Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage

Geraadpleegd op 27-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 08-07-2020.
Geldend van 08-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor artikel9

Informatie geldend op 08-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage
    Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 29-06-2020 Stcrt. 2020, 34945 IENW/BSK-2020/117591
Naar boven