7.800.000

       

  Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel d

   

  Vleeskalverhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 4.171.529

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel e

   

  Leghennenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op

  investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel f

   

  Vleeskuikenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel g

   

  Vleeskuikenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  24-02-2021 t/m 04-05-2021

  € 1.000.000

  Titel 2.2: brongerichte verduurzaming van stallen

  2.2.27, tweede lid

  § 2.2.3. Investering in bewezen brongerichte innovaties

  Pluimveehouderijondernemingen

  19-04-2021 t/m 31-05-2021

  € 7.000.000

  Titel 2.2: brongerichte verduurzaming van stallen

  2.2.2, eerste lid, onderdeel a

  § 2.2.2. Investering in niet-bewezen innovaties

  Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 10.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel b

   

  Melkgeitenhouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 3.436.363

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel c

   

  Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 10.073.832

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel d

   

  Vleeskalverhouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 3.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel e

   

  leghenhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op

  investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel f

   

  vleeskuikenhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel g

   

  Vleeskuikenouderdierhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdelen a en c

   

  Varkenshouderij-ondernemingen en Melkveehouderij-ondernemingen

  indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

  Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw

  2.3.2, eerste lid

     

  01-12-2020 t/m 31-03-2021

  € 7.000.000

   

  2.3.2, eerste lid, onderdelen a tot en met d, en tweede lid, onderdelen a tot en met h

     

  01-04-2021 t/m 01-12-2021

  € 18.000.000

   

  2.3.2, eerste lid, onderdelen e, f en g, en tweede lid, onderdeel i

     

  18-6-2021 t/m 01-12-2021

  € 30.000.000

  Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie

  2.4.8

  Advies- en cursusvouchers landbouwonderneming

  Adviesvoucher landbouw-onderneming

  31-05-2021 t/m 31-08-2021

  € 6.300.000

       

  Cursusvoucher landbouw-onderneming

  31-05-2021 t/m 15-10-2021

  € 520.000

   

  2.4.19

  Opleidingsvoucher bedrijfsadviseur

   

  31-05-2021 t/m 15-10-2021

  € 225.000

   

  2.4.24, eerste en tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 1

  § 2.4.6. kennisoverdracht ten behoeve van projectsubsidies praktijknetwerken

  (Stikstof)emissie en hergebruik nutriënten

  1 november 2021 t/m 15 december 2021

  € 1.400.000

   

  2.4.24, eerste en tweede lid

  kennisoverdracht ten behoeve van projectsubsidies praktijknetwerken

  alle genoemde onderwerpen

  1 november 2021 t/m 15 december 2021

  € 1.400.000

   

  2.4.24, eerste en derde lid

  kennisoverdracht ten behoeve van projectsubsidies duurzame dierlijke marktconcepten

  alle genoemde onderwerpen

  1 november 2021 t/m 15 december 2021

  € 500.000

   

  2.4.33

  § 2.4.7. kennisoverdracht ten behoeve van projectsubsidies demonstratiebedrijven

  alle genoemde onderwerpen

  1 november 2021 t/m 15 december 2021

  € 3.440.000

   

  2.4.42

  § 2.4.8. bedrijfsplanvoucher uit het Omschakelprogramma

  alle genoemde onderwerpen

  1 november 2021 t/m 15 december 2021

  € 1.866.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuur-kredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 62.000.000

     

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 20.000.000

     

  Vermogensversterkende kredieten die betrekking hebben op aanvullende investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4°

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 18.000.000

     

  Landbouwborg-stellingskredieten voor financiering als bedoeld in artikel 6 van het model borgstellings-overeenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1 en visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 1 van het model borgstellingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1

   

  18-3-2020 t/m 31-12-2021

  € 180.000.000

  Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties

  2.10.2, eerste lid

     

  01-04-2021 t/m 14-05-2021

  € 7.000.000

  Titel 2.11: Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij

  Artikel 2.11.2, eerste lid

     

