Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003 (jaarlijkse indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de jaarlijkse indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 15 oktober 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2724577;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid en 6, eerste lid, van de Wet tarieven in strafzaken;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 november 2019, nr. W16.19.0345/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2757873;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de twaalfde december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina