Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 12-09-2020 t/m heden

Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

Artikel 1. Tijdelijke toelage luchtverkeersleiders

 • 1 Een Tijdelijke toelage luchtverkeersleiders (TTLVL) ad € 1.000,– bruto per maand wordt toegekend aan luchtverkeerleiders van het Commando luchtstrijdkrachten behorende tot de vakgroep 13A4 Officieren Luchtverkeersleiding of 13A5 Burger Luchtverkeersbeveiliging die de initiële opleiding tot luchtverkeersleider succesvol hebben afgerond en

  • a. geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A4 of 13A5 is toegekend;

  • b. die niet geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A4 of 13A5 is toegekend, maar wel aantoonbaar als nevenarbeid operationele luchtverkeersleidingtaken uitoefenen.

 • 2 Een TTLVL, ter hoogte van het bedrag (bruto per maand) in de van toepassing zijnde bijlage A, B of C behorend bij dit besluit, wordt toegekend aan assistent luchtverkeerleiders van het Commando luchtstrijdkrachten behorende tot de vakgroep 13A3 Onderofficieren Luchtverkeersleiding die de initiële opleiding tot assistent luchtverkeersleider succesvol hebben afgerond en

  • a. geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3 is toegekend;

  • b. die niet geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3 is toegekend, maar wel aantoonbaar als nevenarbeid operationele luchtverkeersleidingtaken uitoefenen.

 • 3 Een TTLVL ad € 1.000,– bruto per maand wordt toegekend aan assistent luchtverkeerleiders van het Commando luchtstrijdkrachten behorende tot de vakgroep 13A3 Onderofficieren Luchtverkeersleiding die in aanvulling op de initiële opleiding tot assistent luchtverkeersleider de opleiding tot vluchtinformatieverstrekker succesvol hebben afgerond en

  • a. geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3, en de functiecode assistent area of assistent centre supervisor zijn toegekend;

  • b. die niet geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3 is toegekend, maar wel aantoonbaar als nevenarbeid in de hoedanigheid van vluchtinformatieverstrekker operationele luchtverkeersleidingtaken uitoefenen.

 • 4 De toekenning van de TTLVL geschiedt met ingang van de eerste dag dat de luchtverkeersleider voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen.

 • 5 De TTLVL eindigt op dag dat de luchtverkeersleider niet meer voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2019.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris Van Defensie

Voor deze

De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink

Schout-bij-nacht

Bijlage A

TTLVL assistent luchtverkeersleiders (categorie 13A3) met functiecodes assistent centre supervisor en assistent area.

salarisnummer

sm

aoo

0

850,00

850,00

1

830,00

830,00

2

810,00

800,00

3

790,00

780,00

4

780,00

770,00

5

770,00

770,00

6

770,00

760,00

7

760,00

760,00

8

760,00

760,00

9

760,00

750,00

10

750,00

740,00

11

750,00

740,00

12

750,00

730,00

13

740,00

730,00

14

740,00

720,00

15

730,00

720,00

16

730,00

720,00

17

720,00

710,00

18

720,00

710,00

19

720,00

700,00

20

710,00

700,00

21

710,00

690,00

22

700,00

690,00

23

700,00

680,00

24

690,00

680,00

25

690,00

680,00

26

680,00

670,00

27

680,00

660,00

28

680,00

650,00

29

680,00

650,00

30

680,00

640,00

31

680,00

640,00

32

680,00

640,00

33

680,00

640,00

34

680,00

640,00

35

680,00

640,00

36

680,00

640,00

37

680,00

640,00

38

680,00

640,00

Bijlage B

TTLVL assistent luchtverkeersleiders (categorie 13A3) met functiecodes supervisor flight data and notam office, senior instructeur en onderofficier toegevoegd airspace flow management unit.

salarisnummer

sm

aoo

0

700,00

690,00

1

660,00

650,00

2

620,00

600,00

3

570,00

560,00

4

560,00

540,00

5

540,00

530,00

6

530,00

520,00

7

520,00

520,00

8

520,00

510,00

9

510,00

490,00

10

500,00

480,00

11

490,00

470,00

12

490,00

460,00

13

480,00

450,00

14

470,00

440,00

15

460,00

440,00

16

450,00

430,00

17

440,00

420,00

18

440,00

410,00

19

430,00

400,00

20

420,00

390,00

21

410,00

380,00

22

400,00

370,00

23

390,00

360,00

24

380,00

350,00

25

370,00

350,00

26

360,00

330,00

27

350,00

320,00

28

350,00

300,00

29

350,00

290,00

30

350,00

280,00

31

350,00

280,00

32

350,00

280,00

33

350,00

280,00

34

350,00

280,00

35

350,00

280,00

36

350,00

280,00

37

350,00

280,00

38

350,00

280,00

Bijlage C

TTLVL assistent luchtverkeersleiders (categorie 13A3) met overige functiecodes.

salarisnummer

sgt

sgt1

sm

aoo

0

570,00

 

550,00

530,00

1

510,00

 

490,00

470,00

2

440,00

 

420,00

400,00

3

380,00

370,00

360,00

330,00

4

360,00

350,00

330,00

300,00

5

340,00

330,00

310,00

290,00

6

330,00

310,00

290,00

280,00

7

320,00

300,00

280,00

270,00

8

310,00

290,00

270,00

260,00

9

300,00

280,00

260,00

230,00

10

290,00

270,00

250,00

210,00

11

280,00

260,00

240,00

200,00

12

270,00

250,00

230,00

190,00

13

260,00

240,00

210,00

180,00

14

250,00

230,00

200,00

160,00

15

240,00

210,00

190,00

150,00

16

230,00

200,00

180,00

140,00

17

210,00

190,00

160,00

120,00

18

200,00

180,00

150,00

110,00

19

190,00

160,00

140,00

90,00

20

190,00

150,00

120,00

80,00

21

190,00

140,00

110,00

70,00

22

190,00

120,00

90,00

60,00

23

190,00

120,00

80,00

40,00

24

190,00

120,00

70,00

30,00

25

190,00

120,00

60,00

20,00

26

190,00

120,00

40,00

0,00

27

190,00

120,00

30,00

0,00

28

190,00

120,00

20,00

0,00

29

190,00

120,00

20,00

0,00

30

190,00

120,00

20,00

0,00

31

190,00

120,00

20,00

0,00

32

190,00

120,00

20,00

0,00

33

190,00

120,00

20,00

0,00

34

190,00

120,00

20,00

0,00

35

190,00

120,00

20,00

0,00

36

190,00

120,00

20,00

0,00

37

190,00

120,00

20,00

0,00

38

190,00

120,00

20,00

0,00

Naar boven