  01-04-2021 t/m 15-09-2021

  € 1.227.000

  Titel 2.13: Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella

  2.13.2

     

  01-07-2021 t/m 31-01-2022

  € 5.000.000

  Titel 2.14: Zeldzame melkkoeien

  2.14.2

     

  01-03-2021 t/m 31-03-2021

  € 500.000

  Titel 2.15: Versneld natuurherstel

       

  01-02-2021 t/m 12-03-2021

  € 81.600.000

  Titel 2.16: Innovatieprojecten ten behoeve van de visserijsector en de aquacultuursector

  2.16.2, eerste lid

     

  08-07-2021 t/m 15-09-2021

  € 4.705.000

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2

     

  01-01-2021 t/m 27-05-2021

   
   

  3.2.9

     

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

   

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Agri&Food

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Chemie/Biobased economy

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Creatieve Industrie

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Energie

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI HTSM/ICT

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Logistiek

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Life Sciences and Health

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3: TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

  TKI Water

   

  20-04-2021 t/m 01-07-2021

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren

  3.4.4

     

  20-04-2021 t/m 09-09-2021

  € 600.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame visserij en aquacultuur, dat is opgenomen in paragraaf 3.f van bijlage 3.4.1

  Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren

  3.4.8

     

  20-04-2021 t/m 09-09-2021

  € 2.000.000

  Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren

  3.4.20

     

  01-06-2021 t/m 09-09-2021

  € 3.055.625, waarvan ten hoogste € 1.527.812 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen.

  Titel 3.6: R&D-mobiliteitssectoren

  3.6.2, eerste lid

     

  17-05-2021 t/m 17-08-2021

  € 150.000.000

  Titel 3.7:

  Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  18-12-2020 t/m 13-01-2021

  € 12.521.000

   

  3.7.2

     

  01-06-2021 t/m 15-06-2021

  € 13.000.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2, onderdeel a

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  29-03-2021 t/m 27-04-2021

  € 10.000.000

   

  3.8.2, onderdeel a

  PENTA-innovatieprojecten

   

  03-05-2021 t/m 01-06-2021

  € 10.000.000

   

  3.8.2, onderdeel a

  AI-innovatieprojecten als bedoeld in de AI-innovatiecall te raadplegen via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eureka

   

  15-09-2021 t/m 12-10-2021

  € 4.000.000

   

  3.8.2, onderdeel a

  waterstof-innovatieprojecten

   

  15-11-2021 t/m 18-01-2022

  € 2.000.000

   

  3.8.2, onderdeel b

  Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Circulaire Economie te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/

   

  24-09-2021 t/m 21-12-2021

  € 925.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

   

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 30.000.000

       

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 30.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  Startersfondsen

   

  01-01-2021 t/m 31-03-2021

  € 20.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2, derde lid

  Deep tech Startersfondsen

   

  01-09-2021 t/m 01-10-2021

  € 21.000.000

   

  3.10.12b

  Seed Business Angel Fondsen

   

  01-01-2021 t/m 30-06-2021

  € 5.000.000

   

  3.10.12b

  Seed Business Angel fondsen

   

  01-07-2021 t/m 31-12-2021

  € 7.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 1.350.000.000

     

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 150.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 85.000.000

  Titels 3.13, 3.13b en 3:14: Garantie ondernemingsfinanciering, Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en Garantstelling gericht op bankgaranties

  3.13.2, 3.13b.2 en 3.14.2

     

  Voor titel 3.13 en 3.14 van 01-01-2021 t/m 15-03-2021 en van 31-03-2021 t/m 31-12-2021

  Voor titel 3.13b van 01-01-2021 t/m 15-12-2021

  € 2.500.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.1c

  Regionale financier

   

  01-02-2021 t/m 31-12-2021

  € 20.000.000

   

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 7.500.000

   

  3.16.11

  Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

   

