Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereenvoudigen wanbetalersbijdrage)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 november 2020, kenmerk 1782923-214367-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op de artikelen 18bb, tweede lid, 18c, vijfde lid, en 34a, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

T. van Ark

Terug naar begin van de pagina