Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geraadpleegd op 07-07-2022.
Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2020, nr. 2020-0000023728, tot Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd TEA die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven