Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 19 november 2019, kenmerk 1595061-197094-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie en de bestuursrechtelijke premies voor 2020 (Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020)

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina