Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2021

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2021

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2021 vastgesteld op 1,90%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2021.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 17 november 2020

M.R.P.M. Camps

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven