Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)

Geraadpleegd op 07-08-2022.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2019 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

Artikel XXV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Naar boven