Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2021–2022

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2022.]
Geraadpleegd op 13-08-2022.
Geldend van 04-07-2020 t/m heden

Besluit van het College voor toetsen en examens van 22 juni 2020, kenmerk CvTE-20.01239, houdende vaststelling van de afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2021–2022 (Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2021–2022)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 2. Tijdsduur

Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toetstaken taal en rekenen op de eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen worden op de eerste, tweede of derde afnamedag.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1. Afnameperiodes centrale eindtoets po, schooljaar 2021–2022 als bedoeld in artikel 1

De afnameperiodes van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2021–2022 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode papieren centrale eindtoets 2021–2022

Week 16

20 april–22 april (22 april alleen WO)

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2021–2022

Week 16

20 april–22 april

Week 17

25 april–29 april, behalve 27 april

Week 19

9 mei–13 mei

Inhaalperiode centrale eindtoets 2021–2022

Week 17

25 april–29 april, behalve 27 april

Week 19

9 mei–13 mei

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 20 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 20 april tot en met 22 april, 25 april tot en met 29 april (behalve op Koningsdag 27 april) en in de periode 9 mei tot en met 13 mei.

Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toetstaken taal en rekenen op de eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen worden op de eerste, tweede of derde afnamedag.

De wijze van afname van de centrale eindtoets po is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.

Naar boven