Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS

[Regeling vervallen per 02-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2022.]
Geraadpleegd op 27-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 04-12-2020.
Geldend van 04-12-2020 t/m 04-11-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Beleidsregel
Departementaal kenmerk 2020-231500
Identificatienummer BWBR0044447
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Belastingrecht
Overheidsthema Belastingen Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Wettelijke bevoegdheid

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
    Artikel: 2
  2. Instellingsregeling Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade
    Artikel: 3
  3. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
    Artikel: 9quater

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 04-12-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
02-02-2023 t/m 05-11-2022 1) Intrekking-regeling 27-01-2023 Stcrt. 2023, 4299 2023-18869 27-01-2023 Stcrt. 2023, 4299
Nieuwe-regeling 30-11-2020 Stcrt. 2020, 63420 2020-231500 30-11-2020 Stcrt. 2020, 63420

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op 1 , 2 , 3 , 4 , 51)
Naar boven