Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-05-2020.
Geldend van 05-05-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie6/tekst

Informatie geldend op 05-05-2020

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 6

  1. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 05-05-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-05-2020 t/m 01-01-2019 Nieuwe-regeling 21-04-2020 Stcrt. 2020, 24147 NR/REG-1901c 21-04-2020 Stcrt. 2020, 24147
Naar boven