Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Veroorzaken ernstig verkeersongeval door een first offender1Er is sprake van recidive in geval van een misdrijf dat wordt gepleegd binnen vijf jaar na onherroepelijke afdoening van een eerder verkeersmisdrijf (zie art. 43b onder 6 WvSR). Hiervoor is geen aparte kolom omdat in deze gevallen maatwerk nodig is. Ga als uitgangspunt uit van 1 schaal hoger binnen dezelfde mate van schuld. Voorbeeld: in geval van recidive bij lichamelijk letsel, geen alcoholgebruik, ernstige schuld: TS 160 uur + OBM 18 mnd ov.

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina