Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 16-04-2021 t/m heden

Voorziening Tijdelijke toelage loongebouw

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op de artikelen 15c en 26 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

Artikel 1

De militair heeft in afwachting van en uiterlijk tot de invoering van het nieuwe loongebouw dat voorzien was per 1 juli 2020 maar waarvan de totstandkoming is vertraagd, aanspraak op een tijdelijke toelage loongebouw, opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Deze aanspraak is vooralsnog beperkt tot 31 december 2021.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de dag na de publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2020

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie,

voor deze,

De Hoofddirecteur Personeel

P.J.M. Reesink.

Schout-bij-nacht

Bijlage

Tijdelijke toelage loongebouw met ingang van 1 juli 2020 t/m 31 december 2021

Bijlage 264540.png
Bijlage 264541.png
Naar boven