Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2020 vastgesteld op 1,85%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 19 november 2019

A. Paling

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven