Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2020

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2022.]
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juni 2020, kenmerk 1695289-205611-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2020

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2020 vastgesteld als volgt:

A

 

B

 

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2020

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

27.756,96 minus pensioengrondslag

       

van

tot en met

pensioen-grondslag maal

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

19,3052

219,00

1.404,45

1.446,64

19,3354

219,00

1.446,65

2.021,13

19,3866

219,00

2.021,14

2.066,96

19,4064

219,00

2.066,97

2.113,24

19,4082

219,00

2.113,25

2.158,62

19,4097

219,00

2.158,63

2.204,45

19,4122

219,00

2.204,46

2.248,92

19,4142

219,00

2.248,93

2.294,76

19,4159

219,00

2.294,77

2.385,51

19,4181

219,00

2.385,52

2.485,34

19,4224

219,00

2.485,35

2.583,36

19,4259

219,00

2.583,37

2.678,65

19,4301

219,00

2.678,66

2.679,11

19,4665

219,00

2.679,12

2.726,30

19,4704

219,00

2.726,31

2.773,49

19,4724

219,00

2.773,50

2.820,23

19,4784

219,00

2.820,24

2.867,88

19,4801

219,00

2.867,89

2.914,62

19,4868

219,00

2.914,63

2.961,36

19,4888

219,00

2.961,37

2.961,81

19,4896

219,00

2.961,82

3.004,92

19,4935

220,00

3.004,93

3.048,94

19,4949

220,00

3.048,95

3.092,96

19,4995

220,00

3.092,97

3.136,07

19,5004

220,00

3.136,08

3.136,52

19,5047

220,00

3.136,53

3.180,08

19,5058

220,00

3.180,09

3.223,19

19,5067

220,00

3.223,20

3.223,64

19,5107

220,00

3.223,65

3.267,21

19,5117

220,00

3.267,22

3.310,32

19,5125

220,00

3.310,33

3.353,88

19,5187

220,00

3.353,89

3.397,44

19,5310

220,00

3.397,45

3.441,01

19,5342

220,00

3.441,02

3.484,57

19,5354

220,00

3.484,58

3.528,13

19,5408

220,00

3.528,14

3.571,69

19,5416

220,00

3.571,70

3.615,26

19,5476

220,00

3.615,27

3.658,82

19,5490

220,00

3.658,83

3.659,27

19,5502

220,00

3.659,28

3.713,73

19,5539

220,00

3.713,74

3.768,18

19,5551

220,00

3.768,19

3.822,63

19,5609

220,00

3.822,64

3.823,09

19,5777

220,00

3.823,10

3.877,54

19,5794

220,00

3.877,55

3.932,00

19,5831

220,00

3.932,01

3.986,45

19,5848

220,00

3.986,46

4.040,90

19,5902

220,00

4.040,91

4.084,02

19,5921

220,00

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina