Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Achtergrond

Op 1 juli 2017 is Stb 2014, 353 tot wijziging van de WVW1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van rijden onder invloed in werking is getreden.

De strafvorderingsrichtlijn die hierop betrekking had, is met deze geheel nieuwe richtlijn na ruim twee jaar vervangen. Daarbij is aansluiting gezocht bij ontwikkelingen die zich voor deze feiten in deze periode in de rechtspraak hebben voorgedaan. Tevens wordt aangesloten bij de voorgenomen verhoging van de wettelijke strafbedreiging bij artikel 8 WVW1994 op grond van wetsvoorstel 35086: “Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten”.

De richtlijn

Zie de tabellen, die in de bijlage zijn opgenomen.

TABELWIJZER Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

STOF/TYPE VOERTUIG

ALCOHOL

DRUGS-COMBI

BEGELEIDINGS-/ RIJVERBOD

BESTUURDER:

ERVAREN

BEGINNER

   

AUTO

1A

1B

1C

1D

BROM-/SNORFIETS

2A

2B

2C

2D

VRACHTAUTO/

AUTOBUS

3A

3B

3C

3D

FIETS

4A

4B

NVT

Bijlage Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

SCHEMA RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING ARTIKEL 8, 162 EN 163 WVW 1994

1. Bestuurders motorrijtuigen (niet zijnde brom-of snorfiets en niet zijnde vrachtauto of autobus)

Alcohol en motorrijtuig

Tabel 1 A ** Artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994 ERVAREN bestuurder motorrijtuig (niet zijnde brom-/snorfiets of vrachtauto/autobus)

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Schaal I:

0,54–0,80 ‰

235–350 µg/l

GB € 300

GB € 450

Eis GB € 600 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81–1,00 ‰

355–435 µg/l

GB € 425

GB € 600

Eis GB € 850 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01–1,15 ‰

440–500 µg/l

GB € 550

GB € 800 + 2mnd OBM ov

Eis GB € 1.100 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16–1,30 ‰

505–570 µg/l

GB € 650

GB € 950 + 4 mnd OBM ov

Eis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 6 mnd OBM ov

Schaal V:

1,31–1,50 ‰

575–650 µg/l

GB € 650 + 4 mnd OBM ov

GB € 950 + 6 mnd OBM ov

(indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dgv)

Eis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,51–1,65 ‰

655–715 µg/l

GB € 750 + 6 mnd OBM ov

GB € 1.100 + 7 mnd OBM ov

Eis GB € 1.500 + 7 mnd OBM ov of;

60 uur TS + 7 mnd OBM ov

Schaal VII:

1,66–1,80 ‰

720–785 µg/l

GB € 850 + 7 mnd OBM ov

GB € 1.200 + 8 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 8 mnd OBM ov

60 uur TS + 2 wk GS vw + 8 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 8 mnd OBM ov

Schaal VIII:

1,81–2,00 ‰

790–865 µg/l

GB € 950 + 8 mnd OBM ov

GB € 1.400 + 9 mnd OBM ov of;

60 uur TS + 9 mnd OBM ov

60 uur TS + 2 wk GS vw + 9 mnd OBM ov of;

2wk GS ov + 9 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01–2,15 ‰

870–945 µg/l

GB € 1.000 + 9 mnd OBM ov

40 uur TS + 1 wk GS vw + 10 mnd obm ov of;

1 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16–2,35 ‰

950–1.020 µg/l

GB € 1.100 + 10 mnd OBM ov

40 uur TS + 1 wk GS vw + 12 mnd OBM ov of;

1 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw + 12 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov+ 12 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36–2,50 ‰

1.025–1.090 µg/l

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 2 wk GS vw + 14 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov+ 14 mnd OBM ov

2 wk GS ov + 14 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51–2,75 ‰

1.095–1.195 µg/l

80 uur TS + 14 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw + 16 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 16 mnd OBM ov

2 wk GS ov + 16 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76 ‰–2,95 ‰

1.200–1.295 µg/l

100 uur TS + 16 mnd OBM ov

100 uur TS + 2 wk GS vw + 18 mnd OBM ov of;

3 wk GS ov + 18 mnd OBM ov

3 wk GS ov + 18 mnd OBM ov

Schaal XIV:

3,01‰–3,20 ‰

1300-1395 µg/l

100 uur TS + 18 mnd OBM ov

100 uur TS + 2 wk GS vw + 20 mnd OBM ov of;

4 wk GS ov + 20 mnd OBM ov

4 wk GS ov + 20 mnd OBM ov

Schaal XV:

3,21‰–3,45‰

1400-1495 µg/l

100 uur TS + 20 mnd OBM ov

100 uur TS + 2 wk GS vw + 22 mnd OBM ov of;

4 wk GS ov + 22 mnd OBM ov

4 wk GS ov + 22 mnd OBM ov

Schaal XVI:

3,46‰ en hoger

1.500 µg/l en hoger

100 uur TS + 22 mnd OBM ov

100 uur TS + 2 wk GS vw + 24 mnd OBM ov of;

4 wk GS ov + 24 mnd OBM ov

4 wk GS ov + 24 mnd OBM ov

Weigering (art. 163 WVW 1994)

GB € 1.000 + 9 mnd OBM ov

40 uur TS + 1 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of;

1 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw + 10 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

Tabel 1 B ** Artikel 8 lid 3 en lid 4 onder a en b WVW 1994 Beginnend bestuurder *** motorrijtuigen niet zijnde brom-/snorfiets of vrachtauto/autobus respectievelijk bestuurder motorrijtuig zonder rijbewijs (nimmer enig rijbewijs afgegeven) niet zijnde brom- of snorfiets of vrachtauto of autobus

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1 x recidive *of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Schaal I:

0,22- 0,80‰

95–350 µg/l

GB € 300

GB € 450 + 2 mnd OBM ov

Eis GB € 600 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81–1,00 ‰

355–435 µg/l

GB € 425 + 2 mnd OBM ov

GB € 600+ 4 mnd OBM ov

Eis GB € 850 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01–1,15 ‰

440–500 µg/l

GB € 550 + 2 mnd OBM ov

GB € 800+ 4 mnd OBM ov

Eis GB € 1.100 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16–1,30 ‰

505–570 µg/l

GB € 650 + 4 mnd OBM ov

GB € 950 + 6 mnd OBM ov

Eis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 6 mnd OBM ov

Schaal V:

1,31–1,50 ‰

575–650 µg/l

GB € 650 + 5 mnd OBM ov

GB € 950 + 6 mnd OBM ov (indien mogelijk 2e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden)

Eis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 6 mnd OBM ov

Schaal VI t/m XVI en weigering; zie tabel 1A

 

Drugs en/of medicijnen en motorrijtuig

Tabel 1C ** Artikel 8 lid 1 en/of 5 WVW 1994 Bestuurder motorrijtuig niet zijnde bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor en niet zijnde vrachtauto of autobus
 

First Offender

1 x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen, waarbij de concentraties van een in artikel 2 van het Besluit aangegeven stof in het bloed (of de som van concentraties van deze groep stoffen) meer bedraagt dat de in artikel 3 van het Besluit aangegeven grenswaarde voor enkelvoudig gebruik;

Of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn;

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

GB € 850

GB € 1.200 + 6 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 6 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw

+ 8 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 8 mnd OBM ov

Weigering (bij afwezigheid verdenking meervoudig gebruik):

60 uur TS + 6 mnd OBM ov

60 uur TS + 2 wk GS vw

+ 8 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 8 mnd OBM ov

2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van drugs en/of medicijnen en/of alcohol, waarbij de concentratie in het bloed van elke afzonderlijk aangewezen drug of alcohol telkens daarvoor bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt;

En/of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn;

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

Bij een alcoholpromillage boven 2,35‰: zie de bij het promillage horende schaal uit tabel 1A

50 uur TS + 9 mnd OBM ov

70 uur TS + 2 wk GS vw

+ 12 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

100 uur TS + 3 wk GS vw

+ 14 mnd OBM ov of;

3 wk GS ov + 14 mnd OBM ov

Weigering bij aanwezigheid verdenking meervoudig gebruik, zijnde een positieve speekseltest op meerdere drugs en/of ademtest met P/A, A of F indicatie en/of PMT met alcohol en drugs indicatie

80 uur TS + 2 wk GS vw + 12 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw

+ 14 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 14 mnd OBM ov

3 wk GS ov + 16 mnd OBM ov

Motorrijtuigen tijdens rijverbod/begeleidingsverbod

Tabel 1D ** Artikel 162 lid 3/4 WVW 1994 Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod Bestuurder motorrijtuig ex bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor
 

First Offender

1 x recidive*

Meermalen recidive (= dagvaarden*)

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod en geen artikel 8WVW 1994 proces-verbaal

GB € 500

GB € 600

Eis GB € 600 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met art. 8 alcohol proces-verbaal

Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 1 A of B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A of B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A of B

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met enkelvoudig gebruik drugs of medicijnen artikel 8 lid 1 WVW 1994 of 8 lid 5 WVW 1994 proces-verbaal

Indien mogelijk één naast hogere sanctie uit tabel 1 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 C

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met combinatiegebruik alcohol, drugs op medicijnen ex artikel 8 lid 1 WVW 1994 of artikel 8 lid 5 WVW 1994 proces-verbaal

Indien mogelijk één naast hogere sanctie uit tabel 1 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 1 C

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met artikel 163 WVW 1994 proces-verbaal

GB € 1.100 + 10 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

60 uur TS + 12 mnd OBM ov

Asterisk uitleg tabellen 1A tot en met 1D

* Let op taakstrafverbod ex art 22 b Sr.

** Tabel geldt ook voor begeleider. Geen OBM mogelijk

*** Indien het 1e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de datum afgifte van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994)

2. Bestuurders brom- of snorfiets, brommobiel en bestuurders gehandicaptenvoertuig met motor

Alcohol en bromfiets c.a.

Tabel 2 A Artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994 ‘ERVAREN’ bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of bestuurder gehandicaptenvoertuig met motor

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1 x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Schaal I:

0,54–0,80 ‰

235–350 µg/l

GB € 125

GB € 175

Eis GB € 250 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81-1,00‰

355–435 µg/l

GB € 150

GB € 225

Eis GB € 300 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01–1,30 ‰

440–570 µg/l

GB € 225

GB € 325 + 2 mnd OBM ov

Eis GB € 450 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,31–1,50 ‰

575–650 µg/l

GB € 325 + 4 mnd OBM ov

GB € 475 + 4 mnd OBM ov

Eis GB € 650 + 5 mnd OBM ov

Schaal V:

1,51–1,80 ‰

655–785 µg/l

GB € 425 + 4 mnd OBM ov

GB € 600 + 5 mnd OBM ov

Eis GB € 850 + 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,81–2,00 ‰

790–865 µg/l

GB € 600 + 6 mnd OBM ov

GB € 900 + 7 mnd OBM ov

Eis GB € 1.200 + 8 mnd OBM ov

Schaal VII:

2,01–2,50 ‰

870–1.090 µg/l

GB € 750 + 7 mnd OBM ov

GB € 1.100 + 8 mnd OBM ov of;

40 uur TS + 8 mnd OBM ov

60 uur TS + 9 mnd OBM ov

Schaal VIII:

2,51- 2,75 ‰

1095- 1.195 µg/l

GB € 1.000 + 8 mnd OBM of;

40 uur TS + 8 mnd OBM ov

60 uur TS + 9 mnd OBM ov

60 uur TS + 1 wk GS vw

+ 10 mnd OBM ov

Schaal: IX

2,81- 3,00‰

1200-1295 µg/l

GB € 1.250 + 9 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 9 mnd OBM ov

70 uur TS + 10 mnd OBM ov

80 uur TS + 1 wk GS vw

+ 11 mnd OBM ov

Schaal: X

3,01‰ en hoger

1.300 µg/l en hoger

60 uur TS + 10 mnd OBM ov

80 uur TS + 11 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw

+ 12 mnd OBM ov

Weigering (art. 163 WVW 1994)

GB € 750 + 7 mnd OBM ov

GB € 1.100 + 8 mnd OBM ov of;

40 uur TS + 8 mnd OBM ov

60 uur TS + 9 mnd OBM ov

Tabel 2 B Artikel 8 lid 3/4onder a en b WVW 1994 Beginnende bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) bestuurder bromfiets zonder rijbewijs; nimmer enig rijbewijs afgegeven)

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1 x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Schaal I:

0,22-0,80‰

95–350 µg/l

GB € 125

GB € 175 + 2 mnd OBM ov

Eis GB € 250 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81-1,00‰

355–435 µg/l

GB € 150 + 1 mnd OBM ov

GB € 225 + 4 mnd OBM ov

Eis GB € 300 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01–1,30 ‰

440–570 µg/l

GB € 225 + 2 mnd OBM ov

GB € 325 + 4 mnd OBM ov

Eis GB € 450 + 4 mnd OBM ov

Schaal IV t/m X en weigering; zie tabel 2 A

     

Let op! Deze tabel is van toepassing op strafrechtelijk meerderjarigen. Voor minderjarige bestuurders van 16 en 17 jaar dient te worden aangesloten bij de richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt.

Drugs en/of medicijnen en bromfiets c.a.

Tabel 2C Artikel 8 lid 1 en/of 5 WVW 1994 Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor
 

First Offender

1 x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen, waarbij de concentraties van een in artikel 2 van het Besluit aangegeven stof in het bloed (of de som van concentraties van deze groep stoffen) meer bedraagt dat de in artikel 3 van het Besluit aangegeven grenswaarde voor enkelvoudig gebruik;

Of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

GB € 325

GB € 475 + 6 mnd OBM ov

GB € 650 + 9 mnd OBM ov

Weigering (bij afwezigheid verdenking meervoudig gebruik):

GB € 425 + 4 mnd OBM ov

40 uur TS + 8 mnd OBM ov

50 uur TS + 12 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van drugs en/of medicijnen en/of alcohol, waarbij de concentratie in het bloed van elke afzonderlijk aangewezen drug of alcohol telkens daarvoor bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt;

En/of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn;

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

Bij een alcoholpromillage boven 1,8‰: zie de bij het promillage horende schaal uit tabel 2A

GB € 500 + 3 mnd OBM ov

GB € 750 + 6 mnd OBM ov

50 uur TS + 9 mnd OBM ov

Weigering bij aanwezigheid verdenking meervoudig gebruik, zijnde een positieve speekseltest op meerdere drugs en/of ademtest met P/A, A of F indicatie en/of PMT met alcohol en drugs indicatie

GB € 750 + 6 mnd OBM ov

50 uur TS + 9 mnd OBM ov

70 uur TS + 12 mnd OBM ov

Bromfietsen tijdens rijverbod/begeleidingsverbod

Tabel 2D Artikel 162 lid 3/4 WVW 1994 Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod Bestuurder bromfiets (snorfiets of brommobiel) en gehandicaptenvoertuig met motor
 

First Offender

1 x recidive*

Meermalen recidive (= dagvaarden*)

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod en geen artikel 8WVW 1994 proces-verbaal

GB € 125

GB € 225

Eis GB € 225 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met art. 8 alcohol proces-verbaal

Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 2 A of B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met enkelvoudig gebruik drugs of medicijnen artikel 8 lid 1 WVW 1994 of 8 lid 5 WVW 1994 proces-verbaal

Sanctie 1x recidive uit tabel 2C

Sanctie meermalen recidive uit tabel 2 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 2C

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met combinatiegebruik alcohol, drugs op medicijnen ex artikel 8 lid 1 WVW 1994 of artikel 8 lid 5 WVW 1994 proces-verbaal

Sanctie 1x recidive uit tabel 2 C

Sanctie meermalen recidive uit tabel 2 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 2C

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie art. 163 WVW 1994 proces-verbaal

GB € 325 + 5 mnd OBM ov

GB € 325 + 6 mnd OBM ov

Eis GB € 325 + 6 mnd OBM ov

Asterisk uitleg tabellen 2A tot en met 2 D

*Let op taakstrafverbod artikel 22b Sr.

3. Bestuurders vrachtauto’s en autobussen

Alcohol en motorrijtuig. Ervaren bestuurder.

Tabel 3 A Artikel 8 lid 2 onder a en b

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1 x recidive*of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Schaal I:

0,54–0,80 ‰

235–350 µg/l

GB € 425+ 2 mnd OBM ov

GB € 600 + 4 mnd OBM ov

Eis GB € 850 + 4 mnd OBM ov

Schaal II:

0,81–1,00 ‰

355–435 µg/l

GB € 550 + 2 mnd OBM ov

GB € 800 + 4 mnd OBM ov

Eis GB € 1.100 + 4 mnd OBM ov

Schaal III:

1,01–1,15 ‰

440–500 µg/l

GB € 650 + 4 mnd OBM ov

GB € 950 + 6 mnd OBM ov

Eis GB € 1.300 + 6 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 6 mnd OBM ov

Schaal IV:

1,16–1,30 ‰

505–570 µg/l

GB € 750 + 6 mnd OBM ov

GB € 1.100 + 7 mnd OBM ov

Eis GB € 1.500 + 6 mnd OBM ov of;

60 uur TS + 8 mnd OBM ov

Schaal V:

1,31–1,50 ‰

575–650 µg/l

40 uur TS + 1 wk GS vw + 7 mnd OBM ov of;

1 wk GS ov + 7 mnd OBM ov

60 uur TS + 2 wk GS vw

+ 8 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 8 mnd OBM ov

80 uur TS + 2 wk GS vw

+ 9 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 9 mnd OBM ov

Schaal VI:

1,51–1,65 ‰

655–715 µg/l

50 uur TS + 1 wk GS vw + 8 mnd OBM ov of;

1 wk GS ov + 8 mnd OBM ov

70 uur TS + 2 wk GS vw

+ 9 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 9 mnd OBM ov

100 uur TS + 2 wkn GS vw

+ 10 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

Schaal VII:

1,66–1,80 ‰

720–785 µg/l

60 uur TS + 2 wk GS vw + 9 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 9 mnd OBM ov

90 uur TS + 3 wk GS vw

+ 10 mnd OBM ov of;

3 wk GS ov + 10 mnd OBM ov

120 uur TS + 4 wk GS vw

+ 11 mnd OBM ov of;

4 wk GS ov + 11 mnd OBM ov

Schaal VIII:

1,81–2,00 ‰

790–865 µg/l

70 uur TS + 3 wk GS vw + 10 mnd OBM ov

4 wk GS ov+ 11 mnd OBM ov

5 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

Schaal IX:

2,01–2,15 ‰

870–945 µg/l

4 wk GS ov + 11 mnd OBM ov

5 wk GS ov +12 mnd OBM ov

6 wk GS ov +13 mnd OBM ov

Schaal X:

2,16–2,35 ‰

950–1.020 µg/l

5 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

6 wk GS ov + 13 mnd OBM ov

7 wk GS ov +14 mnd OBM ov

Schaal XI:

2,36–2,50 ‰

1.025–1.090 µg/l

6 wk GS ov + 13 mnd OBM ov

7 wk GS ov + 14 mnd OBM ov

8 wk GS ov + 15 mnd OBM ov

Schaal XII:

2,51–2,75 ‰

1095- 1.195 µg/l

7 wk GS ov + 14 mnd OBM ov

8 wk GS ov + 15 mnd OBM ov

9 wk GS ov + 16 mnd OBM ov

Schaal XIII:

2,76–2,95 ‰

1200- 1.295 µg/l

8 wk GS ov + 15 mnd OBM ov

9 wk GS ov + 16 mnd OBM ov

10 wk GS ov + 17mnd OBM ov

Schaal XIV:

3,01–3,20‰

1300-1395 µg/l

9 wkn GS ov+ 16 mnd OBM ov

10 wk GS ov + 17 mnd OBM ov

11 wk GS ov + 18 mnd OBM ov

Schaal XV:

3,21 -3,45‰

1400-1495 µg/l

10 wkn GS ov + 17 mnd OBM ov

11 wk GS ov + 18 mnd OBM ov

12 wk GS ov + 19 mnd OBM ov

Schaal XVI:

3,46‰ en hoger

1.500 µg/l en hoger

11 wkn GS ov + 18 mnd OBM ov

12 wk GS ov + 19 mnd OBM ov

13 wk GS ov + 20 mnd OBM ov

Weigering (art. 163 WVW 1994)

4 wkn GS ov + 11 mnd OBM ov

5 wkn GS ov + 12 mnd OBM ov

6 wk GS ov +13 mnd OBM ov

Tabel 3 B Artikel 8 lid 3 a en b, en lid 4 onder a* en b WVW 1994 Beginnend bestuurder of bestuurder motorrijtuig zonder rijbewijs (nimmer enig rijbewijs afgegeven)

Schaal

Bloed/alcohol gehalte

Adem/alcohol gehalte

First offender

1 x recidive*of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Schaal I:

0,22- 0,80‰

95–350 µg/l

GB € 350

GB € 500 + 2 mnd OBM ov

Eis GB € 700 + 4 mnd OBM ov

Schaal II t/m XVI en weigering; zie tabel 3A

 

Drugs en/of medicijnen en vrachtauto /autobus

Tabel 3 C Artikel 8 lid 1 en/of 5 WVW 1994 Bestuurder motorrijtuig zijnde vrachtauto of autobus
 

First Offender

1x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen, waarbij de concentraties van een in artikel 2 van het Besluit aangegeven stof in het bloed (of de som van concentraties van deze groep stoffen) meer bedraagt dat de in artikel 3 van het Besluit aangegeven grenswaarde voor enkelvoudig gebruik;

Of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn;

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

GB € 1.250 + 6 mnd OBM ov of;

50 uur TS + 6 mnd OBM ov

70 uur TS + 2 wk GS vw

+ 12 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

3 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

Weigering (bij afwezigheid verdenking meervoudig gebruik):

70 uur TS + 12 mnd OBM ov

100 uur TS + 3 wk GS vw

+ 15 mnd OBM ov

Of: 3 wk GS ov + 15 mnd OBM ov

3 wk GS ov + 15 mnd OBM ov

Combinatiegebruik van drugs en/of medicijnen en/of alcohol, waarbij de concentratie in het bloed van elke afzonderlijk aangewezen drug of alcohol telkens daarvoor bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt;

En/of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn;

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

Bij een alcoholpromillage boven 2,50‰: zie de bij het promillage horende schaal uit tabel 3A

60 uur TS + 2 wk GS vw + 12 mnd OBM ov

90 uur TS + 3 wk GS vw

+ 15 mnd OBM ov

Of: 3 wk GS ov + 15 mnd OBM ov

5 wk GS + 15 mnd OBM ov

Weigering bij aanwezigheid verdenking meervoudig gebruik, zijnde een positieve speekseltest op meerdere drugs en/of ademtest met P/A, A of F indicatie en/op PMT met alcohol en drugs indicatie

80 uur TS + 2 wk GS vw + 12 mnd OBM ov of;

2 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

3 wk GS ov +14 mnd OBM ov

6 wk GS ov + 15 mnd OBM ov

Motorrijtuigen tijdens rijverbod

Tabel 3D Artikel 162 lid 3/4 WVW 1994 Rijden tijdens rijverbod/ Bestuurder vrachtauto of autobus
 

First Offender

1 x recidive*

Meermalen recidive (= dagvaarden*)

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod en geen artikel 8WVW 1994 proces-verbaal

GB € 600

GB € 800

Eis GB € 800 + 4 mnd OBM ov

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met art. 8 alcohol proces-verbaal

Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 3 A, B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 3 A, B

Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 3 A, B

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met enkelvoudig gebruik drugs of medicijnen artikel 8 lid 1 WVW 1994 of 8 lid 5 WVW 1994 proces-verbaal

Indien mogelijk één naast hogere sanctie uit tabel 3 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 3 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 3 C

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met combinatiegebruik alcohol, drugs op medicijnen ex artikel 8 lid 1 WVW 1994 of artikel 8 lid 5 WVW 1994 proces-verbaal

Indien mogelijk één naast hogere sanctie uit tabel 3 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 3 C

Indien mogelijk tweede naast hogere sanctie uit tabel 3 C

Rijden tijdens rijverbod/begeleidingsverbod in combinatie met artikel 163 WVW 1994 proces-verbaal

5 wk GS ov + 12 mnd OBM ov

6 wk GS ov + 13 mnd OBM ov

7 wk GS ov + 14 mnd OBM ov

Asterisk uitleg tabellen 3A t/m 3D

* let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.

4. Fietsers en bestuurders gehandicaptenvoertuig zonder motor

Alcohol en fiets

Tabel 4 A Artikel 8 lid 2 a of b WVW 1994 Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor

Adem/alcohol gehalte

Bloed/alcohol gehalte

First Offender

1 x recidive

Meermalen recidive (= dagvaarden)

Vanaf 235µg/l

Vanaf 0,54 ‰

GB€ 200

GB € 300

Eis GB € 400

Weigering art. 163 WVW 1994

Weigering (art. 163 WVW 1994)

GB € 250

GB € 375

Eis GB € 500

Drugs en/of medicijnen fiets

Tabel 4B Artikel 8 lid 1 en/of 5 WVW 1994
 

First Offender

1x recidive* of gevaarlijk rijgedrag first offender

Meermalen recidive (= dagvaarden*) of 1x recidive + gevaarlijk rijgedrag

Enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen, waarbij de concentraties van een in artikel 2 van het Besluit aangegeven stof in het bloed (of de som van concentraties van deze groep stoffen) meer bedraagt dat de in artikel 3 van het Besluit aangegeven grenswaarde voor enkelvoudig gebruik;

Of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn;

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

GB € 250

GB € 375

Eis GB € 500

Weigering (bij afwezigheid verdenking meervoudig gebruik):

GB € 350

GB € 500

Eis GB € 700

Combinatiegebruik van drugs en/of medicijnen en/of alcohol, waarbij de concentratie in het bloed van elke afzonderlijk aangewezen drug of alcohol telkens daarvoor bepaalde analytische grenswaarde overschrijdt;

En/of waarbij, het laboratorium concludeert dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed is door de drug of het medicijn;

Of indien bloedafname niet mogelijk was vanwege de kennelijke staat van de bestuurder en deze ook niet tot behoorlijk besturen in staat werd geacht.

GB € 300

GB € 450

Eis GB € 600

Weigering bij aanwezigheid verdenking meervoudig gebruik, zijnde een positieve speekseltest op meerdere drugs en/of ademtest met P/A, A of F indicatie en/op PMT met alcohol en drugs indicatie

GB € 400

GB € 600

Eis GB € 800

Aanvullingen op de tabellen

Recidive:

1 x recidive betreft een feit begaan binnen 5 jaar na eerdere OH afdoening;

Meermalen recidive betreft meerdere feiten begaan binnen 5 jaar na eerdere OH afdoeningen.

Rijgedrag:

Indicatief voor verkeersgevaarlijk gedrag zijn de gedragingen zoals bedoeld in artikel 5a WVW1994 (nieuw), zonder dat sprake is van opzet. Indien sprake is van gevaarlijk rijgedrag bij een first offender wordt de kolom van 1x recidive toegepast. Indien sprake is van recidive én gevaarlijk rijgedrag wordt de kolom voor meermalen recidive toegepast.

  • Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994): tabel recidive toepassen + dagvaarden.

Cumulatie:

Indien sprake is van recidive en gevaarlijk rijgedrag wordt de kolom meermalen recidive toegepast.

Gebruikte afkortingen:

WVW 1994: Wegenverkeerswet 1994

OBM: ontzegging van de rijbevoegdheid

GB: geldboete

TS: taakstraf

GS: gevangenisstraf

ov: onvoorwaardelijk

vw: voorwaardelijk

mnd: maand(en)

wkn: we(e)k(en)

dgv: dagvaarden

Sr: wetboek van strafrecht

Naar boven