Wet voortgezet onderwijs 2020

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.43

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4

  1. Wet voortgezet onderwijs 2020
    Artikel 11.12
  2. Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden
    Artikel 1.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet voortgezet onderwijs 2020
    Paragraaf 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36257
01-08-2022 Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 116 35946 11-03-2022 Stb. 2022, 117
Nieuwe-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Naar boven