Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

[Regeling vervallen per 01-09-2023.]
Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 17-12-2020.
Geldend van 17-12-2020 t/m 31-01-2023

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 12

Informatie geldend op 17-12-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 17-12-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2023 Intrekking-regeling 22-04-2020 Stb. 2020, 124 35434 22-04-2020 Stb. 2020, 124
24-04-2020 t/m 16-03-2020 Nieuwe-regeling 22-04-2020 Stb. 2020, 124 35434 22-04-2020 Stb. 2020, 126
Naar boven