Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS

[Regeling vervallen per 02-02-2023 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2022.]
Geraadpleegd op 20-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 04-12-2020.
Geldend van 04-12-2020 t/m 04-11-2022

Wetstechnische informatie voor 3

Informatie geldend op 04-12-2020

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 04-12-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-02-2023 t/m 05-11-2022 Intrekking-regeling 27-01-2023 Stcrt. 2023, 4299 2023-18869 27-01-2023 Stcrt. 2023, 4299
04-12-2020 Nieuwe-regeling 30-11-2020 Stcrt. 2020, 63420 2020-231500 30-11-2020 Stcrt. 2020, 63420
Naar boven