Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017

[Regeling vervallen per 01-11-2023.]
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-03-2017.
Geldend van 29-03-2017 t/m 31-10-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 29-03-2017

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
    Artikelen: 1, 3, 4, 5, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 29-03-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-2023 Intrekking-regeling 10-10-2023 Stcrt. 2023, 29650 RCE/42145325 10-10-2023 Stcrt. 2023, 29650 Alg. 1
29-03-2017 t/m 01-01-2017 Nieuwe-regeling 20-03-2017 Stcrt. 2017, 17049 20-03-2017 Stcrt. 2017, 17049

Opmerkingen

  1. Artikel 10, tweede lid, van Stcrt. 2023/29650 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven