Besluit Wmcz 2018

Geraadpleegd op 01-10-2022.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2020

Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 30 oktober 2019, kenmerk 1576496-194819-WJZ;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Wet toelating zorginstellingen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 december 2019, no.W13.19.0349/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 8 januari 2020, kenmerk 1576490-194819-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De wet is niet van toepassing op de volgende instellingen:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven