Wet voortgezet onderwijs 2020

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.55a

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 2.51a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 5

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 7.4.11
 2. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlagen 2a, 2a1, 2b, 2b1, 2b2, 2b3, 2c, 2c1, 2c2, 2c3, 3a, 3b, 3c, 3c2, 4a, 4b, 4c, 4c2, 5, 6, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c
 3. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel 2
 4. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikel 7.4.13
 5. Regeling modellen diploma’s VO BES
  Bijlagen 2a1, 2b, 2b1, 2b2, 2b3, 2c, 2c1, 2c2, 2c3, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c
 6. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 2.107j, 2.66, 2.86, 9.3
 7. Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden
  Artikel 1.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Paragraaf 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Nieuw 23-02-2022 Stb. 2022, 116 35946 11-03-2022 Stb. 2022, 117
Naar boven