Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (herziening beoordelingsrichtlijn BRL 6010)

Geraadpleegd op 07-02-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 1 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/224134, tot wijziging van de Drinkwaterregeling in verband met herziening van de beoordelingsrichtlijn BRL 6010 voor de certificatie van legionella-adviseurs

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van het Drinkwaterbesluit;

BESLUIT:

Artikel II

Een vóór de inwerkingtreding van deze regeling onder BRL 6010, versie 1 juli 2011, verleend KOMO INSTAL® procescertificaat voor «legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties» als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Drinkwaterbesluit blijft van toepassing tot uiterlijk 1 juli 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven