Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt voor het kalenderjaar 2020 vastgesteld op 8,25%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor het kalenderjaar 2020 vastgesteld op 7,40%.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 19 november 2019

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven