Richtlijn voor strafvordering voorbereiding/bevordering synthetische drugs (art. 10a Opiumwet)

Geraadpleegd op 24-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2020.
Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie

Informatie geldend op 01-10-2020

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 01-10-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2020 Nieuwe-regeling Stcrt. 2020, 49836 2020R002 Stcrt. 2020, 49836
Naar boven