Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen).]

Artikel XXV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Naar boven