Regeling gegevens studentenenquête

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 04-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-04-2020.
Geldend van 25-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 23681368
Identificatienummer BWBR0043411
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 25-04-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Intrekking-regeling 17-03-2020 Stcrt. 2020, 22741 23681368
25-04-2020 Nieuwe-regeling 17-03-2020 Stcrt. 2020, 22741 23681368 17-03-2020 Stcrt. 2020, 22741
Naar boven