Benoemingsbesluit leden Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

[Regeling vervallen per 01-04-2023.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 17-12-2020.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 04-05-2022 t/m 31-03-2023

Besluit van 14 juli 2020 tot benoeming van de leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 8 juli 2020 met kenmerk 2020-0000129892;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Leden

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Te rekenen vanaf de datum van instelling van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag worden tot lid van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag benoemd:

  • a. mevrouw J. Kriens, te Zuidland, tevens voorzitter;

  • b. de heer A. Boin, te Leiden;

  • c. de heer G. Jellesma;

  • d. de heer J.A. Jorritsma, te Eindhoven;

  • e. de heer C.H.L.M. van de Louw, te Voorburg;

  • f. mevrouw H.K. Pot, te Appingedam;

  • g. de heer F. Rottenberg;

  • h. de heer A. Sheerazi, te Leerdam;

  • i. de heer A. Vliegenthart, te Amsterdam;

  • j. mevrouw M. Vreeburg, te Leidschendam.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 maart 2020. Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2023.

Artikel 3. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-04-2023]

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag.

Onze Staatssecretaris van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juli 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen

Uitgegeven de twintigste augustus 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven