Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020

Artikel XII

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Terug naar begin van de pagina