  04-01-2021 t/m 09-03-2021

  € 500.000

   

  3.16.11

  Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

   

  01-07-2021 t/m 28-09-2021

  € 500.000

   

  3.16.12

  Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

   

  04-01-2021 t/m 09-03-2021

  € 2.750.000

   

  3.16.12

  Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

   

  01-07-2021 t/m 28-09-2021

  € 2.500.000

  Titel 3.17: Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups

  3.17.2, eerste lid

     

  02-11-2021 t/m 11-01-2022

  € 7.500.000

  Titel 3.19 Duurzame innovatieve scheepsbouw

  3.19.2

     

  25-01-2021 t/m 02-04-2021

  € 2.300.000

         

  14-06-2021 t/m 01-10-2021

  € 2.300.000

  Titel 3.20:

  Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen

  3.20.2, eerste lid

     

  01-09-2021 t/m 01-12-2021

  € 34.625.000

  Titel 3.21: Beleidsexperiment menselijk kapitaal

  3.21.2

     

  20-10-2020 t/m 19-01-2021

  € 10.000.000, waarvan ten minste € 2.700.000 voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan minstens een van de deelnemers een kleine onderneming is

         

  06-07-2021 t/m 07-09-2021

  € 7.000.000, waarvan ten minste € 1.500.000 voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan minstens een van de deelnemers een kleine onderneming is

  Titel 3.23: Venture Challenge

  3.23.2

  Life Sciences & Health (LSH)

   

  03-12-2020 t/m 12-01-2021

  € 90.000

     

  Life Sciences & Health (LSH)

   

  06-05-2021 t/m 15-06-2021

  € 90.000

     

  Life Sciences & Health (LSH)

   

  08-12-2021 t/m 11-01-2022

  € 100.000

  Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

  artikel 3.27.2, eerste en tweede lid, onderdeel a

   

  Cloud Infrastructuur en Services

  23-12-2021 t/m 17-01-2022

  € 66.500.000, voor zover dit subsidieplafond niet verlaagd of op nihil vastgesteld wordt na behandeling en, voor zover van toepassing, goedkeuring door de Eerste Kamer van beleidsartikel 2 (Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei) van het voorstel van wet betreffende de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 XIII)

   

  artikel 3.27.2, eerste en tweede lid, onderdeel b

   

  micro-elektronica en halfgeleiders

  23-12-2021 t/m 20-01-2022

  € 218.500.000, voor zover dit subsidieplafond niet verlaagd of op nihil vastgesteld wordt na behandeling en, voor zover van toepassing, goedkeuring door de Eerste Kamer van beleidsartikel 2 (Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei) van het voorstel van wet betreffende de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 XIII)

  Titel 3.24: Mkb-werkplaatsen

  3.24.2

     

  01-09-2021 t/m 15-10-2021

  € 2.000.000

  Titel 3.25: Garantie Klein Krediet Corona

  3.25.2

     

  tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 16 december 2020, nr. WJZ / 20277916, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met het wijzigen van de vervaldatum en openstelling van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en de Garantie Klein Krediet in werking treedt t/m 31-12-2021

  € 250.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.9

  TSE Industrie

  Onderdeel A: langlopende TSE-industrieprojecten

  Thema 1. MMIP 6 - Sluiting van industriële ketens

  Thema 2. MMIP7 - Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem

  Thema 3. MMIP 8 - Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

  06-07-2021 t/m 14-09-2021

  € 3.000.000

       

  Onderdeel A: langlopende TSE-industrieprojecten

  Thema 4. Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

  06-07-2021 t/m 14-09-2021

  € 3.360.000

       

  Onderdeel B: kortlopende TSE-industrieprojecten betreffende Circulaire Economie

  06-07-2021 t/m 14-09-2021

  € 2.500.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.16

  Hernieuwbare energie

   

  01-09-2020 t/m 31-03-2021

  € 30.000.000

   

