Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage II

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2024 Wijziging 03-05-2024 Stcrt. 2024, 17254 2024-0000241693 03-05-2024 Stcrt. 2024, 17254
01-01-2024 Wijziging 07-09-2023 Stcrt. 2023, 24823 2023-0000551615 26-09-2023 Stcrt. 2023, 26454
01-04-2020 Nieuwe-regeling 16-03-2020 Stcrt. 2020, 17059 2020-0000141044 16-03-2020 Stcrt. 2020, 17059
Naar boven