Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

[Regeling vervallen per 23-02-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor tekst

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina