Regeling geneesmiddelenprijzen Midazolam

[Regeling vervallen per 26-07-2020.]
Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 16-04-2020 t/m 25-07-2020

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 10 april 2020, kenmerk 1672532-204077-WJZ, houdende regels over de maximumprijzen van geneesmiddelen in verband met COVID-19 (Regeling geneesmiddelenprijzen midazolam)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-07-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 april 2020. Deze regeling vervalt met ingang van 26 juli 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

M.J. van Rijn

Bijlage behorende bij artikel 1

[Regeling vervallen per 26-07-2020]

Productgroep

Maximumprijs

MIDAZOLAM-1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0.17318300 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

100470

Midazolam accord injvlst 1mg/ml ampul 5ml

22588

Midazolam fresenius injvlst 1mg/ml ampul 5ml

22594

Midazolam actavis injvlst 1mg/ml ampul 5ml

Productgroep

Maximumprijs

MIDAZOLAM-1-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0.20993000 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

22594

Midazolam actavis injvlst 1mg/ml flacon 50ml

Productgroep

Maximumprijs

MIDAZOLAM-2-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0.24250700 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

22595

Midazolam actavis injvlst 2mg/ml flacon 50ml

Productgroep

Maximumprijs

MIDAZOLAM-5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0.41835100 per ml

Registratienummer

Artikelnaam

100485

Midazolam accord injvlst 5mg/ml ampul 1ml

100485

Midazolam accord injvlst 5mg/ml ampul 3ml

100485

Midazolam accord injvlst 5mg/ml ampul 10ml

10064

Dormicum injvlst 5mg/ml ampul 3ml

10064

Dormicum injvlst 5mg/ml ampul 10ml

22590

Midazolam fresenius injvlst 5mg/ml ampul 1ml

22590

Midazolam fresenius injvlst 5mg/ml ampul 3ml

22590

Midazolam fresenius injvlst 5mg/ml ampul 10ml

22596

Midazolam actavis injvlst 5mg/ml ampul 1ml

22596

Midazolam actavis injvlst 5mg/ml ampul 3ml

22596

Midazolam actavis injvlst 5mg/ml ampul 10ml

Naar boven