  4.2.44

  Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

  5. Missie A en C: Systeemoplossingen inpassing grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI-SIGOHE)

  06-07-2021 t/m 07-09-2021

  € 13.800.000

     

  Hernieuwbare energietransitie (HER+)

   

  01-04-2021 t/m 31-03-2022

  € 50.000.000

   

  4.2.65

  Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

  3.1 Energie-efficiëntie

  3.2 Hernieuwbare energie

  3.3 Lokale infrastructuur

  3.4 Circulaire economie, voor projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer

  3.5 CC(U)S - Carbon Capture, Utilisation and Storage

  3.7 Overige CO2-reducerende maatregelen

  15-01-2020 t/m 07-01-2021

  € 108.100.000

       

  3.6 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

  15-01-2020 t/m 07-01-2021

  € 9.000.000

       

  4.1 Energie-efficiëntie

  4.2 Hernieuwbare energieproductie

  4.3. Flexibilisering van het energiesysteem

  4.4 Lokale infrastructuur

  4.5 Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie ten minste € 3.000.000 zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project

  4.6 CC(U)S - Carbon Capture, Utilisation and Storage

  4.8 Overige CO2-reducerende maatregelen

  18-01-2021 t/m 07-01-2022

  € 126.600.000

       

  4.5 Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie minder dan € 3.000.000 zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project

  15-06-2021 t/m 07-01-2022

  € 19.000.000

       

  4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

  18-01-2021 t/m 07-01-2022

  € 9.000.000

   

  4.2.113

  Topsector Energiestudies Industrie

   

  18-01-2021 t/m 07-09-2021

  € 8.000.000

         

  15-09-2021 t/m 14-12-2021

  € 7.500.000

   

  4.2.121

  ERA-NET energie-call ACT (Accelarating CCS Technologies), te raadplegen op www.rvo.nl/ccs

   

  20-12-2020 t/m 18-03-2021

  € 5.527.947

   

  4.2.130

  TSH Vliegtuigmaakindustrie

   

  17-05-2021 t/m 24-08-2021

  € 9.500.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-04-2020 t/m 31-03-2021

  € 47.900.000

         

  01-04-2021 t/m 15-09-2021

  € 47.900.000

         

  01-12-2021 t/m 11-03-2022

  € 25.500.000

   

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-04-2020 t/m 31-03-2021

  € 18.700.000

         

  01-04-2021 t/m 15-09-2021

  € 18.700.000

         

  01-12-2021 t/m 11-03-2022

  € 18.700.000

  Titel 4.4: Indirecte emissie-kosten ETS

  4.4.2

     

  15-02-2021 t/m

  15-04-2021

  € 179.000.000

  Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

  4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde en vierde lid

  Investeringssubsidie voor de investering in:

  1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler

  2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of

  3. de aansluiting op een warmtenet

   

  04-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 124.000.000

   

  4.5.2, tweede lid, onderdelen c en d,

  Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen of met één of meer windturbines

   

  04-01-2021 t/m 31-12-2021

  € 40.000.000

  Titel 4.6: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

  4.6.2

     

  01-09-2020 t/m 14-12-2021

  € 91.000.000

  Titel 4.7: Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB

  4.7.2

     

  01-10-2021 tot en met 14-07-2022

  € 28.200.000

  Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid

  4a.2.2

     

  01-09-2021 t/m 15-10-2021

  € 1.000.000

Artikel 2. Rentepercentage Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2021 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 3. Openstelling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

Artikel 3a. Openstelling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Paragraaf 3.2: Investeringen in mosselzaadinvanginstallaties

  Artikel 3.2.2

     

  01-11–2021 tot en met 15-12-2021

  € 2.000.000

Artikel 4. Openstellingsperiode

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2021, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 5. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

[Red: Wijzigt de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.]

Artikel 6. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

[Red: Wijzigt de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel 6 dat in werking treedt met ingang van 1 april 2021.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Naar boven