Wet voortgezet onderwijs 2020

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.75

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit WVO 2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2022
  Bijlagen: 1, 2
 2. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 2
 3. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 2.101

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 7

 1. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlagen 10a, 10a1, 10b, 10b1, 10b2, 10b3, 10c, 10c1, 10c2, 10c3, 11a, 11b, 11c, 11c2, 12a, 12b, 12c, 12c2, 13a, 13b, 13c
 2. Wet College voor toetsen en examens
  Artikelen 2, 8
 3. Regeling modellen diploma’s VO BES
  Bijlagen 10a, 10a1, 10b, 10b1, 10b2, 10b3, 10c, 10c1, 10c2, 10c3, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 13a, 13b, 13c

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Paragraaf 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Nieuwe-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 233 35357 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Naar boven